Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

brev flirt förälskelse hattar hotell kläder konstnärer kvinnor kyrka män middag militärer (personer) personlighet restauranger sällskapande städer teater telegram utseende väderlek

23 dag d. 28 Oktober
1900
Älskade Mamma,
Det gick precis som Mamma tänkte
att Manzeys kommo samtidigt med
ifvet. Jag gick ett ögonblick ut
på söndagseftermiddagen och under
tiden hade de varit och sökt mig
samt stämde möte med mig på
gymnase theatern. De voro allt
ej nöjder med intrycket af Paris
hufvudsakligast
denna gång
emedan vädret var så ruskigt
och kallt. Alla deras minnens
från Biarritz och det herrliga vädret
der, det bli hafvet o.s.v. gjorde kon-
trästen ännu värre kännbar. Så rå-
hade de der kommit kl. 5 på mor-
gonen, fått dåligt qvarter och
haft en lång, kall söndag fram-
för sig. Hvarföre hade de ej skrifvit
eller telegraferat till mig
Pjeserna på Gymnase tycktes
dock i någon man lefva upp
dem. "Nina la teceuse, en rolig
en akts komedi på vers, der det
drifves dugtigt med den moderna

Zolaska litteraturen, roade dem
mycket. Redan i logen gafs
några antydningar om Mischa
Wolkoff – och sedan dess har
jag ej just hört talas om nå
got annat. Det är den
besynnerligaste motsägelse jag
kan tänka mig i hennes satt
att tala om denna sak, på Haiko
och här. Hon är i alla fall mycket
smickrad af hans uppmärksamhet
och ständiga cour. – I går på
morgonen kom jag till dem. Mischa
hade skrifvit till fröken ett långt
och, enligt de passager som öfver-
sättet för mig af Paul, till krystade
artigt bref, och hon tycktes vara
särdeles förtjust deröfver, samt
var på det briljantaste lynne.
Lennes farbror General Manzey
som varit med dem i Biavritz,
var der och var oss följaktig hela
dagen. Han liknar mycket brodren
har dessutom ett starkt tycke af
d

Meissonnier, är ungkarl och tyckes
vara "un bon garçon". Han bör-
sade dagen med att ge åt fröken
Sophie 5 hundra francssedlar och
åt Schura 1. Jag förde dem till
Ecole des Beauxdots, der Hemicyhen
dock mest slog an på Paul och
fröken. Generalen tyckes ej öfver
dådigt mycket njuta af konst.
En stor kopia af Michel Angelos
yttersta dom behagade honom ej,
.
allmänhet tror jag kan ej hade
reda på hvarken målaren eller
taflan. Michel Angelo är i alla fall
en ganska känd konstnär. Derefter
styrde vi till la Sainte Chapelle
Ja det är sannt – Genralen tyckte
dock att den lilla pompiganska går –
den i E. des B. A. ej var i stil! samt att
en målad fris från Siena störde det hela
jag har kanske misstagit mig på hans
konstnärliga begåfning. – Kl. blef små-
ningom i middags intags på grand
fätet, sedan fröken Sophie" ändtligen
fått en hatt som passade henne (den
ha en chapeau hiniche klär henne
alldeles ypperligt, svårt peluche med svart

strutsfjäder. – Jag satt bredvid flickans
och kunde således språka litet mera
än förut, då vi ständigt varit i
karavan. – Då jag återkom till
hennes märkvärdiga känsla för M. W.
sade hon nästan tillrätta visande:
Je l'aime beau-coup, et si vous
voulez bien, nous n'en partons
plus! – De stanna här en vecka
bege sig öfver Nizzav. Milano till
Venedig samt fara så direkt till
Pburg. – I dag, om en stund skola
vi resa till Bersailles – vädret är
olyckligtvis fult, gråduskigt regnigt
och kallt. I Generalen kommer med.
Hon tinar ibland upp, skrattar till som
på Haiko, och jag känner då igen
henne – blott för att ögonblicket derefter
åter tala om M. W.. Modren tillrätta
visar henne alltid, men jag vet ej om
det är rätta sättet. Utom att hon
är smickrad af hans låga, tycker hon
om att reta alla i sin omgifning
genom att ännu öfverdrifva frun
förtjusning. – Det är omöjligt att
hon kan vara här i en menniska
som hon så kapitalt grinat ut för
en månad sedan. – Nu farväl.
Ack om vädret vore litet menskliga
tusen helsningar från att

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Det gick som Alexandra Edelfelt tänkte, Manzeys kom samtidigt med deras brev; de träffades på Gymnase theatern; de var inte nöjda med intrycket av det regniga Paris efter det härliga vädret och havet i Biarritz; de hade kommit tidigt på morgonen och haft en lång kall söndag framför sig; Edelfelt önskar att de skrivit eller telegraferat till honom; de roades av pjäsen "Nina la tueuse", en komedi på vers som driver med den moderna Zolaska litteraturen.

  Paris Théâtre du Gymnase (Dramatique) Biarritz Alexandra Edelfelt Alexandra Ivanovna Manzey Sophie Manzey Alexandrine Manzey Konstantin Nikolajevitj Manzey Émile Zola Nina
 • Redan i logen gavs antydningar om Mischa Wolkoff; det är en besynnerlig motsägelse i hennes sätt att tala om denna sak på Haiko och där; Mischa hade skrivit ett tillkrystat artigt brev till fröken; Paul von Etter översatte några passager för Edelfelt; hon tyckes förtjust över brevet och var på briljant humör.

  Haiko Sophie Manzey Paul von Etter Michail Sergejevitj Volkov
 • Hennes farbror General Konstantin Manzey var med dem i Biarritz; han liknar brodern och påminner om Ernest Meissionnier; han är ungkarl.

  Biarritz Sophie Manzey Konstantin Nikolajevitj Manzey Nikolaj Nikolajevitj Manzey Ernest Meissonier
 • Generalen gav 5 hundrafrancssedlar till fröken Sophie Manzey och 1 sedel åt Schura Manzey; Edelfelt förde dem till Ecole des Beaux Arts; Hemicykeln [freskmålning av Paul Delaroche] slog mest an på Paul von Etter och fröken; Generalen tycks inte njuta av konst, en kopia av MichelAngelos Yttersta dom behagade honom inte; men Edelfelt kan ha misstagit sig på Generalens konstnärliga begåvning, för denne tyckte att den pompejanska gården i Ecole des Beaux Arts inte var i stil och att en målad fris från Siena störde det hela; därefter gick de till la Sainte Chapelle.

  Siena École des Beaux-Arts Pompeji Sainte-Chapelle Sophie Manzey Paul von Etter Alexandrine Manzey Konstantin Nikolajevitj Manzey Michelangelo
 • Middag intogs på Grand Hôtel sedan fröken Sophie Manzey fått en hatt; Edelfelt satt bredvid henne; då han återkom till hennes märkvärdiga känsla för Mischa Wolkoff sade hon tillrättavisande att hon tycker mycket om denne och att de inte skulle prata mera om detta.

  Grand Hôtel Sophie Manzey Michail Sergejevitj Volkov
 • De stannar en vecka och beger sig sedan via Nizza och Milano till Venedig och därifrån till Petersburg; om en stund ska de åka till Versailles; vädret är grådaskigt och fult; Generalen kommer med; ibland tinar hon upp som på Haiko, för att i nästa ögonblick åter tala om Mischa Wolkoff; modern tillrättavisar henne alltid; utom att hon är smickrad av hans låga, tycker hon om att reta alla genom att överdriva sin förtjusning; det är omöjligt att hon är kär i en människa som hon så kapitalt grinat ut för en månad sedan.

  Sankt Petersburg Versailles Haiko Nice Venedig Milano Alexandra Ivanovna Manzey Sophie Manzey Konstantin Nikolajevitj Manzey Michail Sergejevitj Volkov