Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

adresser (kommunikation) Årstider ateljéer brev ekonomi höst inredningar kaféer kläder kvinnor landsbygd mattor resor restauranger städer telegram väderlek vänner varuhus

Paris måndag d. 27 sept
1880
Älskade Mamma,
I dag kl. 10 kom jag hit. Paris
föreföll mig mer än vanligt bråkigt
och stökigt, och så kände jag mig så
innerligen ensam. Tänk, ingen af
dessa tusentals fjeskande menniskor
tycktes bry sig det minsta om mig
om Haiko, fr. Manzey o.a. som så mycket
sysselsälla mina tankar. Beer var
den förste jag träffade, och som han
hade snufva var han ej mycket munter,
Han hade endast ledsamma saker att
berätta om M. – toujours la même
chose! Måtte jag slippa honom. Det
är väl knappast att hoppas, eftersom
han klagat Beer hela sammaren.
dock har jag nu af skadan blifvit
vis, och fått plikt dyrt för mina
förra dårskaper. Bern lofvade
ej säga att jag kommit till staden
Senare gick jag ut och köpte en

jernsäng med sommier, matelas,
traversen o.d. allt öfverallt
2 16 frcs., men går vara. Ateliern
såg ruskig ut d.v.s sakerna som
voro derinne. Jag tror att Mam-
ma ej skulle vilja ställa de
sakerna i köket engång
Jag får lof att genast ta i
med möbleringen. Redan i dag
har jag frågat på fåtöljer och
soffar, men allt som är
vackert är osynligt dyrt.
Ursäkta att brefvet ej är
rigtigt sammanhängande.
Jag skrifver på Café de la
Régence, der Uchermann sitter
och tala om sina sommar
minnen från Bretagne. Inga
bref från Mamma! Jag hade
smått väntat att få några
rader.
makalöst vackra möbler och
mattor ser jag på hvarje stej, men

lef
och
hien
allt som sagdt dygtigt dyrt.
Det stora bordet har jag nästar
utmönstrat, det är ändå, vid
närmare påseende dåligt och oän
damålsenligt.
Vädret är. Madeles vackert, som
mar varmt och roligt. Alla frun
simmer gå ännu i ljusa som-
märdrägter. Mitt logis vid
Avenue de villers ligger bra
långt borta, men har många
fördelar, såsom en utmärkt
vacker uppgång, en vacker
krona af smidt jern i vestion.
len, mosaikgolf i förstugan o.s.v.
med pengar och litet smak kan
det bli mycket bra. Dagnan
är ännu ej kommen. Om
en stund skall ju gå till Chalod
för att få någon klarhet i frågar
om taflan som ej kommit
fram. Böning sade sig endast
ha fått de två kistor som kom
mit till Helsingfors.
På la menagere" der jag köpt

sången (sjelfva rangen 32 frcs)
åtar man sig att garnere
hela sängkammaren med
cretonne sänghimmel gar-
dirier o.s.v. för 150 frcs jag
Det dock ej om jag går in på
att betala mig denna lyx
tills vidare onödig.
Om några dagar får Mamma
ett redigare och utförligare
bref. Helsa rigtigt hjertligt
alla, alla och såg dem att
jag saknar dem ofantligt
Jag väntar med otålighet
på telegram från Köln med
underrättelse om Etters och
Manzeys ankomst. Det skall
bli roligt att tala om Haiko
och Mamma.
Alltså farväl för denna
gång. Jag hoppas Mamma
fått brefven från Reval och
största har
Bremen
till

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt anlände till Paris i dag klockan 10; staden föreföll stökigare än vanligt; ingen tycktes bry sig om Edelfelt, eller om Haiko och fröken Sophie Manzey som så mycket sysselsätter hans tankar.

  Paris Haiko Sophie Manzey
 • Beer var den första som Edelfelt träffade; Beer hade snuva och hade bara ledsamma saker att berätta om Carl Mannerheim, som plågat Beer hela sommaren; Edelfelt vill slippa Mannerheim och Beer lovade att inte berätta att Edelfelt var tillbaka i staden.

  Carl Mannerheim Beer
 • Edelfelt har köpt en järnsäng med sommier [sängbotten/resårmadrass], matelas [madrass] och traversin [bolster/dyna] för 216 francs; sakerna i ateljén såg så ruskiga ut att Alexandra Edelfelt inte skulle vilja ställa dem i köket ens; han får genast ta tag i möbleringen och har redan frågat på fåtöljer och soffor; allt som är vackert är orimligt dyrt.

  Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt ber om ursäkt för att brevet inte är sammanhängande; han sitter på Café de la Régence, där Karl Uchermann talar om sina sommarminnen från Bretagne.

  Bretagne Café de la Régence Karl Uchermann
 • Det har ännu inte kommit något brev från Alexandra Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt ser överallt vackra möbler och mattor, men allt är dyrt; han har nästan övergett tanken på det stora bordet, det är dåligt och oändamålsenligt.

 • Vädret är sommarvarmt och soligt; alla "fruntimmer" går ännu i ljusa sommardräkter.

 • Bostaden vid Avenue de Villiers ligger långt borta; fördelarna är att det har en vacker uppgång, en vacker krona av smitt järn i vestibulen och mosaikgolv i farstun.

  Avenue de Villiers 147
 • Pascal Dagnan har ännu inte kommit.

  Pascal Dagnan-Bouveret
 • Edelfelt ska till Chabod för att fråga efter tavlan som inte har inte kommit fram; Böning hade bara fått de två kistorna som kommit till Helsingfors.

  Helsingfors Chabod Böning
 • På "la Menagère" där Edelfelt köpte sängen åtar man sig att inreda hela sängkammaren med cretonne, sänghimmel och gardiner för 150 francs; Edelfelt tror att han inte tillåter sig denna lyx.

  La Ménagère
 • Alexandra Edelfelt får om några dagar ett redigare brev; Edelfelt väntar på telegram från Cöln med underrättelse om Etters och Manzeys ankomst; han ser fram emot att tala om Haiko och Mamma; han önskar farväl och hoppas att Mamma fått breven från Reval och Bremen.

  Reval Köln Haiko Bremen Alexandra Edelfelt Alexandra Ivanovna Manzey Sophie Manzey Paul von Etter Alexandrine Manzey