Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

ateljéer bostadshyra dagstidningar färg (egenskap) flyttning grannar gravering handelsmän hyresbostäder inredningar konstnärer orientalism svenskar tidskrifter väderlek

Tisdag d. 19 okt 1880
Älskade Mamma,
Några ord blott för att säga att
jag nu är i ordning att det
ser ovanligt fint och trefligt ut,
samt att isynnerhet den lilla
salongen, som helt och hållet är
af egen uppfinning och derföre har
utminstone förtjensten att vara
originell, väcker kännares beundran.
Jag har öfversättat gyllenläduet med
allehanda billiga chinoiserier i
bizarra former alltsammans i guld,
mörkrysont och mörkrödt, har upp-
långt vildt grinande, japanesiska
masker o.d. med ett ord, jag är någo
med mitt verk och finner att jag
har litet mera smak och esprit d'ar
langement än jag trodde
Möbeln tar sig förträfflig ut. Jag
har så alldeles fillräckligt stolar
I skulpterade, gamla som jag fått af Manner
hein, 3 gyllenläders, hvaraf 2 bilda
pendant, en pliant, 2 soffor och en

rättingstol 13 Simpla stolar sofrum
met så att folk kan sitta ned hos
mig
Att jag vid allt detta främst haft
Manzeys visit i ögnasigte är na
farligt. Jag skulle vilja att de
skulle se att jag har det hyggligt,
och finna det trefligt här. Ännu
ha de ej skrifvit fastän jag i mitt
sista epistel lade Paul ha hjertat
att så fort som möjligt under-
rätta mig om deras görande och
låtande. De tycktes, vid afresan
härifrån ej tänka på någon resa
till Spanien. Jag är i valet och
qvalet. Helst skulle jag ändå se
att de gåfve sig tid här, så att jag
inge vara deras ciceron och
så länge som möjligt njuta af
deras sällskap
Hit har flyttat ett ung svenska
Leron son till en rik grosshandla –
se. Han är en mycket städad och
taktlig gosse ser bra ut men talar
ej mycket. Han saknar ej talent
och har i sommar varit med

Runebergs i Butagne. Dagnan
Bastien, Cederström m. fl. ha ännu
ej, kommit till Paris. Här
i huset är nu alltsedan den 15
ett flyttande ut och in. Om torse
skall detta dock vara slut och
trappan bonas mitt golf skall då
också först brunmålad och sedan
vaxas. – Tänk att jag fick lof
att betala hyran nu. De sex
månader jag betalade på för-
hand afräknas på de sista
6 månaderna af de 2 år på
hvilka kontraktet är ställdt. Ett
sådant prejeri? – Jag har lagt
ut på möbler mattor o.d. om-
kring 1600 frcs, men har nu
också allt hvad jag behöfver.
En lampa samt gardiner om-
kring min jag blir det nästa
jag köper, dock väntar jag der-
med till jag får något såldt.
På Bon Marché har jag varit
2 gånger i och för Mammas
tyf. Ännu hade de ej något i svart
och gult, men jag skulle få svår inom
en vecka. – Tre gånger har jag

blifvit afbruten i detta bref af
Leron som håller på att installera
och ständigt och jemnt ber om
de
goda råd. Sist var det en ohygglig
matta som en brocanteur ville
pracka på honom och som jag
på det bestämdaste afrådde
honom från att köpa.
Talte jag om att en äldre fransk
grodör, har bett om tillåtelse att
(gravera min salongstafla à lean
forte i stort format, och att mitt
biographie skall komma ut i
l'art contemporain.
Nu farväl för denna gång. Vädret
är det herrligaste och jag har en
syndig lust att resa till Barrits
Om de ändå ville svara på mitt
bref.
Helsa hjertligt alla alla från
Atte.
Montgomerys träffade jag aftonen
innan deras afresa

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt har nu ateljén i ordning; i synnerhet den lilla salongen har väckt beundran för dess originalitet; han har översållat gyllenlädret med billiga chinoiserier i guld, mörkgrönt och mörkrött och hängt upp vilt grinande japanesiska masker; Edelfelt är nöjd och märker att han har mera smak och esprit d'arrangement [öga för inredning] än han trodde; möbeln tar sig förträfflig ut; han har tillräckligt med stolar.

 • Det är naturligt att allt arbete med att få ateljén i ordning har gjorts med tanke på Manzeys visit; de har ännu inte skrivit, fastän Edelfelt i sin "epistel" uppmanade Paul von Etter att hålla honom underrättad om deras görande och låtande; det var inget tal om någon resa till Spanien då de reste, och Edelfelt är i valet och kvalet; han skulle helst se att de stannade tillräckligt länge hos honom, så att han fick vara deras ciceron och njuta av deras sällskap.

  Spanien Alexandra Ivanovna Manzey Sophie Manzey Paul von Etter Alexandrine Manzey
 • Edelfelt har en ny granne, en ung svensk Feron, son till en rik grosshandlare; han är mycket städad och ser bra ut, men talar inte mycket; han saknar inte talang; han har varit med Runebergs i Bretagne i sommar.

  Bretagne Lina Runeberg Walter Runeberg William Féron Louis / Ludvig Constantin Féron
 • Pascal Dagnan, Jules Bastien och Gustaf Cederström har inte ännu kommit till Paris.

  Paris Jules Bastien-Lepage Pascal Dagnan-Bouveret Gustaf Cederström
 • I huset är det ett flyttande ut och in, men det ska vara över på torsdag då trappan bonas; Edelfelts golv ska brunmålas och vaxas; han fick lov att betala hyran ny; de sex månader han betalade på förhand räknas av på de sista sex månaderna av de två år på vilket kontraktet är ställt.

 • Edelfelt har lagt ut 1 600 francs på möbler och mattor; en lampa och gardiner kring hans säng blir det nästa han köper, men han väntar tills han sålt något.

 • Edelfelt har varit på Bon Marché för att höra om Alexandra Edelfelts tyg kommit, vilket det inte hade.

  Bon Marché Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt har blivit avbruten tre gånger av William Feron som håller på att installera sig och ber om råd.

  William Féron
 • En fransk gravör har bett om tillåtelse att få gravera Edelfelts Salongstavla i l'eau forte [etsning] i stort format; en biografi över Edelfelt kommer ut i l’Art Contemporain.

 • Vädret är härligt och Edelfelt har en syndig lust att resa till Biarritz.

  Biarritz
 • Edelfelt träffade Montgomerys kvällen innan de reste.

  Robert Montgomery (osäker koppling) Constance Montgomery (osäker koppling)