Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

adresser (kommunikation) ateljéer bildkonstläroinrättningar blommor drycker ekonomi flyttning frukost grannar hederstecken hyresbostäder inredningar kläder medaljer skor skulptörer sommarvillor tjänstefolk trädgårdar utmärkelsetecken Villa Edelfelt viner

Midsommardagen 1880
Älskade Mamma,
Hvad det är roligt att ni nu åren
välbehållna på landet vid den vackra
Haikofjärden! Jag hoppas att allt
flyttningsbråk nu är glömdt, och att
det vackra stället, Etters, och sommar-
ljuset helt och hållet utplånat min
net af de senaste veckornas förargelser.
ör ej så mycket efter den andra villan,
Mamma skall få se att den här med
tiden blir tro gånger trefligare. Få
vi pengar är några år, så bygga vi
om det gamla huset, göra en ordentlig
planering, pluntera träd o. s. v. med ett
ord göra gamla Haiko så fint som
den finaste europeiska villa. Hur
Mamma tänkt på stockrosor och
pioner? De gamla löfträden äro
refliga att ha framför trappan
och det är nästan mera omvexling
de närmaste omgifningarna här
an på den förra villan. –

Jag har i dag efter flere då
gars löpande mest i regn, vädret
här i går och i dag varit odrägligt,
funnit och hyrt en atelier
Avenue de Villiers 147, i sam-
ma hus som Courtois, Dagnan
och Beer bo. Visserligen är detta
ganska långt från centrum, men
ligger i alla fall närmare de finare
qvarteren än B. Montparnas. Avenue
de Villiers är nu det artistiskt-arista
kraliska qvarteret, der bo Meissonnier
Munkaksy, Bastien Lepage, Sarah
Bernhards m.fl. – Jag kommer visser
ligen att bo i allra bortersta andan
nära fortifikationerna, men det små-
har ändå af fogel. Jag får för
1200 frcs en god atellier, ett
forrum, salon och en sängkammar
Huset är ytterst propert, alldeles
nytt och endast bebodt af artister
hvaribland som nämndt, Courtois
och Dagnan, så att man har celebra
grannar. Några steg blott från
der
städe
gör
Rahn
tris
skola
I år
krare
hon
lo
ut
Gratu
ner för
och s
dag
inte
åt
för
den

bes
ordni
has
mäst
taflo

lere da-
vädret
drägligt.
etten
i Ekay-
gnan
är detta
in, men
de finare
S. Atte
ut-arista
reissonnier.
Sarah
mer visser
andan
det små
lär för
ett
kammar
Adeles
artist
astvis
har celebra
från
der Cederström bar. Conciergen
städer för 20 frcs i månaden och
gör frukost för 2 frcs, om ej inker
räknadt. Huset eges af en skulp-
tris, Mme Bertaud, som har en konst
skola för unga damer. Hon har för
3 år sedan fått en medalj. Beer
presenterade mig för henne och
hon var mycket charmant (ser
ut som ett gammalt spektakel) samt
gratulerade Beer att ha sådana vän-
ner som jag!! Kontraktet uppsattes
och skall undertecknas om några
dagar. Det är ställdt på 2 år, med
rättighet att hyra ut om jag vill
åt "une personne solvable".
Jag skall flytta i början af Juli-
Den förre localaisen är redan borta,
men trappan till sängrummet (en
betrad vindeltrappa, är ännu ej i
ordning, likasom golfvet skall bo-
nas innan jag flyttar in. Likaledes
måste jag fört ha mina påbörjade
taflor färdiga samt för pengar

för dem, ty ett halft års hyra
600 frs skall betalas på förhand.
Jag känner mig helt lugn
att ha elerska genomtråkig
bestyr undanstökadt. Jag hop
pas att jag blir nöjd, och att
Mamma, då Mamma kommer
hit i nästa vår skall finna atelier
treflig och fin. Jag får lof att
köpa en massa draperier och
portièrer, fullkomligt nödvändiga
för att dolja en skräp kamma
re med hyllor, utan dörr, samt
för att utestänga ljust från sol
sidan. Likaså måste jag nu eller
i höst skaffa mig säng kammar
möbel, sång kommod, ett skåp
o.s.v., min gamla säng, i hvilken
jag ej legat på ett år, är så dålig
att jag gifvit den åt conciergen
här. –
Handskarna skola ombestyras, och
väntar på flickornas kängman
ag
för att bestyra om deras sommarfot-
beklädnad. – Nu farväl för denna
jag är rigtigt stolt öfver
gång
att ha tagit ett hastigt beslut am

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt gläder sig över att familjen nu är välbehållen på landet vid den vackra Haikofjärden; han hoppas det vackra stället, Etters och sommarljuset utplånar minnet av allt flyttningsbesvär; Alexandra Edelfelt ska inte sörja den andra villan; om de får pengar kan de bygga om gamla Haiko och göra det till den finaste europeiska villa; Edelfelt undrar om Mamma tänkt på stockrosor och pioner; de gamla lövträden är trevliga och ger mera omväxling än på den förra villan.

  Haiko Villa Edelfelt Haikofjärden Alexandra Edelfelt Emilie von Etter Sebastian von Etter
 • Edelfelt har efter att i flera dagar löpt runt i regnet hyrt en ateljé på Avenue des Villiers 147; det är i samma hus som Gustave Courtois, Pascal Dagnan och Beer bor; det är långt från centrum, men ligger närmare de fina kvarteren och Boulevard Montparnasse; Avenue de Villiers är det artistiskt-aristokratiska kvarteret; där bor Ernest Meissonier, Mihály Munkakzy, Jules Bastien Lepage och Sarah Bernhardt; Edelfelt bor i allra bortesta ändan nära fortifikationerna; för 1200 francs får han ett förrum, salong och en sängkammare; huset är propert och nytt; Gustaf Cederström bor några steg därifrån; conciergen [portvakten] städar för 20 francs i månaden och gör frukost för 2 francs, vin inte inberäknat.

  Avenue de Villiers 147 Jules Bastien-Lepage Sarah Bernhardt Gustave Courtois Pascal Dagnan-Bouveret Ernest Meissonier Mihály Munkácsy Gustaf Cederström Beer
 • Huset ägs av Madame Bertaud, en charmant skulptris med en konstskola för damer; hon har för tre år sedan fått medalj; Beer presenterade Edelfelt för henne.

  Hélène Bertaux Beer
 • Hyreskontraktet är ställt på 2 år; Edelfelt har rättighet att i andra hand hyra ut åt en person med betalningsförmåga; han ska flytta i början av juli; den förre hyresgästen är redan borta men trappan till sängrummet är ännu inte i ordning, och golvet ska bonas.

 • Edelfelt måste först få sina tavlor färdiga och få pengar för dem; ett halvt års hyra ska betalas på förhand.

 • Edelfelt känner sig lugn, det tråkiga letandet efter en ateljé är undanstökat; han hoppas Alexandra Edelfelt finner ateljén trevlig då hon kommer nästa vår.

  Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt får lov att köpa draperier och portiärer [dörrförhänge], för att dölja en skräpkammare och för att stänga ute ljuset från solsidan; han måste också skaffa sig säng, kommod och skåp till sängkammaren.

 • Edelfelt ska ordna handskar åt Alexandra Edelfelt och sommarskor åt flickorna, så snart han får deras skostorlek; han är stolt över att ha tagit ett hastigt beslut om *flyttningen; det blir damm och stök.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • *Edelfelt sänder hälsningar till Etters och Tante Adèle Gadd.

  Emilie von Etter Adelaide Gadd Sebastian von Etter