Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

adresser (kommunikation) ateljéer beställningar brev bröllop hotell illustration järnvägar kläder modeller (yrken) moderskap olyckor porträtt restauranger väderlek

Paris d. 8 februari 1880.
Älskade Mamm
Tusen tack för brefvet. Jag har läst
och läst om den sida den Mamma talar
om oss båda och det nöje vi ha af
hvarandras sällskap. Ack ja! Jag kan
ner det så djupt, isynnerhet då vi äro
skilda – det finnes ingen, ingen som
så förstår mig, då jag pratar i kors,
då jag flammar upp för att ögonblic-
det derpå falla i svanmad, i tvifvel
och misstroende till mig sjelf. Jag
tror att lösningen till gatan ligger
icke allenast i likheten i lynnet, utan
isynnerhet i det öfverseende som moder
kärleken skänker –
Jag kan ej uttrycka mig så som jag
tänker – ty jag skrifver nere på restan
rationer i hôtel de la Marine, der.

man pratar på alla sidor.
Jag har nu lof några dagar
för Koechlin som rest till Mulhouse
Den 18 blir bröllopet, och strax derefter
reser han till Alger. Den 11 d. v. s.
om onsdag har jag nästa séance.
och har således 6 dagar på mig
I morgon o. öfvermorgon hade jag
tänkt ta modell för kläderna. Olyck-
ligtvis var den italienare, Colorossi
som jag hade tänkt på, upptagen
och jag vet ej hvem jag skall få
såg i som skulle ha K. statur.
I dag har jag arbetat på den än
dra taflan. Jag har lagt till
ett kors och låtit kostans nedre
del skymmas af ett bästäcke, allt
för att de förbaskade fransmän,
nen ändtligen skala förstå hvar
den blå lådan" betyder. Jag tror
mig
gått
är i
ha kör
te
Atte
menin
far,
Om
det h
Nu,
det
de ja
ma d
portr
nu
in i
ton,
en

dagar
melhouse
krette
de
Florossi
tagen
att få
atter.
en att
igt till
ans hedre
icke, allt
ansmän
ista hva
Jag tror
mig genom dessa tillägg ej heller ha
gått sanningen för nära, då ju det
är mycket antagligt att de sörjande
ha körst färdigt med sig
så här ser
det ut. Förär
s
dningen är ej
stor, men gör
dock mycket

till saken för att folk skall förstå
meningen. Hvad Ks porträtt beträffa
far, kan jag numera ej sägas
om det är bra eller illa, så myc
det har jag sett på det. Jag slipper
nu, under några dagar, att ha
det för ögonen, och hoppas
då jag återkommer, kunna bidö-
ma det bättre. – Familjen är
fortfarande nöjd. – Jag har
nu 3 atelierer på förslag.
in i Champs Elysées, Rue Washier
ton, 500 frcs, snygg men utan rum,
en Rue Bayen, vägg i vägg med

Cederström 1000 frcs med alkov. –
och en som Mme Bourgain
fått reda på, till 1200 med 2 rum.
I morgon skall jag gå och se på
denna sistnämnda, Mme Bous
gar han varit så vänlig och
skrifvit att hon funnit "mon
affaire, men jag skall först se
hurudant ljus der är. Der
Cederström bor, är visserligen
nästan lika långt från Boule-
varden och theatrarne som här
men man är några steg från
Boulognerskogen. Kare konceau
och Annie de Villiers der
Meissionnier, Munkacsy, Sarat
Bernhardt nyfl. bo. – Med
Ellan de la Chapelle har jag satt
skapat några gånger. Härom
dagen, då det var en så o-
hygglig demma samma dag som
den gräsligt olyckskandelsen
hande på järndagen i Clichy)

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt tackar för Alexandra Edelfelts brev och hennes ord om nöjet av varandras sällskap; det finns ingen som förstår Edelfelt lika bra som Mamma; han tror inte det bara beror på likheten i lynnet, utan också på det överseende moderskärleken skänker.

  Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt skriver i restaurangen på hotel de la Marine, och har svårt att koncentrera sig.

  Hôtel de la Marine
 • Edelfelt har några dagar lov från Alfred Koechlin, som rest till Mulhouse; bröllopet blir den 18 februari och strax efter reser Koechlin till Alger; den 11 februari har Edelfelt nästa seans med honom.

  Mulhouse Alger Alfred Koechlin
 • Edelfelt hade tänkt ta italienaren Colarossi som modell för kläderna, men han var upptagen; Edelfelt vet inte vem han ska få tag i som skulle ha Alfred Koechlins statur.

  Alfred Koechlin Colarossi
 • Illustration: Ett barns likfärd. I dag har Edelfelt arbetat på den andra tavlan; han har lagt till ett kors och låter kistans nedre del skymmas av ett bårtäcke, för att fransmännen äntligen ska förstå vad den "blå lådan" betyder.

 • Edelfelt kan inte numera säga om Alfred Koechlins porträtt är bra eller dåligt; han slipper nu för några dagar att ha det för ögonen och hoppas då han återkommer kunna bedöma det bättre.

  Alfred Koechlin
 • Edelfelt har 3 ateljéer på förslag; den ena finns i Champs Elysées på Rue Washington för 800 francs, snygg men utan rum; den andra finns på Rue Bayeu vägg i vägg med Gustaf Cederström, 1 000 francs med alkov; den tredje har Madame Bourgain letat upp och den har två rum för 1 200 francs; ateljén där Cederström bor är nästan lika långt från Boulevarden och teatrarna som Edelfelts nuvarande, men den är nära Boulognerskogen, Parc Monceau och Avenue des Villiers där Ernest Meissonier, Mihàly Munkakczy och Sarah Bernhardt bor.

  Bois de Boulogne Avenue de Villiers 147 Champs-Élysées Parc Monceau Sarah Bernhardt Ernest Meissonier Mihály Munkácsy Gustaf Cederström Bourgain
 • Edelfelt har sällskapat med Ellan de la Chapelle några gånger; häromdagen då det var ohygglig dimma (samma dag som olyckshändelsen på järnvägen i Clichy)

  Clichy Ellan de la Chapelle