Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

adresser (kommunikation) änglar besök beställningar blommor bröllop döden ekonomi kläder konstnärer kvinnor kyrkor män manlighet porträtt präster protestantism rådhus religion (fenomen) resor sällskapsliv telegram utseende väderlek

Paris d. 20 febr. 1880
fortsatt d. 24 (de
Älskade Mamma
Solen skiner, luften är värvara
jag har så godt som slutat Koechlins
porträtt, och jag har på ögonblicket
slutat läsningen af Mammas bref.
Allt är således sal, glädje, ljus
och ungdom inom mig. Det
är eget, jag känner samma lif inom
mig som 1878 – i fjol var det ett
dåligt är. Nu åter lefver jag
det pulserar i mina ådror, men
skorna förefalla mig goda, Paris
stort och mägtigt, konsten skön
och lifvet herrligt. Det må gå
huru det vill med min tafla.
så är jag nu lugnare än i
och om Pariserpubliken ej vill
förstå den, så vet jag dock att
det finnes sanning i den, och
om 100 år skola menniskorna anse
den bra mycket sannare, mera
finsk, är alla Munsterhjelms land

skap. –
Fröken Florence är nu gift och
har rest med sin man till Belgren
och Holland. Bröllopet var i förr-
gar. I Mairiet var jag ej. I kyrkan
vig Bercier dem. Båder kan
och hon äro protestanter. Mr et
Madame A. recevront de 3 à 5 heures"
ljöd inbjudningen. Omkr. 300 personer
kommo upp till Ks Avenue Stocke 60. Många
utmärkt söta flickor – när skönhet förenas
med Parisisk chic, då blir det något
alldeles öfverdådigt behagligt. En elsassista
fr. Eschenhauer var vacker som en dag,
lång, ståtlig, men såg dum ut då hon
skrattade. Men der var en annan, en liten
smärt en, som jag observerade först i kyr-
hatt, men hvars namn jag ej fick re-
da på – henne blef jag alldeles förälskade
Mme Koechlin sjelf har en mörk-
violett sammetsklädning med silfver broderige
silfver o. diamanter i håret. Mme Florens
puil utlas med fleur d'oranger och myster
Unge Merzara är en ovanligt
vacker.
C'est
je ut
Can
väg
mig
målni
för d
pro
ging
Sok
ndet
kare
vagna
var
då t
hen
beha
B
hes
desi
den
hulle
dagn

och
stgång
ifrån
Manske
han
Bret
e heures
personer
hänga
ade
pu
er
vacker pojke, trop beau" säger fadren.
d 'est pas un homme, c'est un archange
Je n'aime pas des jolis hommes gomme
ça" – Jag hade knappast banat mig
väg till buffetter, då K. presenterade
mig för Benjamin Constant m. fl.
målare, samt Ehrenne Arago, direktör
för Luxembourgmuseet, hvilka alla
i procession anförd af K. och mig
gingo upp för att se porträttet.
Loford i långa banor. Constant
rådde mig att göra fonden litet mör-
kare. Arago, som i regeringens
vagnar sitter i juryn sade att han
var ledsen öfver att ha sett porträttet
då han numera ej vore opartisk i af.
seende å ett konstverk som så mycket
behagat honom
(Forssatt 4 dagar efteråt. – Jag kan
begripa hvarföre jag lemnade detta
9
bref. Koechlin skall resa en af
dessa dagar – jag arbetar på för-
den nu. Han har mig bestämma
priset, och jag rådgjorde med Courtois
Dagnan o. Collin, hvilka alla gjort

bestälda porträtt, och de rådde mig
alla att säga 3000 frcs. – K. som
i allmänhet är "large", sade: hon,
c'est trop peu, on en sont cas, très-
modeste. – I alla fall, mente han, skulle
vi se om taflan skulle göra uppseen
de på salongen, i hvilket från priset
borde höjas. Jag kunde ju dock ej gö
ra annorlunda. Courtois o. Collen
äro medaljerade på salongen och måla
porträtt som äro goda – och få ej mera.
Jag skall nu just på ögonblicket gå
dit, – kanske för att säga honom får
väl. Det har varit mycket fråga om
Gustaf Philip, och Mme K tror ändå
att en hurtig död har bättre än en
lång ålderdom med elefantasis och
vädret har nu
alla krämpor. –
äter blifvit rätt o. kallt. – Jag har
haft så många hvar i elden, gjort
en illustration för Amerika, ritat
matsedeln för Nordenskiölds pesten
(som enl. senaste telegram för H. fort
kommer i fråga i mars). I Lördags
var jag hos Mme Jacquinot,
går hos Moreau Vauthiers.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Solen skiner och värmer; Edelfelt är nästan färdig med Alfred Koechlins porträtt och han har läst Alexandra Edelfelts brev.

  Alexandra Edelfelt Alfred Koechlin
 • Edelfelt känner samma liv inom sig som 1878; föregående år var ett dåligt år; nu pulserar det i hans ådror, människor förefaller goda, Paris stort och mäktigt, konsten skön och livet härligt.

  Paris
 • Det må gå hur det vill med tavlan; om Pariserpubliken inte vill föstå den vet Edelfelt ändå att det finns sanning i den; om 100 år kommer folk att finna den mera sann, mera finsk än Hjalmar Munsterhjelms landskap.

  Paris Hjalmar Munsterhjelm
 • Fröken Florence Koechlin är nu gift och har rest med sin man till Belgien och Holland; Edelfelt var inte i mairiet [rådhuset]; i kyrkan vigde Bercier dem, båda är protestanter; omkring 300 personer kom till Koechlins bjudning på Avenue Hoche 60; där var många söta flickor, då skönhet förenas med parisisk chic blir det överdådigt behagligt; en elsassik fröken Eschenhauer var vacker som en dag, men såg dum ut då hon skrattade; Edelfelt blev förälskad i en liten smärt flicka som han såg i kyrkan, men han fick inte reda på hennes namn; Madame Emma Koechlin bar en mörkviolett sammetsklänning och silver och diamanter i håret; Mademoiselle Florence hade fleur d'oranger och myrten i håret.

  Belgien Holland Alfred Koechlin Bercier Emma Koechlin-Schwartz Florence Koechlin Charles Mezzara Eschenauer Dussot
 • Unge Charles Mezzara är en ovanligt vacker pojke; fadern, Alfred Koechlin, tycker att han är för vacker, "C'est pas un homme, c'est un arch'ange [det är inte en karl, det är en ärkeängel].

  Alfred Koechlin Charles Mezzara
 • Alfred Koechlin presenterade Edelfelt för Jean-Joseph Benjamin Constant och andra målare, samt för Etienne Arago direktör för Luxembourgmuseet; de gick för att titta på porträttet av Koechlin, som lovordades; Constant rådde Edelfelt att göra fonden lite mörkare; Arago beklagade att han sett det, då han inte längre kunde vara opartisk i Salongsjuryn.

  Luxembourgpalatset Jean-Joseph Benjamin-Constant Alfred Koechlin Étienne Arago
 • Brevet fortsatt 4 dagar senare.

 • Alfred Koechlin reser i dagarna; Edelfelt arbetar på fonden.

  Alfred Koechlin
 • Edelfelt har rådgjort med Gustave Courtois, Pascal Dagnan och Raphaël Collin om vilket pris han ska begära för Alfred Koechlins porträtt: de rådde honom att begära 3 000 francs, vilket Koechlin tyckte var för blygsamt; Koechlin menade att de skulle vänta och se om porträttet väckte uppseende på Salongen; om så skedde borde Edelfelt begära mera, vilket han gick med på; Courtois och Collin är medaljerade på Salongen men brukar inte få mera än 3 000 francs för sina porträtt.

  Raphaël Collin Gustave Courtois Pascal Dagnan-Bouveret Alfred Koechlin
 • Det har talats mycket om Gustaf Philip Armfelt; Madame Emma Koechlin tror ändå att en hastig död är bättre än en lång ålderdom med elefantiasis och krämpor.

  Gustaf Philip Armfelt Emma Koechlin-Schwartz
 • Vädret är på nytt rått och kallt.

 • Edelfelt har gjort en illustration för Amerika.

  Amerika
 • Edelfelt har ritat matsedeln för Nordenskiöldsfesten; enligt det senaste telegrammet är Adolf Erik Nordenskiöld att vänta först i mars.

  Adolf Erik Nordenskiöld
 • I lördags var Edelfelt hos Madame Jacquinot.

  Jacquinot
 • Brevet saknar slut.