Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

adel ädelstenar adresser (kommunikation) ateljéer blommor brev danstillställningar diamant diplomater elever folket (fenomen) författare förmögenhet illustration judar kläder konsthandel konstnärer kvinnor män manlighet middag ministerier ministrar ryssar sällskapsliv senatorer trädgårdar utseende Villa Edelfelt

t
n
lille
at
eten
siga
innet
amar
in dan-
. förbli
Nars-
la som
så midda
Chevalier
vill ha
uta
för att
okiga
ost
Mina
innes
eten
Paris d. 20 maj 1880
Älskade Mamma,
Det var roligt att höra Mammas sista
Haiko intryck. Jag tror nog att det kom
mer att bli utmärkt trefligt. Det civi-
leserade tycket kommer nog med tiden.
och Mamma skall få se att redan veran
dan med sina rödkantade Markiser kom
mer att ge något helt trefligt. Är det ej
möjligt att redan i år få stockrosor och
pioner. Jag tycker specielt om råda
blommor, stora, så har jag nu t.ex.
alltid pioner här i ateliern. Pioner
i en vas, liljekonvaljer i en annan.
att gamla Haiko ligger ett litet stycke
från Etters är ju ej annat än bra vi
komma derigenom att ha vara fullständiga
riket. Nu komma vi dessutom närmare
Honnanso, det vackra Armans
Nu vill Mamma kanske höra litet från
balen hos finansministerna. Ministère det
finances är inlogeradt på Louvren i den fly
ger som vettar åt Rue de Rivoli. Att de således
har en vacker våning faller af sig sjelf –
troligen bland de vackraste våningar i
verlden. långt ute på gården stå säkyer
i sitterstrumpor, likaså i den briljant
oklärerade trappan – inre borggården
är illuminerad. Ifrån trappan kommer
man i en lång file af rum. I det förstå
ger man sett namn, så det sista står en
närald och skriker ut namnet. Ministern
med fru och dotter slå vid dörren och
taga emot. Jag kom med baron Portalis

som redan för talet som som hans och
Mlle Magnin sade artigheter, af hvilka
framgingo att de verkligen sett min taflan
märkvärdigt hvad storstadsmenniskor ha
för ett minne! – Corps diplomatique
ministrarne Carot, Jules Ferry, Polispro-
fekten Andrieux, en massa senatorer
och deputerade, artistiska och literära Celebri-
heter, samt creti och pleti. Grefvarne
kapnist och Muravieff voro der. Den förre
alltid styf, den senare mycket kamratslig
och artig, ehuru en rigtigt ryss – typ – ej mycket
att litet på tror jag. – En massa jud-
baroner och bankirer – dryga och leda
tjocka, fula, med sina lika så dryga och tjocka
som diamant prydda finar. Portalis presen-
terade mig för några fruar, och jag dansa
de med dem. Det var roligt att dansa
i en rigtigt stor sal på ett utmärkt väl bo-
hade golf. Den ena var en Mme de Tynande
som sig mycket fin ut. – Aftonens gans-
hans drätt var Mme Cottereau, en af
Paris skönheter. Hon är en anglosachsisk
könhet något uttryckslös och vårdockastad
men alldeles makalöst välgjord. "un beau
travail". Hon liknar något en beau för
stas, Heline Ehrnrooth, men har mindre när
stora mörkblå ögon och här af en underbart
vacker guld-rödfärg. Carolus Duran stod
och beundrade henne och tycktes för resten
mycket kurtisera henne mellan blanserna.
teckningen här bredvid visar Carolus och
Paul Deroulède (den långa blonda, med stora
närn) allt petits soins framför Mme
cottereau. Hon var klädd i en mörkröd
idenklad
andra d
röstet.
hon ha
dana
kig o

les


krön
a
cle
Atte
sidenklädning åtsittande som ett fordral – inga
andra diamanter än två enorma pilar på
bröstet – en avis au resteur att se på hvad
hon har allra vackrast. sådan hals och så
dana armar har jag aldrig sett i mitt
Långa gula gants de suide, ytterst
fina och mjuka, aftecknade nedre delen

af armen och haorden, lika märk-
värdigt vacker som resten
Det herrskap som mest intresse-
rade mig var Andrieux med fru
Både fina, kloka ansigten. Mme
Audrieux påminner något om inne
Holmberg – magrare, finare.
Mme Ferry var också behaglig. Mme
Magnin sjelf är ful – ett långt ansigten
Mlle Magnin har fula tänder. – För
resten rådde den största variatien i
toiletterna – en sorts underlig dekolleten
ring, en carré, med nakna armar och långa
svarta handskar, bars mycket.
Cortagen är då af mörk sammet
och klädningen af siden i samant

särgnyani, ehuru ljusare.
De små ungherrarne, som den-
ra mest här i Paris, äro och förbli
ytterst löjliga i mina ögon. Narr-
aktiga, vigtiga och fula som
stryk. –

nästa söndag är jag bjuden på mid
t.
dag till Koechlin – Mme Chevalin
har skrifvit och frågat om jag vill ha
en eled, en herre af hennes bekanta
Jag har varit och sökt henne i och för detta.
men ej funnit hemma – Det egentliga
arbetet skulle begynna först i höst
ej är allt ännu på bara backar
med ateliern – en à 1400 finnes
Rue Bayen – ganska stor men utan
Ate
. det
Haik
mer a
eser
och
dan s
mera
möjligt
ioner
blommo
alltid
d i en i
Att
från
kamma
riket.
enna
Nu vi
balen
finans
ger som
har
en
troligen
verldes
i Silfe
aklare
är till
man
je n
parat
med
taga det

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Det var roligt att höra Alexandra Edelfelts intryck av Haiko; verandan med sina rödkantade markiser kommer att ge ett trevligt intryck; Edelfelt hoppas de redan i år kan få stockrosor och pioner, han tycker om stora röda blommor; i ateljén har han alltid pioner; i en annan vas har han liljekonvaljer; det är bra att Gamla Haiko ligger en bit bort från Etters; de får ha sin frihet och kommer dessutom närmare det vackra Hermansö.

  Haiko Villa Edelfelt Hermansö Alexandra Edelfelt Emilie von Etter Sebastian von Etter
 • Alexandra Edelfelt vill troligen höra om balen hos finansministern; finansministeriet finns på Louvren i flygeln som vätter mot Rue de Rivoli; långt ut på gården stod lakejer i silkesstrumpor, likaså i den eklärerade [upplysta] trappan; i det första rummet ger man sitt namn, i det sista rummet i raden skriker en härold ut namnet; ministern med fru och dotter stod vid dörren och tog emot; Edelfelt kom med baron Roger Portalis; Madame Angéline och Mademoiselle Jeanne Magnin hade sett Edelfelts tavla, storstadsmänniskor verkar ha gott minne; där var corps diplomatique [diplomatkåren], ministrarna Jules Cazot, Jules Ferry, polisprefekten Louis Andrieux, senatorer och deputerade, artistiska och litterära celebriteter, samt creti och pleti [allehanda löst folk]; grevarna Pjotr Kapnist och Michail Muravieff var där; Muravieff är kamratlig och artig men en riktig ryss, det vill säga inte mycket att lita på tror Edelfelt; där var också en massa judebaroner och -bankirer med sina lika dryga och tjocka diamantprydda fruar; det var roligt att dansa i en stor sal på ett välbonat golv; Edelfelt dansade bland annat med Madame de Tyssaut.

  Louvren Alexandra Edelfelt Jules Ferry Jeanne Magnin Angéline Magnin Roger de Portalis Pjotr Aleksejevitj Kapnist Michail Muravjev Joseph Magnin Jules Cazot Louis Andrieux Tussaut
 • llustration: Madame Cottereau med Carolus Duran och Paul Deroulède. Balens drottning var Madame Cottereau, en av Paris skönheter; hon är en anglsaxisk skönhet, något uttryckslös och vaxdockartad, men alledels makalöst välgjord; hon liknar Helène Ehrnrooth; Carolus Duran tycktes kurtisera henne mellan danserna; teckningen visar Carolus och Paul Deroulède (den långa blonda, med stora näsan); hon var klädd i en mörkröd sidenklänning, åtsittande som ett fodral; hon hade inga andra diamanter än två enorma pilar på bröstet – en anvisning om att se på vad hon har allra vackrst; Edelfelt har aldrig sett sådan hals och sådana armar i hela sitt liv; hon har långa gula gants de suède [svenska handskar, mocka].

  Paris Helena Ehrnrooth Carolus-Duran Paul Déroulède Virginie Gautreau
 • Herrskapet Andrieux intresserade mest; Madame Hélène Andrieux påminner om Enni Holmberg; Madame Eugénie Ferry var också behaglig; Mademoiselle Jeanne Magnin är ful.

  Jeanne Magnin Enni Zilliacus Louis Andrieux Hélène Andrieux Eugénie Ferry
 • Illustration av modern klänning. Det rådde stor variation i toaletterna; en underlig fyrkantig dekolletering [urringning], med nakna armar och långa svarta handskar bars mycket.

 • De små ungherrarna, som dansar mest i Paris, är löjliga i Edelfelts ögon.

  Paris
 • Nästa söndag är Edelfelt bjuden på middag hos Alfred Koechlin.

  Alfred Koechlin
 • Madame Chevalier har skrivit och frågat om Edelfelt vill ha en elev; det är en herre bland hennes bekanta.

  Chevalier Humbert
 • Edelfelt har ännu inte hittat någon ateljé; den finns en på Rue Bayen för 1 400 francs.

 • *Edelfelt vill få reda på vad som hänt les Cerices; han har inte hört ett ord från Petersburg; kanske är Schönes adress oriktig; Edelfelt har skrivit 4 brev.

  Sankt Petersburg Schöne