Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

amerikaner beställningar dagstidningar konsthandel konstkritik konstnärer kritik kvinnor militärer (personer) modeller (yrken) porträtt recensenter skådespelare tavlor utställningar vänner

Paris d. 6 maj 1886.
Älskade Mamma
Salongen öppnades i går.
mina taflor äro utmärkt
väl placerade. Porträttet ser
litet gråsvart, färglöst ut
men verkar i allmänhet
bra – taflan tar sig deremot
nästan bättre ut än här-
hemma. Menniskorna kompli-
menterade mig mycket. Hvad
som särdeles gladde mig var att
Albert Wolff i Figaro talar
så grannt om taflan. Runnes
är skickadt till Mamma, och
torde ha anländt samtidigt
med detta. Koechlin med
familj och många vänner
stodo beundrande framför
porträttet. General Wimpffen,

som jag blef presenterad
för, sade mig vackra saker,
Berndtsons båda taflor äro
illa placerade, den ena ofarn-
om en dörr den andra i tredje
raden. Den som alls ej tar sig
illa ut är gubben Becker med
en liten interar gjord här i
Paris. I allmänhet hade
jag all anledning att vara
nöjd. Dödligt trött kom jag
ifrån Salongen kl. 6. Hela
e.m konvojerade jag skön
Ellan. – Uppsjö på aktriser
nu som alltid. Sarah Bernhard,
med hof, Blanche Pierson, dire
Regnault m.fl. voro der. Alla
dessa hafva målat eller låtit
måla något som de utställt.
Jag funderar starkt på en
or
Dagn
e
Ba
m.
An

das
unde
frun
ma
Mm
Mez
har
Jos
gfor
van

g
det
liten
som

erad
aller
för äro
öfvna
tuspi
år ni
ede
är
är
e
ön
se
allt
tier
Atte
låtit
tallt.
en

för tafla för nästa år.
Dagnan har en stor succès.
I allmänhet äro mina vänner
Bastien, Dagnan, Sargent
m. fl. de bästa på salongen
såg mig med hvem du um-
gås o.s.v. kan dock ej tilläm
pas här, ty jag är dessa mycket
underlägsen. Rysligt mycket
fruntimmersbekanta har jag
märker jag misserna Austen
Mme och Mlle Chevalier Mme Flor
Merrara m. fl. lotsades äfven af
undertecknad. Unga Mizzaras
tafla måtte vara placerad på-
gonstades i höjden, eftersom
familjen K. ännu kl. 12
hade frunt den
I dag har jag haft mor
det hela dagen för en
liten genretafla (Louis XIII
som jag tänker sälja åt

en amerikanare. Nu känner
jag mig åter så arbetsför
och lifvad för måleri.
sommar skall jag göra man
mas porträtt, med utsigten
öfver fjärden som bakgrund.
A. Wolffs omdöme om min
tafla gör mig så mycket stör-
ne nöje som jag ej känner hos
nom, och som jag ej gjort ett
steg för att smickra mig till detta
utlåtande af Paris mest partis
min spirituellaste kritiker
Nästa vecka har jag modell
hela veckan. Det skall gå
unden för unden nu.
Rysligt ledsamt att Mammas
ej skall vara här, Mamma
skulle säkert gladas mera än
jag åt min framgång.
Tusen helsningar
Mammas
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Salongen öppnades föregående dag; Edelfelts tavlor är väl placerade; porträttet ser lite färglöst ut; tavlan tar sig nästan bättre ut än där hemma; han har fått många komplimanger, och han gladde sig över att Albert Wolff i Figaro skriver bra om tavlan; Edelfelt har sänt numret till Alexandra Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt Albert Wolff
 • Alfred Koechlin med familj och vänner stod beundrande framför porträttet.

  Alfred Koechlin
 • Edelfelt presenterades för general Wimpffen, som sade vackra saker.

  Emmanuel Félix de Wimpffen
 • Gunnar Berndtsons tavlor är dåligt placerade.

  Gunnar Berndtson
 • Adolf von Beckers interiör från Paris tar sig inte alls illa ut.

  Paris Adolf von Becker
 • Edelfelt var dödligt trött då han kom från Salongen; hela eftermiddagen hade han konvoyerat [ledsagat] skön Ellan de la Chapelle.

  Ellan de la Chapelle
 • Det fanns en uppsjö med aktriser som målat eller låtit måla något som de ställt ut; där var Sarah Bernhardt med hov, Blanche Pierson, Alice Regnault.

  Sarah Bernhardt Blanche Pierson Alice Regnault
 • Edelfelt funderar på en stor tavla för nästa år.

 • Pascal Dagnan har stor succés; i allmänhet är Edelfelts vänner Jules Bastien, Pascal Dagnan och John Singer Sargent de bästa på Salongen.

  Jules Bastien-Lepage Pascal Dagnan-Bouveret John Singer Sargent
 • Edelfelt märkte att han har många dambekanta; han lotsade Misserna Austin, Madame och Mademoiselle Chevalier och Madame Florence Mezzara.

  Sarah Austin Mary Austin Florence Koechlin Chevalier Claire Chevalier
 • Charles Mezzaras tavla måste vara placerad högt upp, eftersom familjen Koechlin inte hade hittat den ännu klockan 12.

  Alfred Koechlin Emma Koechlin-Schwartz Florence Koechlin Charles Mezzara
 • Edelfelt har haft modell för en genretavla à la Louis XIII, som han tänker sälja åt en amerikanare.

  Ludvig XIII
 • I sommar ska Edelfelt måla Alexandra Edelfelts porträtt med utsikten över fjärden som bakgrund.

  Alexandra Edelfelt
 • Albert Wolffs omdöme om Edelfelts tavla gläder honom, i synnerhet som Edelfelt inte gjort något för att smickra sig till detta utlåtande av Paris mest partiske men mest spirituella kritiker.

  Paris Albert Wolff
 • Hela nästa vecka har Edelfelt modell.

 • Det är ledsamt att Alexandra Edelfelt inte är här och gläds åt framgången.

  Alexandra Edelfelt