Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

beställningar brev bröllop dagstidningar döden dueller flyttning gratulationer hederstecken herrgårdar illustration kejsarinnor konstkritik kvinnor landsbygd modeller (yrken) mord skandaler sorgetid väderlek

Paris d. 4 juni 1800.
Älskade Mamma!
Framgångens sötebrödsdagar förde
sättas. I dag har jag haft
mycket vänliga bref af Koechlins
Br Portalis, Wahlberg m.fl., allt
med varma lyckönskningar.
Koechlin menar att jag borde
ha fått en 2dra klassens medalj.
Jag är mycket nöjd. Nu går
det nog framgent. Ce n'est que
le premier pas qui coute
Mamma må ej tro, att jag
springer efter belöningar, och
att jag i framtiden blir en när
som tar efter skinet och lemnar
saken å sido. Men nu är jag
verkligen glad att mina taflor
väckt det uppseende de gjort.

Jag vet nog att de ej äro
några mästerverk
af 400 utländske målare
är jag den enda som fått
medalj i år. 3 mentions
konorables hvaraf en åt en
norsk målarinna fröken Bachen
Alla tidningar gilla min
medalj. La France, säger: en don-
nant cette medaille, le jury à
ité très juste. M. Edelfelt, la
merita bien. – Allt detta är
nu mycket roligt.
Utom medaljerna utgör den
Rochefort – Koechlinska duellen
samtalsämnet. Denne Georges
Koechlin är kusin till min heder
lige vän, och bror till Mme Andrieus
Endast denna sista egenskap gör
honom sympathisk i mina ögon-
Mme Andrieux är så makalöst
vi
st
stå
min

le
es
kes,
ding

na ögon
kalöst
– För resten kommer väl
fin.
allt detta att stå i alla verldens
tidningar, och Mamma får der reda
på hela saken. Rochefort har
barit sig åt som ett nöt och
har temmeligen väl förtjenat

sitt värjstygn i bröstet.
ligt att politiken skall blanda
sig i allt. Denna duell, till utseen
det helt personlig är allt igenom
politisk, Rochefort har icke aktar
för lof att utstunga en beskyllning
för lönnmor på mot Koechlin – bara
derföre att han är polisprefektens
svåger.
Kejsarinnan är ju död. Hon hade
lidit länge och mycket. Nu blir
det ett helt är af stillhet och hem-
lif i Helsingfors. Skall man vara
svartklädd, t.o.m. på landet?
kommer man att dansa på ter-
viks bröllopet.
Jag hoppas att Mammas flyttan
stök nu småningom är öfver
ståndet. – Jag arbetar på
men "l'education d'un prince"

som går långsamt men säkert
framåt – i dag har jag haft mo-
det hela dagen. Mins jemförelsevis
regelbundna arbete har lidit något
afbräck genom medaljen – men sin
första medalj på Salongen får man
blott en gång i sitt lif.
Det regnar nu ihållande, hvilket
kunde behöfvers efter 3 veckors
tocka och hetta.
Talte jag om att Portalis beställt
af mig teckningar till en prakt-
upplaga af Musset, hvartill äfven
Dagnan, Bastien m.fl. göra illustra
troner.
Det är skada att man ej kan
få medalj alla dar i sitt lif –
det är ändå rätt roligt.
Helsa Morbror, Tante Gadd
och flickorna från
Atte
Hvad det är ledsamt att Mamma
ej är här nu

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Framgångens sötebrödsdagar fortsätter; i dag har Edelfelt fått vänliga brev från Koechlins, Baron Roger Portalis och Alfred Wahlberg.

  Alfred Koechlin Roger de Portalis Alfred Wahlberg Emma Koechlin-Schwartz
 • Alfred Koechlin anser att Edelfelt borde ha fått en 2 klassens medalj.

  Alfred Koechlin
 • Alexandra Edelfelt får inte tro att Edelfelt springer efter belöningar och blir en narr som far efter skenet.

  Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt är glad att hans tavlor väckt uppseende; han vet att de inte är några mästerverk.

 • Edelfelt är den enda som fått medalj av 400 utländska målare.

 • Tre utländska målare har fått mentions honorables [herdersomnämnande], varav en är en norsk målarinna fröken Harriet Backer.

  Harriet Backer
 • Alla tidningar gillar Edelfelts medalj; La France säger att juryn har varit mycket rättvis då de gav denna medalj och att Edelfelt förtjänat den.

 • Vid sidan av medaljerna är det stora samtalsämnet den Rochefort-Koechlinska duellen; Georges Koechlin är kusin till Alfred Koechlin och bror till Madame Hélène Andrieux; Alexandra Edelfelt kommer säkert att läsa om saken i tidningarna; duellen var till utseendet helt personlig, men är alltigenom politisk; Henri Rochefort är ett nöt och har förtjänat sitt värjestygn i bröstet; han har beskyllt Koechlin för lönnmord bara för att denne är svåger till polisprefekten.

  Alfred Koechlin Henri Rochefort Louis Andrieux Hélène Andrieux Georges Koechlin
 • Kejsarinnan är död; ett helt år av stillhet och hemliv väntar i Helsingfors; ska man vara svartklädd, även på landet? kommer man att dansa på Terviksbröllopet?

  Helsingfors Tervik Helena Ehrnrooth Alexander Sebastian Ehrnrooth Maria Alexandrovna
 • Edelfelt hoppas att Alexandra Edelfelts flyttningsstök är över.

  Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt arbetar med "l’education d’un prince"; han har haft modell hela dagen; hans regelbundna arbete har lidit av medaljen; men man får bara sin första medalj på Salongen en gång i sitt liv.

 • Det regnar, vilket behövs efter tre veckors torka och hetta.

 • Roger Portalis har av Edelfelt beställt teckningar till ett praktverk av Alfred de Musset; Pascal Dagnan och Jules Bastien gör också illustrationer.

  Jules Bastien-Lepage Pascal Dagnan-Bouveret Roger de Portalis Alfred de Musset
 • Det är skada att man inte kan få medalj alla dagar, det är så roligt; Edelfelt hälsar Morbror Gustaf Brandt, Tante Adèle Gadd och flickorna; det är ledsamt att Alexandra Edelfelt inte är hos honom nu.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Adelaide Gadd Gustaf Brandt Alexandra Edelfelt