Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

äktenskap balett (konstarter) brev champagne drycker förälskelse franskhet frukost hotell kuskar mat middag opera (konstart) parker personlighet restauranger ryskhet sällskapande skådespelare städer supé teater transportmedel utflykter väderlek

s
Paris torsdag
Älskade Mamma,
Några ord i hast för att ersätta
Mamma för den långa väntar före
det förra brefvet. I går hade vi
en förtjusande dag. Det oförutsedda
utom programmet stående har alltid
sitt behag. Vi sluppo generalen
genom att göra en utfärd ut åt lan-
fet, togo en vagn och reste till
St Cloud- vädret var osäkert i början,
ja, vi
men klarnade, upp så Mamma
gingo och förvillade oss nästan i par-
ken så att fru Manzey var trött
i högsta grad och kommo i stickmor
ker fram till Boulognerskogen.
Jag vet ej hvad som flög i mig då
jag proponerade dem att dissera
à la cascade, det förlofvade landet
för "les parties fines" cascadenser-
nas och faiseusernas och de älskande
sarens restaurant. Vi voro fullkom
ligt allena, men middagen blef ytterst
animerad, vi drucko champagne och

flickans is tinade fullkomligt
upp under det champagnen frappe-
rades. Det var utmärkt roligt.
Fru Manzey har samma generön
natur som fru Etter, kan lifvas och eldas
samt var på ett briljant lynne. Omör-
ligt för henne att dölja sina tankar!
Hon har ett naivt sätt att fråga som
gör att man fullkomligt kan följa med
hennes innersta tankar. Fröken Sophie
började med att drifva smått med M. W.
gick sedan öfver till annat vi blefvo
alla ytterst animerade och snart
var M. W. glämd. Efter att ha, i
vår generositet, bjudit kusken på
middag i köket. Kommo vi öfverens
om att vi haft en alldeles förtjusan
de dag. Det har försent att gå på
Operan, men fru M. gick med Paul
på la femme à Papa, det fröken
efter långa öfverläggningar ej ansåg
innig föras. Hon skulle sitta hemma
med Schura och skrifva bref. De dum.
ma convenancerna, som ej tilläto mig
att sitta på hotellet och hålla hemma
sällskap – dem grände vi oss alla öfver
fru Manzey icke minst. Hon hitta
de
konc
per
at
het
i
sup
före
i ord
bästa
kop
qu

k
ti
Hos
och
ne
den
har

trou
ete a
för
Pari

frappe-
t.
enerösa
och eldas
n. Omöj
ankar.
åga som
olja mig
en Sophie
M. W.
i blefvo
nast
a, i
t
fverens
tjusan
å jag
Paul
söken
ansåg
hemma
De dum.
läto mig
i henne
ha äfven
on hitt
de dock på en medelväg. Det pro-
ponerades neml. att vi skulle se-
pera efteråt och som man ej tillå-
ut mig som meningen var, att
betala middagen, fick jag i stället
i uppdrag att skaffa mat till
lupera samt tillots att klockan litet
före 11 gå upp till Sophie och ställa
i ordning. Jag gick till en af Paris
bästa marchande de comertibles
köpte allt möjligt godt, gammal bur-
gunder, gåslefverpastejer i skicka
bakelser, duchesspäron, vinderfvar
m.m. och tågade med ett förfärligt stort
paket, tungt som tusen upp förtrop-
norna i Hôtel des deux mondes.
Jag var nu ensam med henne och
vi ställde i ordning super. En viss
timiditets och gena i båda sidor.
Hon kom ändå tillbaka till M. W.
och sade för första gången "hon je
ne l'epouserar pas" men tittade strax.
Dien sait, quand je serai tourmente
par toute la famille... et dire que
je l'aurai toujours, toujours à mer
trousses, je le verrai tous les jours
t à toutes les heures! Stackars flicka
För att ej göra väntan för lång, komma
Paul och modern tidigare än vi vara

tal, förtjusta, hänryckta öfver pudic,
Roligt är att allt hvad jag recom-
menderat dem, slagit an. Jag sade
redan förra gången att Coquelin på
sk. fr. och Judic i sin genre skulle
vara det bästa i verlden. Supéra
var glad och jag kom hem kl. 2 på
natten. Om en stund komma de hit
Jag är litet kollrig af allt detta.
I förrgår voro vi på porte St Martin
Jag hade ej på länge sitt ett féeré med
gladde mig åt att det var så vackert.
så mycket de än hålla på till Petersburg
erkände de att de aldrig på baletten
sett något liknande – smaken konsten
konsten i allt här i Paris, det är lösnin-
gen på gatan. I Petersburg är det
hen Johanson eller hvad han heter, här
är det artister sådana som Grevin
som arrangerar en balett. Generalen
hade bjudit oss. Han förklarade pjesens
gång som ett två års barn utan mo-
då kunde fatta, högst välvilligt. Han
talar gerna om hvad allting kostar.
Jag tycker han något påminner om
Boris i det fallet. Roligt roligt
är det för närvarande, ledsamt att
de resa om några dagar. Om jag

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt skriver några ord i hast för att ersätta Alexandra Edelfelt för att hon fick vänta så länge på föregående brev.

  Alexandra Edelfelt
 • Föregående dag var förtjusande; de slapp Generalen genom att göra en utfärd utåt landet, de tog en vagn till St Cloud; vädret klarnade upp och de förvillade sig nästan i parken så att fru Alexandra Manzey blev trött; de kom i "stickmörker" till Boulognerskogen; Edelfelt föreslog att de skulle dinera à la Cascade, de älskande parens restaurang; middagen blev animerad, de drack champagne och flickans is tinade fullkomligt; fru Manzey har samma generösa natur som fru Emilie Etter och var på ett briljant humör, det är omöjligt för henne att dölja sina tankar; fröken Sophie Manzey började med att driva med Mischa Wolkoff, men gick sedan över till annat; efter att ha bjudit kusken på middag i köket var de överens om att de haft en förtjusande dag.

  Saint-Cloud Bois de Boulogne Grande Cascade Emilie von Etter Alexandra Ivanovna Manzey Sophie Manzey Konstantin Nikolajevitj Manzey Michail Sergejevitj Volkov
 • Det var för sent att gå på Operan; fru Alexandra Manzey gick med Paul von Etter på La femme à Papa, dit de ansåg att fröken inte kunde föras; hon skulle sitta hemma med Schura Manzey och skriva brev; alla grämde sig över konvenansen som inte tillät Edelfelt hålla henne sällskap på hotellet; fru Manzey hittade en medelväg: Edelfelt fick i uppdrag att ordna mat till en supé och tilläts lite före klockan 11 gå upp till Sophie Manzey och ställa i ordning.

  Parisoperan Alexandra Ivanovna Manzey Sophie Manzey Paul von Etter Alexandrine Manzey
 • Edelfelt gick till en av Paris bästa Marchand de comestibles [matvaruhandel] och köpte gammal burgunder, gåsleverpastej, skinka, bakelser, duchesspäron och vindruvor; han gick till Hôtel des deux mondes och var ensam med henne medan de under en viss timiditet [blyghet] och gêne [förlägenhet] ställde i ordning supén; hon återkom till Mischa Wolkoff och sade för första gången att hon inte skulle gifta sig med honom, men tillade att hans familj kommer att plåga henne och säga att han alltid kommer att förfölja henne i tankarna.

  Paris Hôtel des Deux Mondes Sophie Manzey Michail Sergejevitj Volkov
 • Paul von Etter och Modern kom tidigare än väntat; de var förtjusta över Anna Judic; Edelfelt hade sagt att Coquelin på théâtre français och Anna Judic i sin genre skulle vara det bästa i världen; supén var glad och Edelfelt kom hem klockan 2 på natten.

  Théâtre-Français Alexandra Ivanovna Manzey Benoît Constant Coquelin Paul von Etter Anna Judic
 • I förrgår var de på porte St Martin; Edelfelt hade inte sett ett féeri på länge; hur mycket de än håller på St Petersburg erkände de att de aldrig sett något liknande på baletten; konsten i allt här i Paris är lösningen på gåtan; i Petersburg är det herr Johanson eller vad han heter, här är det artister som Alfred Grévin som arrangerar en balett; Generalen bjöd och förklarade pjäsens gång högst välvilligt; denne talar gärna om vad allt kostar och han påminner om Boris i det fallet.

  Paris Sankt Petersburg Théâtre de la Porte Saint-Martin Alexandra Ivanovna Manzey Sophie Manzey Boris Paul von Etter Alfred Grévin Christian Petrovitj Joganson Alexandrine Manzey Konstantin Nikolajevitj Manzey
 • Om Edelfelt *bjuder dem på frukost blir det på söndag; i dag blir det bara ett tittin.

 • *Det är roligt att Alexandra Edelfelt tyckte om tavlan med gumman.

  Alexandra Edelfelt