Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

äktenskap drycker ekonomi förälskelse frukost frukter kaffe karaktärsdrag kvinnor män mat middag militärer (personer) personlighet resor supé teater utflykter

Måndag, allhiljora dag.
Älskade Mamma
Tills vidare får Mamma nöja sig
med mig der mindre telegrafiska
meddelanden, ty Manzeys äro ännu
här. De ha uppskristit sin resa dag från
dag och lyckas trifvas godt. Ändå ser
det ut som om de skulle besluta sig för
att afresa i morgon tisdag afton
Hvilket egendomligt lif under dessa
dagar! Fruktan och hopp, glädje och
förargelse om hvarandra, allt detta
inom ramen af ett utåtvändt theater
och resenärslif, med middagar och supia
Ibland är jag alldeles tokig. Fröken,
och strax efteråt kommer hon fram
med några dumheter om M. Wolkoff
som gör mig helt medslagen. Fru M. kan
ej sälja sina tankar, hon har något
naivt i sitt väsen, öppet och oförståndt
Trots hennes försök att dölja hvad
hon lufvar på har jag tydligt kun-
hat se att hennes tankegång varit
följande: Om ni vore ryss, borde i
Petersburg och stannade der, så skulle
jag ingenting ha emot er, men nu
vore det förenade med så många sin

righeter och risker att jag verklig
ger ej tors tänka på något så
dant. Förresten får jag att jag
vunnit Mammas hjerta. flickan
är ändå kokett d.v.s. hon som
sig med att se folk olyckligt,
hvarföre skulle hon annars från
morgon till qväll pina mig med
Wolkoff. – Får se huru det ser
ut nästa sommar. Min resa
till Boruvna är nu så godt
som saker, (ifall ej Sophie gifter
sig innan dess med den mångortalien
Mll, ty fadren Manzey har i
bref talt om att hon gerna ville
ha öfver Schuras porträtt af mig
Hvad som mycket stort vårt
nöje är farbrodren, göreralen
som är crampon" i Avest
gjord. Resor till St German
Sersailles m. m. har företagit
med honom, han har bjudit
dem och mig med på teatern,
Mm
Att
Ma

l
het
När
fru
på I
bli
a
Göte
Jag
de

erke

har

ej

te
sta
ville
mig.
vårt
trerat
fstal
man
et
judit
etern,
min han verkar alltid som
en svardin på köpet. En gam-
mal ungkarl, ytters förtjust i mig
sjelf, talande ständigt om pen-
rysk i högsta grad och
ty
utan någon finare, verklig
bildning. – Han är en slags
Boris. större stil. Hvad be-
höfver han, t.ex. som är rik
skryta för mig om de fina middag
garna han åter. Han går t.o.m.
så långt att han skryter med sina
kläder. För resten vill han visst
alla väl, men är tråkig i högsta
grad. – Talfannan vecka
har nu gått. Truskigt ledsamt
blir det då de resa. Isynner-
het som den oberäkneliga pojke
när som helst kan gifta sig med
fin utkorade. Modren tror så litet
på henne, att hon sade sig ej
bli förvånad om flickan, 4 veckor
à dato vore Mme Wolkoff.
Aldrig har jag målat så litet
Jag har ej rört en pensel sedan
de kommo, ty jag har varit

med dem från morgon till
qväll. Teatrare ha vi sett
och
på godt som allvarp,
efter kl. 12 på natten, då onkelse
går, har vi egentligen roligast
Paul och
som sagdt
fröken, öfver fru Manzey
vi äro alls ej oss sjelfva
då han är der, med sina eviga
historier om hans fina bekant
skaper och myckena pengar
Ack Sophies giftermål med
Wolkoff är visst mycket son,
venabelt. Då jag tänker på huru
hon är uppfostrad och hvilka vara
hon har tycker jag ofta att det
är sen formatenhet utan lika att
tänka på henne. M. W. är jag
convenabelt parti, han är vacker
har en notcharge o.s.v. samt vet
mycket bättre huru det skall
vara att jag stackars enkla man.
Nå ja – Vi få se huru det går
I allra största flygande fläng
Atte

Häromdagen voro de här.
ateliern. De voro mycket
betagna i mina gringamenter
och ansäga mig på en goût
exquis. Jag måste också tillska
är alla menniskor anse min
akler våra något ovanligt
vackert. Jag börjar känna mig
mera man om mina saker
nu sedan jag half så mycket
bråk med att komma
omdring. De drucko hoff o
åt frukt här af Frohnsty
blef ingenting till följd
af generalens menniskornst
döden fördömde onkeln, han
är vara till förtret.
Jag hade velat bjuda sig
ait ännu en gång min deras
blir intet. Alltna de anse
mig ha en sadeles vacker atelier
något sådant ha de ej satt förr
så genom originelt säga den

icke en enda tallrik liknade
andra tusenka, icke glas och ett
koppar voro allmänhet
lika. De hade gerna velat
stanna länge, men tiden
här knopp. – Ännu dagarna
efteråt har jag fått hör
komplement öfver min
smak. Och mannerhem
som sade att jag ej hade nå-
gen
För än del var försigtig
med det Mamma skrifver
till fru Etter hvart enda ord
kommer tillbaka till
Manzeys. –

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Alexandra Edelfelt får nöja sig med mindre telegrafiska meddelanden; Manzeys har skjutit upp resan dag för dag, men ser ut att resa följande kväll.

  Alexandra Edelfelt Alexandra Ivanovna Manzey Sophie Manzey Paul von Etter Alexandrine Manzey Konstantin Nikolajevitj Manzey
 • De senaste dagarna har Edelfelt skiftat mellan fruktan och hopp, glädje och förargelse medan han fört ett teater- och resenärsliv med middagar och supéer; ibland är han alldeles tokig i fröken, medan hon i nästa ögonblick kommer fram med några dumheter om Mischa Wolkoff, vilket gör honom nedslagen; fru Alexandra Manzey kan inte dölja sina tankar och Edelfelt har sett att hennes tankegång är att hon önskade att Edelfelt var ryss och bodde i Petersburg, för närvarande är det fyllt med så många svårigheter och risker att hon inte vågar tänka på honom och dottern; flickan är kokett och roar sig med att se folk olycklig, varför skulle hon annars pina Edelfelt med Wolkoff.

  Sankt Petersburg Alexandra Ivanovna Manzey Sophie Manzey Michail Sergejevitj Volkov
 • Edelfelts resa till Boruvna följande sommar är så gott som säker (ifall inte Sophie Manzey gifter sig med Mischa Wolkoff); fadern Nikolaj Manzey har i brev talat om att han gärna vill att Edelfelt målar även Schura Manzeys porträtt.

  Borovno Sophie Manzey Alexandrine Manzey Nikolaj Nikolajevitj Manzey Michail Sergejevitj Volkov
 • Farbrodern, Generalen, är "crampon" [efterhängsen] och stör och lägger sordin på nöjet; han har följt med på resor till St Germain och Versailles, han har bjudit på teater; han är gammal ungkarl, förtjust i sig själv och talar ständigt om pengar; han är rysk i högsta grad och utan finare, verklig bildning; han är en slags Boris i större stil.

  Versailles Saint-Germain-en-Laye Boris Konstantin Nikolajevitj Manzey
 • Det blir ledsamt då de reser; den oberäknerliga Sophie Manzey kan när som helst gifta sig med sin utkorade; Modern sade sig inte vara förvånad om flickan om fyra veckor vore Madame Wolkoff.

  Alexandra Ivanovna Manzey Sophie Manzey Michail Sergejevitj Volkov
 • Aldrig har Edelfelt målat så lite; han har varit med dem från morgon till kväll; de har sett nästan alla teatrar; efter klockan 12 på natten, då onkeln går, har de roligast; Edelfelt, Paul von Etter, fröken och även fru Alexandra Manzey är inte sig själva då han är där.

  Alexandra Ivanovna Manzey Sophie Manzey Paul von Etter Konstantin Nikolajevitj Manzey
 • Sophie Manzeys giftermål med Mischa Wolkoff är mycket convenabelt, han är vacker och har en hovtjänst; då Edelfelt tänker på hur hon är uppfostrad och vad hon är van vid tycker han det är förmätet att tänka på henne.

  Sophie Manzey Michail Sergejevitj Volkov
 • (fortsättning) De var häromdagen i ateljén och var betagna av Edelfelt arrangemang; de drack kaffe och åt frukt; det blev ingen frukost till följd av generalens mellankomst; de har inte sett en sådan originell ateljé tidigare; dagarna efteråt fick han komplimanger för sin smak; Carl Mannerheim som sade att han inte hade någon.

  Alexandra Ivanovna Manzey Sophie Manzey Paul von Etter Carl Mannerheim Konstantin Nikolajevitj Manzey
 • Edelfelt uppmanar Alexandra Edelfelt att vara försiktig med det hon skriver till fru Emilie von Etter, vartenda ord når Manzeys.

  Alexandra Edelfelt Emilie von Etter Alexandra Ivanovna Manzey Sophie Manzey Nikolaj Nikolajevitj Manzey