Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

beställningar brev danstillställningar ekonomi förlovning kvinnor modeller (yrken) opera (konstart) sällskapsliv skulptörer

18 dec. 18
Älskade Mamma!
Några ord i största hast för att
tacka för brefvet och för att be
om pengar. Skicka så fort som möjligt
Visserligen har jag ännu, men hyran
och en förgyllareräkning uttömma min
kassa. – Jag har seancer både
för och eftermiddag. Koechlin på
morgonen, och en gammal italienska
som sitter för Gadolins tafla på e. m.
Koechlins porträtt ger mig mycket
bråk. Seancerna, 1 à 1 1/2 timme, äro
för korta, och jag skulle för allt.
verlden ej vilja göra något tiorätt,
något som påminner om allt

hvad man sett förut.
En nyhet. Mlle Florence har
går blifvit förlofvad med
en ung målare Mezzasa.
fullkomligt obekant storhet, kan
är son till hennes lärare i skulpter
Hon ser lyckliga ut. Honom
har jag ej sett. Bröllopet blir
om några månader. Han får
en sorgeri framtid, den lyckliga
orten. Enligt hvad jag kunde
märka, har han ingenting, vidare
än sin talent.
Koechlin är mycket förekommar
der, frun och fröken likaså.
porträttet här ofta blifvit disku
teradt. – Stort d. v. s. med båda
händerna, blir det i alla fall
ter
sin
de
A

har
ser
sa
har
LAtte
blir
liga
eck
visar
ommar
dessa
bäck
a kall
Jag försökte att göra det
nere i det orientaliska gille.
riet, men fonden med alla
dess bibelots blef för mycket
brokig och skrikande.
Gripenberg frågar mig alla
dagar när Mille kommer
Han väntar näml. på honom
för att resa till Nizza. Från
Berndtson, gubben, har jag
haft bref för att be mig
om en tjenst för svenskas
theatern, och han säger att
Gunnar kommer när taflan
blir färdig, hvilket han sjelf
ej vet.
Jag var på en operabal,
med Etkolén, Gripenberg och
Antell. I en af logerna såg

jag en dam, maskerad natur
ligtvis, som påminte om min
sköna okända för två år sedan
Hon var med en herre och ett an-
nat fruntimmer. Jag passade på
då hon ensam skulle göra ett
slag i foyern, och fick då tag
henne. Hon kände ej igen
mig, så fet påstod hon att jag
blifvit. Krohn har sagt mig
hvem hon är. Hon heter
Mme Mac-Viss, är född i Texas
men har länge varit här, är
enka och – ja, det är allt hvad
han vet. Hon talade ett öga
kllik om Krohn, om mitt målerie
bad mig om förlåtelse för det hon
plågat mig med dumma bref
.v. – och gick sedan in i logen

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt tackar för brevet och ber Alexandra Edelfelt skicka pengar; hyran och en förgyllarräkning tömmer hans kassa.

  Alexandra Edelfelt
 • Alfred Koechlin sitter modell på morgonen; seanserna på 1 till 1 1/2 timme är för korta, Edelfelt vill inte göra något trivialt; på eftermiddagarna sitter en gammal italienska modell för Axel Gadolins tavla.

  Axel Gadolin Alfred Koechlin
 • Mademoiselle Florence Koechlin förlovades föregående dag med en ung målare Mezzara, son till hennes lärare i skulptur.

  Florence Koechlin Joseph Mezzara Charles Mezzara
 • Alfred Koechlin är mycket förekommande, likaså frun och fröken; de diskuterar ofta porträttet, som blir stort, det vill säga med båda händerna; Edelfelt försökte göra det nere i det orientaliska galleriet, men fonden blev för brokig och skrikande.

  Alfred Koechlin Emma Koechlin-Schwartz Florence Koechlin
 • Alexis Gripenberg frågar varje dag när Mille (Emil) Cedercreutz kommer; Gripenberg väntar på honom för att resa till Nizza.

  Nice Emil Cedercreutz Alexis Gripenberg
 • Edelfelt har fått brev från "gubben" Fredrik Berndtson, som ber Edelfelt göra en tjänst för Svenska teatern; han skriver att Gunnar Berndtson kommer när dennes tavla är färdig.

  Svenska teatern Gunnar Berndtson Fredrik Berndtson
 • Edelfelt har varit på operabal med Alexis Gripenberg, Alexander Etholén och Herman Frithiof Antell; i en av logerna såg Edelfelt en maskerad dam som påminde om Edelfelts sköna okända för två år sedan; Edelfelt fick tag på henne i foajén; hon sade Edelfelt blivit så fet att hon inte kände igen honom; Pietro Krohn har berättat att hon heter Madame Mac-Viss, är född i Texas och änka; hon talade om Krohn, Edelfelts måleri och bad om förlåtelse för att hon plågat honom med dumma brev och gick sedan in i logen.

  Texas Pietro Krohn Alexis Gripenberg Herman Frithiof Antell Alexander Etholén (osäker koppling) Mac-Viss