Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

adel ateljéer beställningar brev bröllop ekonomi föreningar förlovning improvisation karaktärsdrag kvinnor kyla läkare middag musik musiker personlighet porträtt rekommendationer restauranger sällskapsliv sjukdom (tillstånd) skulptörer statyer svenskar temperatur tonsättare väderlek

Paris d. 26 januari 1880
Älskade Mamma,
Det blir nu åter så gement kallt
här i ateliern att jag ser mig tvun-
gen att endast skrifva ett kostare
bref. Tack för brefvet och pengar-
ne! Koechlins porträtt inkräktar
fortfarande på alla mina arbeten.
Han säger nu temmeligen bestämdt
att han om 14 dagar ämnar vända
Paris ryggen för att komma till ett
närmare klimat. De två saker, som
skulle kunna fördröja hans afresa,
Mlle Florenses bröllop och porträttet
få lof att göras undan under denna
tid, eller också vänta i 2 månader.
Hvad florenses inträde i äkta ståndet
beträffar, kan det ju vara detsam
ma, men icke så vis- à vis porträttet,
som då ej skulle kunna komma med
på Salongen. Jag får derföre gno på
rätt dugtigt. Ansigtet är så godt som
färdigt, och resten kan jag nog få
i ordning på 2 veckor, men det är
rysligt förargligt att sålunda måla
på kommande. – K. sjelf är mycket

röjd med arbetet – likaså familjen
I går på söndagen dejeunerade jag der
och vi hade knappast stigit upp
från bordet förrän séancen åter begynte.
– Min största bekymmer är att få
den nödiga effekten i taflan – på
salongen förändras ju allt. Florence
och hennes fästman säga många grannar
saker om min skicklighet och snabb-
het – ännu har ingen verkligt kom-
petent person sett porträttet
snufvan och "grippe" i ha nu lemnat
mig, men jag börjar antastas af Ehen-
matism i axlar och ben – något som
är snart sagdt oundvikligt i detta bar-
banska klimat och i dragiga rum, spår-
vagnar o. a. – men jag lider endast stund-
vis af detta onda, och hoppas att det
skall försvinna då det blir varmare
väder.
Grefve de Seilern har varit här och sett
min tafla. Han är för mycket musiker
för att förstår sig på bildande konst. Hans
reconnement äro likaså färgrika som
vidtsväfvande, men han saknar form,
begränsning. Emellertid tyckte han
om tar
ett la
närma
på m
med u
lif tyg
resten
serad är
få ha
om man
efteråt
falle så
le tal
manns
natten
de Dum
j
Nap
metterna
hvarsa
gendom
de la f.
ha en i
komp
vecka.
helt ut
först sk
handli
de: Ja
såsom

om taflan, som gaf anledning till
ett långt samtal om lif och död,
harmoni o.s.v. – Jag bjöd honom
på middag – tänk! på deux Edman.
med några kamrater – och detta bohême
lif tycktes mycket anslå honom – för
resten är han så tänkspridd och intres
cerad af samtalet, att man lätt kan
få honom att glömma ställe och mot
om man kan fängsla honom. Vi foro
efteråt till hans våning – der han genast
såtte sig till flygeln, och improvisade
le tableau d'Edelfelt, vackert – Schu-
mannskt, och sedan sutto vi långt in på
natten och pratade – han berättande om Alexa
de Dumas (fadren) som han länge lefvat med
i Neapel, om Liset, Georgeland, furstinnan
metternick och markis Almorini allt om
hvartannat. Det är en "type" – ganska e
gendomlig. När jag skall intagas i Cenle
de la Presse vet jag ännu ej – först skall han
ha en middag för Blavet dramatiker) Salvayre
komp Ritter, Comte Lepie och mig – i nästan
vecka. Fru Essipoff är här och han är nu
helt upptagen af henne, som han i verlden
först i lancerat. – Detta eleganta boule-
värdlif borde dock vara gräsligt tröttan-
de i längden. Klubblifvit likaså, med spelat
såsom egentlig stimulans. – Hos Walter

Runeberg var jag i dag sedan jag kom från
Koechlin. Han har börjat fadrens staty i när
turlig storlek (den definitiva statyn blir 6 alnar
nög). – De lofvade bjuda fröken Clemen en afton,
och fru Runeberg, som fått det i sitt hufvud
att hon och jag skola bli förtjusta i hvarand
säger att hon mycket tvekat innan hon
ville göra ett så ödesdigert steg. Hon, fröken
Cleman blef i fjol förlofvad med en grefve
Calling, en lurk, men slog opp. Hon har
under sitt enkestan dragit sig tillbaka som
märkan i sitt skål, och alls ej visat sig ute
i verlden. – En dr Nordenson – den mest sympathi
svensk i Paris, var dödligt kär i fröken, men tyckes
nu ha svalnat. – A propos – Koechlin tyckes
få nog af GThs rekommendationer – han
sade att alla finnar som kommit, komma
och främdeles ärna komma hemsöka honom
visserligen sade han detta skämtsamt, men till
hvad nöje eller nytta kan detta vara. –
de Seilern, som har många manier, tror sig
kunna af stilen (handstilen) döma till karaktären
Jag visade honom flere bref och sist ett af Mammas
C'est une femme d'un grand coeur qui à evrit
cela" sade han, eller aime l'ordre, sans pedanterie,
lle est pleine de Franchise et confiance, en tout
cas, une femme hors ligne. – Hvarpå jag
sade från hvem brefvet var.
Huru må Annie och Bertha. Helsa dem och alla
andra tusende gånger från
Mammas
Atte.
Lycka till den nya våningen.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Det blir åter så kallt i ateljén att Edelfelt bara kan skriva ett kortare brev.

 • Edelfelt tackar för brevet och pengarna.

 • Alfred Koechlins porträtt inkräktar fortfarande på allt Edelfelt gör; Koechlin har meddelat att han om 14 dagar tänker vända Paris ryggen för att komma till ett varmare klimat; de två saker som kunde fördröja hans avresa är Mademoiselle Florences bröllop och porträttet; Edelfelt måste göra porträttet färdigt under denna tid eller vänta i två månader, men då hinner det inte med till Salongen; ansiktet är nästan färdigt, resten borde gå att få färdigt på två veckor, men det är förargligt att måla på kommando; Koechlin och familjen är mycket nöjd med arbetet; Edelfelts största bekymmer är att få den nödvändiga effekten i tavlan; Florence och hennes fästman säger granna saker om hans skicklighet och snabbhet; ingen verkligt kompetent person har ännu sett porträttet.

  Paris Alfred Koechlin Emma Koechlin-Schwartz Florence Koechlin Charles Mezzara
 • Snuvan och "grippe"n [influensan] har gått över, men Edelfelt antastas av reumatism i axlar och ben; det är nästan oundvikligt i detta barbariska klimat, med dragiga rum och spårvagnar.

 • Greve de Seilern har sett Edelfelts tavla; han tyckte om tavlan, men är för mycket musiker för att förstå sig på bildkonst; hans resonemang är färgrikt och vittsvävande, men saknar form och begränsning; Edelfelt bjöd honom på middag på deux Edmond; bohemlivet där tycktes tilltala Seilern, som är så tankspridd och intresserad av samtalet att man lätt kan få honom att glömma ställe och mat om man kan fängsla honom; kvällen avslutades hos Seilern, som satte sig vid piano och improviserade "le tableau d'Edelfelt" [Edelfelts tavla], det lät vackert Schumannskt; sedan berättade han om Alexandre Dumas (fadern) som han länge levt med i Neapel, om Franz Liszt, George Sand, furstinnan Pauline von Metternich och markis Almorini.

  Neapel Deux Edmonds Alexandre Dumas Robert Schumann Franz Liszt von Seilern Pauline von Metternich George Sand Almorini
 • Edelfelt vet ännu inte när han tas in i Cercle de la Presse; Seilern ska först ha en middag för Émile Blavet (dramatiker), Gaston Salvayre (kompositör), Thédore Ritter, Comte Ludovic-Napoléon Lepic och Edelfelt.

  von Seilern Ludovic-Napoléon Lepic Émile Blavet Gaston Salvayre Théodore Ritter (osäker koppling)
 • Seilern är upptagen av fru Annette Essipoff, som han först lancerade och som nu är i staden; boulevard- och spellivet måste vara tröttande i längden.

  von Seilern Annette Essipoff
 • Edelfelt besökte Walter Runeberg då han kom från Alfred Koechlin; Walter har börjat på statyn av fadern i naturlig storlek.

  Johan Ludvig Runeberg Alfred Koechlin Walter Runeberg
 • Fru Lina Runeberg har fått för sig att fröken Bertha Cleman och Edelfelt kommer att bli förtjusta i varandra; Runebergs lovade bjuda hem fröken Cleman en kväll; hon blev i fjol förlovad med en greve Calling, men förlovningen slogs upp och hon har därefter inte visat sig i sällskapslivet; en doktor Nordenson, den mest sympatiska svensk i Paris, var dödligt kär i fröken, men tycks nu ha svalnat.

  Paris Lina Runeberg Walter Runeberg Bertha Kleman Carl Kalling (osäker koppling) Erik Nordenson
 • Alfred Koechlin tycks få nog av Gustaf Philip Armfelts rekommendationer till alla finnar som söker upp honom.

  Alfred Koechlin Gustaf Philip Armfelt
 • de Seilern tror sig kunna döma en persons karaktär utifrån handstilen; Edelfelt visade honom ett brev av Alexandra Edelfelt; Seilerns tolkning var att brevet hade skrivits av en kvinna med stort hjärta, en som tycker om ordning, utan pedanteri, och som är full av rättframhet och förtröstan, i varje fall en kvinna utöver det vanliga; Edelfelt undrar hur Annie och Bertha Edelfelt mår och önskar lycka till med den nya våningen.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt von Seilern