Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

brev ekonomi franska illustration kaféer kvinnor landsbygd nyår sällskapsliv spårvagnar studier (studieinnehåll) värdshus

Antwerpen d. 2 Jannen 1884.
Älskade Mamma!
Ett godt och lyckligt nytt år! Detta är
den önskan till Eder alla, som jag burit på mitt
hjerta allt sedan det betydelsefulla taflanet
natten mot i går. På nyårsmorgonen såg
Mammas kära bref, jemnte ett från Axel A.
såsom kära nyårs helsningar från hemmet.
Tusen Tack, nu som alltid för Mammas bref
Jag vet ej huru det kommer mig före, som
skulle dimman vara mindre tjock och vädret
mindre ruskigt, flamerna mindre tråkiga och måla
ningen mindre krångligt de dagar jag har fräden
emottaga underrättelserna från Eder. – Vexeln
fick jag fullkomligt rigtigt och är jag mycket
tacksam derför. Nu har jag likväl ej behof
af pengar, emedan jag har den andra vexeln
ännu orörd 1200) och dessutom något guld. –
kun min jul förlupit ser Mamma i mitt
gref till Morbror Gustaf Nyårsaftonen var
ganska, stillsam. Beriba Schulk och jag sutto
(först en stund här på Rose d'or och åto qvälls-
värd, och gingo sedan till Café du Nord – står
det vi komme klung 10) drucko vi, ensamma som
vi voro på det stilla hafeet ett glas till det
gamla årets ära. Kl. 1/2 hade vi nöjet att
efter fransk sed kyssa först Madame Rousseau

och tvenne tjocka franska herrar, officeren,
den blifvande magen – och de två vackra döttrarna
Lyckligtvis voro herrar söner (slagsbultar) icke
tillstädes). – Vi bjödos nu på vin och frukt, en
traktering, som fru R. bestod emedan han
nu till sin glädje firade sista nyårsaftonen
i Antw. (en för alla fransmän förhatlig stad –
Hon flyttar näml. i öfvermorgon till Brüssel
för att der inrätta ett kafé med rum för
resande. – Kl. 1 gingo vi hem önskande hvarar
dra allt möjligt godt under det nya året. –
Att jag lät mina tankar flyga öfver land
och haf och uppsöka Eder, det behöfver
jag väl ej nämna. Under det jag önskade Eder
helsa, glädje trefnad, bad jag sjelf om flit
och energi, för att en gång kunna komma någ
gon hvart på den svara bana jag valt. –
Tidigt på nyårsmorgonen gick jag ned, och
sedan jag gjort undan kyssarna med Er och
Fru Baptiste (korskyllar på kinderna, pre
cis som hos Ryssarne under påsk) slukade
jag Mammas Axel Ar bref, samt tidning
Härefter klädde jag mig i frack, köpte ett par
handskar. Styrde först till Beaufaux (icke
hemma) der jag lemnade kort, de Keyser de de),
Van Loon, der jag blef tvungen stanna
3/4 timme för att dricka vin och prata
med gubben och sedan tillsammans
med Sir. och S. åkte jag med tramway" ut
till
min

se
mie
Gum
laga
den
medl
ung
me
är
te
er
till
ej
e
ä
åter

till Boulevard Leopold till Matthais,
min första egentliga familjebekantskap,
då så ej kan räkna Van Sons hvars fru jag
talet högst tre ord med. – De tycktes vara
mycket nöjda med att vi kommit både
gumman modren och systrarna, af hvilka, som
sagdt, den yngre är nu natt och blyg blond
din om 14 år. – Madame M. sade sig ha
medlidande med alla unga menniskor som
under dessa hela tider voro borta från hem-
met, hon hade nog kännt hvad skiljs messa
är när hennes son i tre år var i polytekni-
huru i kannover och hon i Dresden. – Familjen
ehuru tysk, talar nästan endast franska,
medan Mr M. sjelf är hemma från Mons i
Belgien. – Fadren som är död sin 4 år egde
stenkolsgrufvor i trakten af denna stad, och som
jag tror, har familjen ännu del i dessa affärer
Åtminstone är Ms onkel egare af de största
stenkolsbrätt i trakten, enligt hvad salloner
– Matthei sonen stämde må-
försäkrat mig.
te med oss till kl. 3 efter –
middagen för att göra en spetse
hur ulåt landet, vi gingo till
Rose der äta middag. H. Fischa
som träffat oss på vägen kom
o
med och bjöd på vin. Kl.
H. M. – gråhårig
tre kom Matthæi, men det började
äter smådugga och vi spatserade derföre om-

kring en stund i städer och sutto sedan
och pratade hos S. till kl. 8. Jag gick hem
åt, läste åtar en gång Mammas bref och
tidningarna, och i dag har jag börjat det
nyå årets arbete. Forsen som jag nu
målar blir allt annat än bra, men
det är intet omen, endan den är påhöra
jag redan kundt 873. – Jag begriper ej huru
jag skall stå mig i anatomen vid concour
ty jag är en sådan skolpojke i denna
Franche i jämnförelse med de andra. –
hår han ingenting så är allt går omkring.
Gerna skulle jag denna gång skrifva
sett långt bref men jag måste skicka af
detta bref så snart som möjligt på det
det må hinna gå af med eftermiddags-
tåget till Coln. Tag de snälla systrarna
i famn, kyss och krama den, och jag
att bror till önskar dem godt nytt år,
med allt det som dertill hörer. När
Mamma ser kamraterna, så ber jag Mammas
framföra mina nyårsönskningar öfver
till dem, likasom till Tajta och Tante Gadd.
Och nu, älskade Mamma, ber jag om
förlåtelse för det slarfviga brefvet och
lofvar härnäst skrifva ett längre och
bättre. Mammas egen
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Ett gott och lyckligt år önskar Edelfelt; brev från Alexandra Edelfelt lyser upp tillvaron; han har också fått brev från Axel Antell; julfirandet kan de läsa om i Edelfelts brev till Morbror Gustaf Brandt.

  Alexandra Edelfelt Axel Antell Gustaf Brandt
 • Edelfelt har fått växeln, men behöver den inte ännu.

 • Nyårsaftonen var ganska stillsam; tillsammans med Karel Scriba och Schultz åt han "kvällsvard" på Rose d’Or, och gick sedan till Café du Nord; vid tolvslaget fick de enligt fransk sed kyssa Madame Rousseau, två tjocka franska herrar, officeren (den blivande mågen) och de två vackra döttrarna Rousseau; "slagbultarna", Madame Rousseaus söner, var inte på plats.

  Hôtel de la Rose d'Or Café du Nord Karel Scriba Schultz Rousseau Rousseau Rousseau
 • Madame Rousseau flyttar till Bryssel för att inrätta ett kafé med rum för resande.

  Bryssel Rousseau
 • Edelfelt bad för egen del inför det kommande året om flit och energi att komma någon vart på den svåra bana han valt; på nyårsmorgonen önskade han gott nytt år åt hotellägarna herr och fru Baptiste, "slukade" Alexandra Edelfelts och Axel Antells brev, samt gjorde visiter till Polydore Beaufaux, Nicaise de Keyser och Joseph Van Loon.

  Alexandra Edelfelt Axel Antell Baptiste Baptiste Polydore Beaufaux Nicaise de Keyser Joseph van Loon
 • Med Karel Scriba och Schultz åkte Edelfelt "tramway" [spårvagn] ut till Frédéric Matthæis familj; det är Edelfelts första egentliga familjebekantskap, van Loons fru har han talat högst tre ord med; den yngre av de två systrarna är en nätt och blyg blondin på 17 år; Madame Matthæi kände medlidande med alla unga som var borta från hemmet under helgtiderna; hon kom ihåg när Frédéric Matthæi studerade i Hannover och hon bodde i Dresden; modern kommer från Mons i Belgien och familjen talar franska, fastän den är tysk; fadern är död sedan 4 år och ägde stenkolsgruvor i trakten.

  Belgien Dresden Hannover Mons Karel Scriba Schultz Matthæi Frédéric Matthæi Matthæi Matthæi van Loon
 • Edelfelt åt middag med Karel Scriba, Schultz och Heinrich Fischer på Rose d'or; Frédéric Matthæi anslöt sig till dem för att ta en spatsertur utåt landsbygden; det började smådugga så de gick omkring i staden i stället.

  Hôtel de la Rose d'Or Karel Scriba Schultz Frédéric Matthæi Heinrich Fischer
 • Edelfelt målar tors, men den blir inte bra; han begriper inte hur han ska klara sig i anatomin i concoursen [tävlingen].

 • Edelfelt måste avsluta brevet så det hinner med eftermiddagståget till Cöln; han ber Alexandra Edelfelt framföra nyårshälsningar till kamraterna, systrarna, Tajta (Fredrika Snygg) och Tante Gadd.

  Köln Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Adelaide Gadd Axel Antell Emil Cedercreutz Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt Julian Serlachius Fredrika Snygg