Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

besök brev ekonomi franska frukost gotik illustration karaktärsdrag kläder konstnärer kungar kungligheter kvinnor medeltiden personlighet porträtt renässansen resor språk stipendier teater uniformer utseende

d. 18. 1o ber 180
Älskade Mamma
Just nu fick jag Mammas bref. Tusen tack
derför. Så ledsamt att postförbindelsen fall
vara så långsam. 14 dagar omtresst att vän-
ta innen man får svår. Det vore nu så mycket
att svara på att jag ej hit hvar jag skall
börja. Först vill jag säga att jag varit
så i valet och qvalet om jag borde slå
mig lös och resa till Barritz, att jag
knappt kunnat sofva om nätterna. På
dock ej att det är endast s.k. förnuftskål
som af hållit mig. Långt derifrån. Det
är den renaste, ramaste egoism som
agt mig: Att resa till Spanien med Etter de
Manzey utan att stanna der vore en
galenskap 1° då jag ej vet om de vilja
hera till Spanien 2 då jag ej kan sågena
på mera än högst 1 à 2 dagars vistelse
Madrid och alls ingen resa till Alhambra
3° då i alla fall en sådan lustfur skulle
belöpa sig på 1000 frcs minst. Biljett
härifrån till Madrid kostar 184 frcs. Kan
jag deremot få dem att stanna
här litet längre, så vore jag öfverlycka

Jag skall försöka att vara den bästa
gurd – man kan tänka sig. Emellertid
kan jag ej håller mig från att i morgon
skrifva till dem och fråga om de verklig
gen tänka på att resa till Spanien.
Seilern, som rest till Wien på en må-
pad, har gifvit mig ett mycket kan
ligt rekommendationsbref till sin
bror som är ambassadsekretere i
Madrid. I dag har jag för resten
skrifvit till Paul, till svar på en mycket
rolig epistel Signerad. P. Etter och Sophie
Manzey (egenhändigt) helt och hållet
skrifver på Gammelbacka spänk, börjar
de med inledningen: Comment
vous va, cher Mr Edelfelt
Ahie, est-ce que peut-elle vous
nous avez oublies etc. etc. –
Paul ser bättre ut i civila kläder
än i uniform, och ser ej så omenskligt
lång ut. Hvit kragar om halsen
kläder som sitta ledigare än uniform
rocking, allt detta klär honom
betydligt. Jag brinna af lust ett
återse dem. Mme Manzey är

t
ester
morgon
verken

Här

en
mycke
ckig
jag
ent
e
ar
verkligt
iform
ette
ej är
ej vacker, ser enligt mitt tycke mindra
bra ut än fru Etter, men är ytterst
originell. Mycket hastig i sina omdömen
tar ej resan och yttrar sig ännu mera
bestämdt än Mme la Generale. Det
kämmande inflytande kan skulle ha
på Fröken Sophies gläddighet kan jag
ej finna. Hvad som egentligen gjorde
henne så uppsluppet glad på Haiko
var utan hvifvit de fullkomligt ny
förhållandena och den omständighet
att han första gången i sitt lif kände
sig mer eller kunde på ligen hand.
– Jag väntar på dem med otålighet
och tänker som Montavon i Nababer
Petite femme – me trötte dans lär
tête – en fin.
Hvad nu min enfallation beträff
så är den jag godt som fullstände
afståtar nu. Mamma tycker kanske
att jag gjort galenskaper då jag
berättar att jag bl.a. köpt ett
skulpteradt skåp Louis XIII (vacker,
fin stil) 300 frs. Det kommer
emellertid att göra mycket god

koffekt i ateliern och jag har
från alla sidor hört att man
isynnerhet vid möblerandet af
en atelier, bör köpa litet, men
dugtigt och vackert. Jag har nu
gammalt, äkta Louis XIII: ett
bord 3 stolar och möbeln så
gefär som teckningen utvisar
Gammal en, gamla – beslag och i
utmärkt skick. Innan jag kom
så långt att jag kunde decidera
mig för denna stora affär, hade jag
sett åtminstone 50 sådana skåp
från alla möjliga epoker. Ett

gothiskt de (s. K. crédences) hade
mycket friskat mig, men man
blir i längden trött vid gothik
under det att renaisaner aldrig
verkar tröttande. 3 gyllenläders
stolar togo så med min känna
40 frcs stycket, att jag ej har ha
gon fotölj. emellertid tänker jag
vid min nästan taflas försälja
köper mig en sådan. – Jag tror
utan att skryta att atelier skall
bli smakfull och stilfull. Det är
min dröm att bjuda Manzeys
på en enkel frukost. Ateliern
och om Maten blir "à l'avenant"
så skola vinerna, atelierluften
och konversationen bli desto
mera lifvande. –
På bon Marche har jag varit.
Tänk att det ej mera finnes af
det der mönstrit i svart och gult,
i alla andra färger finns dit.
Emellertid lofvade man väfva
ett nytt stycke, och i morgon
skall jag återvända för att se
om det blifvit färdigt. Sam-

tidigt med tyget skall jag skicka
priskuranter o.d. från Berndtson
hade jag en vänligt bref vis à vis
stysendiet. Som sagdt, jag hade
varit mera nöjd om B son far stijsende
och om Kejsarerköpt min tafla
Roligt var att höra det Etter
tyckt om Lillis porträtt. Han han kan-
ske bli en mägtig förespråkare de
det gäller att måla Dagmar. Hvad
historien om mig Dagmar och P.sra
af Wales beträffar är den så till vi
så orann att den ej kände mig utan
Forsberg, han, den dumlingen kom
ej att tänka på att han hade att
göra med så köper damen, utan reson-
nerade ogeneradt och långt, samt lär
ha blifvit grundligt flat då Bogilja
boff upplyste honom om fruntimm
hamn. De fina fruarne lära ha
varit roade af hans vänlighet och
frispråkighet. Och nu god natt
goda älskade Mamma, helsa
be älskade små systrarna hjertligt.
tusenfaldt från
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt fick Alexandra Edelfelts brev som varit på väg i 14 dagar.

  Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt har varit i valet och kvalet om han ska resa till Biarritz; det är inte bara förnuftsskäl som avhållit honom från att resa, utan också ren egoism; att resa till Spanien med Etter & Manzey utan att stanna där vore galenskap, 1) då han inte vet om de vill resa till Spanien, 2) då han inte kan räkna med mer än ett par dagars vistelse i Madrid och alls ingen resa till Alhambra, 3) då en sådan lustresa skulle kosta honom minst 1 000 francs; däremot vore han lycklig om han kan få dem att stanna lite längre hos honom, han ska försök vara den bästa guide man kan tänka sig; han kan ändå inte hålla sig från att skriva till dem och fråga om de tänker resa till Spanien.

  Alhambra Madrid Spanien Biarritz Alexandra Ivanovna Manzey Sophie Manzey Paul von Etter Alexandrine Manzey
 • Seilern har rest till Wien; denne har gett Edelfelt ett rekommendationsbrev till sin bror som är ambassadsekreterare i Madrid.

  Wien Madrid von Seilern von Seilern
 • I dag har Edelfelt skrivit till Paul von Etter, till svar på en rolig epistel signerad P. Etter och Sophie Manzey (egenhändigt), skriven på Gammelbackaspråk [franska som talas på Gammelbacka gård].

  Gammelbacka gård Sophie Manzey Paul von Etter
 • Paul von Etter ser bättre ut i civila kläder än i uniform, och ser inte så omänskligt lång ut.

  Paul von Etter
 • Madame Alexandra Manzey ser inte lika bra ut som fru Emilie von Etter; hon är originell och hastig i sina omdömen; hon yttrar sig ännu mera bestämt än Madame la Générale [Generalskan]; Edelfelt kan inte finna det hämmande inflytande hon skulle ha på Fröken Sophie Manzeys glättighet; det som gjorde henne så uppsluppen på Haiko var de nya förhållandena och att hon för första gången kände sig vara på egen hand; Edelfelt väntar otåligt på dem och tänker som Mon baron i Naboben "petite femme – me trotte dans la tête – enfin! [en liten kvinna – snurrar i mitt huvud – nåväl!"

  Haiko Emilie von Etter Alexandra Ivanovna Manzey Sophie Manzey
 • Illustration: skåp i Ludvig XIII:s stil. Edelfelt är så gott som färdig med inredningen av sin ateljé; Alexandra Edelfelt tycker kanske att han gjort galenskaper då han köpt ett skulpterat skåp Louis XIII för 300 francs; det kommer att göra en god effekt i ateljén; han har nu ett bord och tre stolar, samt skåpet som är av gammal ek, har gamla beslag och är i utmärkt skick; innan hade han tittat på skåp från olika epoker; han hade frestats av ett gotiskt skåp (så kallade crédences), men man blir i längden trött på gotiken, men aldrig på renässansen; tre gyllenläderstolar kostade se mycket att Edelfelt inte har någon fåtölj; han ska köpa en sådan nästa gång han säljer en tavla.

  Alexandra Edelfelt Ludvig XIII
 • Edelfelt drömmer om att bjuda Manzeys på en enkel frukost i ateljén; om maten blir "à l'avenant" [som den blir] ska vinerna, ateljéluften och konverstionen bli desto mera livande.

  Alexandra Ivanovna Manzey Sophie Manzey Alexandrine Manzey
 • Edelfelt har varit på Bon Marché, men de hade inte mera av mönstret i svart och gult; man lovad väva ett nytt stycke och Edelfelt ska återvända dit nästa dag och se om det blivit färdigt; samtidigt med tyget ska han skicka priskuranter [prislistor].

  Bon Marché
 • Gunnar Berndtson har sänt ett vänligt brev angående stipendiet; Edelfelt skulle ha varit gladare om kejsaren köpt hans tavla och Berndtson fått stipendiet.

  Alexander II Gunnar Berndtson
 • Det var roligt att hör att Sebastian von Etter tyckt om Lilli von Etters porträtt; han kan blir en mäktig förespråkare då det gäller att måla Dagmar.

  Maria Fjodorovna Emilia (Emilie) von Etter Sebastian von Etter
 • Historien om Edelfelt, Dagmar och Prinsessan av Wales är så till vida osann att den inte hände honom utan Nils Forsberg; denne tänkte inte på att han hade att göra med höga damer, utan resonerade ogenerat och långt och blev flat [snopen] då Aleksej Bogeljuboff upplyste honom om "fruntimrens" namn.

  Maria Fjodorovna Alexandra Aleksej Bogoljubov Nils Forsberg
 • Edelfelt önskar Alexandra Edelfelt godnatt och hälsar åt småsystrarna.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt