Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

besök beställningar dramatik fester föreningar hotell inredningar karaktärsdrag katolicism kristendom kvinnor museer pensionat personlighet protestantism religion (fenomen) reseberättelser resor sjukdom (tillstånd) teater tidskrifter tro

gick jag ned till E. et moster
och gick med dem på Lour
samt tillbragt i hela dagen
med dem. I dimman, som
var så trock att man ej såg
en famn, afsamat trifvade
vi oss fram till Runebergs.
Jag skulle gerna ha velat
veta fru Rs mening om.
i kommo genast i en
häftig diskussion om
Ibsens: ett Dukkehjem, der
Ellan och jag voro för frun och
mot Helmer. Fru R. tycker
naturligtvis om St det hade
jag kunnat säga förut
I går var jag uppe hos dem
emedan de lofvat komma med
på den s.k. Skandinaviska
klubben. Ellan var emellertid
så förkyld att hon ej kom. Bäst
vi satt och pratade steg lord
Radstock in. Han började

genast tala som i ett föredrag
upplyst af talrika exempel
sagna från hvardagslifvet.
Han hade just haft ett sam-
tal med Mr Loyson (père Hyacinthe
och sade: il est encore dans
les tenébres". Då vågade jag
säga, att det fordrades mycket
till för att med ett dras säga
att en person, som arbetat
sökt och kämpat så mycket som
Loyson vore i mörker. Rad-
stalk svarade intet på frågan
utan citerade bibelspråk och
pratade om saker som ej hade
det minsta att göra med frågan
då han sade: et puis, som
ment savez vous qu'il soit de
bonne fois, paut-être que satan
la tente" – svarade jag. "La
première condition dans une
lutte loyale est de suppposer
le lo
hers
likn
papp
var
ett o
var
ins
Led
gå h
Ru
As
raf
fosten
Lepes
gam
snatt
jag
Jack
Det
vare
och f
hyggl

edrag
at.
Jam-
Hyacint
ens
– jag
het
ga
som
af-
ragen
och
hade
Frågan
(om
tde
satten

en
de la bonne foi chez ses ad-
nersaires! – Hvarpå R. började
likna katholska kyrkan vid en
pappersknif, – en utläggning som
var så dunkel att jag ej begrep
ett ord. – Det är en aktning
värd, men efter min mening.
inskränkt karl.
Sedan vi resonnerat 1 1/2 timme
gick han och jag begaf mig till
Runebergs – utan Ellan, som jag
af patriotism och egoism hade
räknat på för att skryta på
fosterlandets vägnar. – Fröken
Lepsen är icke vidare klyftig
gumman deremot rolig och
snäll. – Om några dagar skall
jag före fr. Ellan till Mme
Jacquinot, der fr. Gardell bor
Det kan, l'artistiskt hänsande
vara en nyttig bekantskap för S.
och fr. Gardell är ovanligt
hygglig – nästan den första målare

na som varit af dem jag träffat
som varit rigtigt comme il
faut. Modest utan att vara
sjupig, rättfram och ogenerad
utan att vara frivoli skulle
ej Mme Jacquinots pension
vara så dyr, vore det vist
vara bäst och trefligast för dem
att bo der.
Och hvad Berndtsons oppo-
sition mot Nordenskiöld förarga
mig! Jag tror mig känna igen
Victor Borns inflytande. – Dum-
het – småaktighet. Vi prepa
resa stora festligheter för s
Scribrem Monthey har, under tyst
hetslöfte talat med mig om en illust
rad upplaga af Ns resebeskrifning
drokförläggarne vänta N. som
glupande ulfvar.
Och nu Godnatt, älskade Mar
ma! – helsa systerarna från
Atte.
får har sagt till den priskuranter
na tyger o. gardiner – märkvärdigt att
man i fått dem

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt gick med till Ellan de la Chapelle och moster på Louvren.

  Louvren Ellan de la Chapelle Constance Lepsen
 • I dimman trevade de sig fram till Runebergs; Edelfelt skulle ha velat ha fru Lina Runebergs åsikt om Ellan de la Chapelle.

  Lina Runeberg Walter Runeberg Ellan de la Chapelle
 • De kom in i en häftig diskussion om Henrik Ibsens Et Dukkehjem; Ellan de la Chapelle och Edelfelt var för frun och mot Helmer; inte förvånande tyckte fru Lina Runeberg om Helmer.

  Lina Runeberg Henrik Ibsen Ellan de la Chapelle Torvald Helmer Nora Helmer
 • Edelfelt var föregående dag uppe hos Ellan de la Chapelle för att hämta henne till den så kallade Skandinaviska klubben; Ellan var förkyld och kom inte.

  Ellan de la Chapelle
 • Lord Radstock kom på besök; han hade haft ett samtal med Loyson (pere Hyacinthe) och sade att denne "est encore dans les tenèbre" [fortfarande är i mörkret]; Edelfelt invände och Radstock frågade hur han visste att Loyson var i den goda tron, kanske hade satan frestat denne; Edelfelt svarade att det första villkoret i en lojal kamp är att tro gott om sina motståndare; Radstock liknade katolska kyrkan vid en papperskniv; Edelfelt tycker han är en aktningsvärd, men inskränkt, karl.

  Radstock Hyacinthe
 • Efter en och en halv timmes resonemang gick Radstock och Edelfelt gick till Runebergs, utan Ellan; av patriotism och egoism hade han räknat med att få skryta på henne på fosterlandets vägnar.

  Lina Runeberg Radstock Walter Runeberg Ellan de la Chapelle
 • Fröken Constance Lepsen är inte vidare klyftig; "gumman" Elise Lepsen är rolig och snäll.

  Constance Lepsen Elisabeth Lepsen
 • Om några dagar ska Edelfelt föra fröken Ellan de la Chapelle till Madame Jacquinot, där fröken Anna Gardell bor; Ellan kan i artistiskt hänseende ha nytta av att känna fröken Anna Gardell, som är nästan den första målarinna av dem Edelfelt träffat som varit riktigt comme il faut; vore Madame Jacquinos pension billigare vore det bäst och trevligast för dem att bo där.

  Jacquinot Ellan de la Chapelle Anna Gardell Constance Lepsen Elisabeth Lepsen
 • Edelfelt förargas av Gunnar på Berndtsons opposition mot Adolf Erik Nordenskiöld; Edelfelt skönjer inflytande från Victor Born.

  Gunnar Berndtson Viktor Magnus von Born Adolf Erik Nordenskiöld
 • De förbereder stora festligheter för Adolf Erik Nordenskiöld.

  Adolf Erik Nordenskiöld
 • Scribners Monthly har talat med Edelfelt om en illustrerad upplaga av Adolf Erik Nordenskiölds resebeskrivning; bokförläggarna väntar på Nordenskiöld som glupande ulvar.

  Adolf Erik Nordenskiöld
 • Edelfelt önskar Alexandra Edelfelt god natt och hälsar till systrarna; det är märkvärdigt att Mamma inte fått priskuranterna [prislistorna], tyger och gardiner, som Edelfelt sagt till om.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt