Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

äktenskap beställningar brev förälskelse karaktärsdrag kejsare kvinnor modeller (yrken) opera (konstart) personlighet porträtt sällskapsliv sångare sjömän utställningar visor

torsdag.
Älskade Mamma,
Nå, Mamma såg ju att fru Etters
tystnad helt och hållet berodde på
andra orsaker. Roligt är att höra
det de bevarat mig i vänligt minne.
Berndtson är ej observator till sin
natur och hindras såväl af sin tyst.
låtenhet som och af en viss liten afunde
jicka att alltför mycket utlåta sig
om den stämning som rådde i Pue-
gentemot mig. Jag är numera trott
att pumpar honom på nyheter, ty
jag märker att jag ingenting finner
derpå. B. är för härvanande syssel-
satt med att göra sin atelier i ordning
om han hade rätt mycket pengar
med sig borde han kunna få det
snyggt om han blott icke förtartlig
i början och köper alltför dyra saker
I lördags var jag på en större
tillställning hos Geron – jag tror jag
talat om det redan, alltnog
träffade der Callen som en af dessa
dagar resa till Petersburg för att stan

ha der hela vintern. Ett porträtt
af Mlle Salla vid italienska opera
är det enda han har fått beställ-
ung på, för resten annar han söka
få så många som möjligt. Jag har
gifvit honom rekommendation
till Jacobi, Armfelt och Paul Etter.
Han är utmärkt hygglig – måtte han
blott ej göra mig omöjlig i Petersburg
genom att få några porträtt från det
kejserliga huset. Jag kunnar honom
dock detta, ty han har, mycket mera
talent än jag. Han kommer ej att
vara efterhängsen eller plåga Paul
på något sätt, tvärtom kan denne
ju få tillfälle att då och då tala
om Paris. – Jag har i dag slutat
en) aqvarell som St slutet ej senaste
vecka fick beställning på. Aqvarellen
lampar sig bäst för rigtiga skizzer
eller fantasi skapelser, men att
måla något seriöst efter modell är
att förlora tid och möda.
Dagnan vill ej visa sin tafla åt
någon annan än Grôme. Denne lär
på rådt honom att arbeta på den

porträtt
Operar
– beställ-
fåla
är
cott
e Etter.
te till
tersburg
de
om
mera
ett
el
ännu nästa sommar, och han kom
mer derföre ej att ha något på så-
longen i år. Jag har ej begrepp om
hvad jag skall skicka der. Något stort
blir det i alla fall icke. Några små
taflor och hufvud har jag börjat på
Beklagligtvis har det varit
r
så mörkt att jag ej kunnat måla

mycket.
som sagdt, af Berndtson får jag
pumpa ut nyheterna, och ändå
får jag ej veta stort hvarken från
Helsingfors eller Petersburg
gå var jag hos Mme Jacquinot,
som förtäljde att Pauline Ahlberg
trifs förträftligt i Italine, der hon
bl. a. träffat Philip Forsten som förstår
att så inta hennes hjerta, att hon
skrifvit om honom i de varmaste
ord till Mme J. Fantasin för Ekström
måste således ha gått som den kom.
Jag har ofta varit i sällskap med
Ekström nu, och finner honom fullkom
ligt dramatiskt omöjligt för äktenskap
Hans originalitet gränsar till fånig-
het, och han är sannerligen ej pre-

senta fel. – Baude har gått såg
med mig att göra en stor teckning
från Pariserlifvet, något från boulevar
den får se när jag får tid dertill.
I allmänhet har jag arbetat friskt
dessa tider, haft modell så godt
som alla dagar, och bestämdt hun
hit med rätt mycket om ej Paris
yget insvept i en tjock demma nu sedan
3 dagar. Vädret är förvisten varmt.
Häromdagen hade jag besök af
hela finska konstnärskolonin
Ahlstedt med fru, en oräknelig råd
finska målarinnor lytta och lama
fr. Schjerfbeck halt, fr. Thilen nöjd och
så den grymma Engblomskan. Hvarföre
äro ej målarinnor som annat folk, och
hvarföre äro de så vigtiga
Ack om jag snart, finge bref från
Paul. Det är och långt att vänta
till Augusti – Det står i visan:
Men hur skall jag till henne komma
Jag skall jag reda eller gå
Nej, jag vill vänta sin nästa sommar
Då får jag reglar på böljan blå.
Men den sjömannen som satt ihop det der
hade en bra stor portion tålarnöd, den
lyckliga orten. Och nu farväl, Gud
välsigne Er
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Alexandra Edelfelt fick se att fru Emilie von Etters tystnad berodde på andra orsaker; det är roligt att hör att de bevarat Edelfelt i vänligt minne; Gunnar Berndtson är inte observator till sin natur och hindras av sin tystand och en viss avundsjuka för att allt för mycket utlåta sig om den stämning som rådde i Petersburg gentemot Edelfelt.

  Sankt Petersburg Alexandra Edelfelt Emilie von Etter Gunnar Berndtson
 • Gunnar Berndtson är sysselsatt med att göra sin ateljé i ordning.

  Gunnar Berndtson
 • I lördags var Edelfelt på en större tillställning hos Charles Giron; där träffade han Raphaël Collin som ska resa till Petersburg över vintern; han har en beställning på ett porträtt av Madame Caroline Salla vid italienska operan, men hoppas få fler beställningar på plats; Edelfelt har gett honom rekommendationer till Valery Jacobi, Carl Armfelt och Paul Etter; Edelfelt hoppas att Collin, som har mera talang än Edelfelt, inte gör honom omöjlig i Petersburg genom att få beställningar på porträtt från det kejserliga hovet; Collins kommer inte att var efterhängsen på Paul, denne får i stället tillfälle att tala om Paris.

  Paris Sankt Petersburg Carl Alexander Armfelt Raphaël Collin Paul von Etter Charles Giron Valery Jacobi Caroline Salla
 • Edelfelt har avslutat en akvarell som han fick beställning på senaste vecka; akvarell lämpar sig för skisser eller fantasiskapelser; att måla modell med akvarell är att förlora tid och möda.

 • Pascal Dagnan vill inte visa sin tavla för någon annan än Jean-Léon Gérôme; Gérôme lär ha rått honom att jobba på den ännu nästa sommar; Dagnan har således inget för årets Salongen.

  Pascal Dagnan-Bouveret Jean-Léon Gérôme
 • Edelfelt vet inte vad han ska skicka till Salongen; han har börjat på några småtavlor och huvuden; det har varit så mörkt att han inte kunnat måla mycket.

 • Edelfelt får pumpa ut nyheterna ur Gunnar Berndtson och får ändå veta knappt något från Helsingfors och Petersburg.

  Helsingfors Sankt Petersburg Gunnar Berndtson
 • Föregående dag var Edelfelt hos Madame Jacquinot; hon berättade att Pauline Ahlberg trivs förträffligt i Italien, där hon träffat Philip Forsten; Pauline har skrivit om denne i varma ordalag, fantasin för Per Ekström verkar således ha kommit och gått.

  Italien Pauline Ahlberg Filip Forstén Jacquinot Per Ekström (osäker koppling)
 • Edelfelt har ofta varit i sällskap med Per Ekström; han är fullkomligt omöjlig för äktenskap och inte presentabel.

  Per Ekström (osäker koppling)
 • Charles Baude vill tillsammans med Edelfelt göra en stor teckning ur pariserlivet, något från boulevarden.

  Charles Baude
 • Edelfelt har arbetat friskt; han har haft modell så gått som alla dagar; han hade hunnit med mycket om inte Paris varit insvept i en tjock dimma sedan 5 dagar.

  Paris Virginie (osäker koppling)
 • Häromdagen hade Edelfelt besök av hela finska konstnärskolonin: Fredrik Ahlstedt med fru, samt lytta och lama finska målarinnor, fröken Helene Scherfbeck halt, fröken Ada Thilen enögd och den grymma Engblomskan.

  Helene Schjerfbeck Ada Thilén Fredrik Ahlstedt Alma Engblom Nina Ahlstedt
 • Edelfelt önskar att Paul von Etter skulle skriva; det är länge att vänta till augusti; i visan står det visserligen: Men hur skall jag till henne komma Säg skall jag rida eller gå Nej, jag vill vänta till nästa sommar Då får jag segla på böljan blå. Den sjöman som satt ihop visan hade en stor portion tålamod. Edelfelt tar farväl och önskar Guds välsignelse.

  Paul von Etter
 • *Edelfelt tackar Berta Edelfelt för liten Verna [dikt av Z. Topelius].

  Berta Edelfelt