Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

amerikaner drycker ekonomi föreningar inredningar konsthandel lån mat middag namnsdagar punsch redaktörer skulptörer skulptur utställningar viner

Paris d. 5 maj 1800.
Älskade Mamma
Tillåt mig att komma,
midt ibland tanterna, choco-
lade och kaffe med derpå följande
kala och hvitt vin eller punsch
för att hjertligt gratulera
Mamma, min älskade,
Snälla Mamma till sin namnsdag.
Var säker på, att jag alls
ej är ängslig eller modfäld,
om ett eller annat bref
förefaller mera gräligt eller
gråduskigt, så är det ute-
slutande någon tillfällighet
som förorsakat detta. I allena
het är jag tio gånger till

kavat än i fjol, då jag verklig
gen var anfäktad af hypo
kondri. Jag tror jag ser lefven
måleriet, salongen med det
belöningar o.s.v. från en
mera sund och förnuftigt sida.
Dessutom märker jag att jag
lyckats bättre än i fjols.
Penningsbekymmer har jag
De tusen märkerna ville
jag gerna spara till villan.
Jag hoppas om några
dagar kunna sälja något
smått till en amerikanare.
Jag inser icke hvarföre man ej
svarat från Petersburg, lika
så förvånar dit mig att Wieniser
denna tafla ej funnit en
amatör der. –
Leds
ende
mig
ma
mo
te
hu
Hvi
Sake
rolig
hem
n
för
Bun
sluta
las ti
Den g
lätt
att
var
la
ju

verkligt
sypo
öfver
des
en
sida
vill
villan
något
aël.
an ej
i lika
t mig
atten
Ledsamt att affären angå
enda tygerna ej kunde gå genom
mig. Jag hoppas dock Mam
ma skrifver angående ytte-
möbeltyget. Cretonne är all-
tid vackert. Har Mamma
nu blott tagit tillräckligt.
Hvilket rum skall tapissen
sålunda. Ack hvad det voro
roligt att få Mammas nya
hem i salingreska håret
rigtigt rigtigt trefligt.
Jag kommer just hem från
Walter Runeberg som fru
slutat Ellans byst. De la Chapell
lär ha beställt den i Marma
Den är ganska bra, mycket
bättre än den föret såg ut till
att blifva. – Häromdagen
var jag uppe på Cercle de
la Presse. Albert Wolff satt
just vid middags bordet, och

jag gick fram till honom och
tarkade honom "Mais, mais,
cela n'est que justice, savez
vous, que vous avez beau-
coup de talent, sade han in
för hela cercle-sällskapet.
– "Et puis il est gentil gar.
con" ropade Blavet – jag
hade en succès barf, och alla
de deraverade gentils hommer
och de skojiga journalisterna
komplimenterade mig
Tassa Alfthan skulle göra bättre
i att betala de pengar han
är skyldig mig och som han
på sin heder lofvat till den
15 april, att att skrifva löje
aktiga rapporter till sin dygde
ädla Mamma. – Paris är nu
försvunnen från vår synkrets, lär
ha rest till Havre
och nu älskade Mamma, farvä
mera härnäst – tusen helsningar
från
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt tillåter sig komma mitt bland tanterna, choklad, kaffe, kaka och vitt vin eller punsch för att gratulera Alexandra Edelfelt på hennes namnsdag.

  Alexandra Edelfelt
 • Om något av Edelfelts brev förefaller gräligt och grådaskigt är det bara något tillfälligt; i allmänhet är han tio gånger mera kavat än föregående år, då han var anfäktad av hypokondri; han ser måleriet och Salongen med dess belöningar från en mera sund och förnuftig sida; dessutom har han lyckats bättre än föregående år.

 • Edelfelt har inte penningbekymmer; han vill spara de 1 000 marken till villan.

  Villa Edelfelt
 • Edelfelt hoppas sälja något smått till en amerikan om några dagar.

 • Det har inte kommit något svar från Petersburg; Edelfelt är förvånad över att tavlan inte funnit en amatör där.

  Sankt Petersburg
 • Det är ledsamt att tygaffärerna inte kunde skötas genom Edelfelt; han hoppas ändå Alexandra Edelfelt skriver om yllemöbeltyget, cretonne är alltid vackert; han undrar om Mamma beställt tillräckligt; det vore roligt att få Mammas hem i Salingreska huset riktigt trevligt.

  Alexandra Edelfelt Christina Elisabeth Salingre
 • Edelfelt har varit hos Walter Runeberg som avslutat Ellan de la Chapelles byst; de la Chapelles lär ha beställt den i marmor; den blev bättre än den först såg ut att bli.

  Julia de la Chapelle Walter Runeberg Victor de la Chapelle Ellan de la Chapelle
 • Häromdagen var Edelfelt på Cercle de la Presse; Albert Wolff satt vid middagsbordet; Edelfelt gick fram och tackade honom; inför hela cercle-sällskapet sade Wolff att recensionen var rättvis och att Edelfelt hade mycket talang; Émile Blavet tillade att han är en snäll pojke; alla närvarande gentils hommes [gentlemän] och journalister gav honom komplimanger.

  Albert Wolff Émile Blavet
 • Tasso Alfthan borde betala sin skuld till Edelfelt i stället för att skriva lögnaktiga rapporter till sin Mamma; Tasso lär ha rest till Havre.

  Le Havre Georg Edvard von Alfthan Ebba Matilda von Alfthan