Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

årets fester ateljéer besök beställningar brev ekonomi fennomani finska förälskelse föreningar historia inredningar jul julklappar kläder konsthandel konstkritik konstnärskap kritik kvinnor mattor militärer (personer) nationalism opera (konstart) porträtt post resor rykten ryska sällskapsliv sångare solfjädrar språk svenska svenskar temperatur transportmedel turkar utställningar väderlek

Onsdag, drember 80.
Älskade Mamma
Tusen tack för brefvet. Så ledsamt,
att frakten för mattorna blir så dyr.
Jag rekommenderade detta vägen öfver
orübeck åt bokhållarna på Bon Marché,
men routinen har väl fått råda nu
som så ofta förut. Är icke en regulin
vinterförbindelse etablerad nu mellan
Lübeck och Helsingfors? Julen nalkas,
ack der som fick vara med eder!
Berndtson har nu börjat ställa i
ordning sin atelier, som på lätt och
vis är bättre än min d.v.s. hvad
utrymt beträffar. Ehuru han köpt
dyra saker tror jag dock ej att
han får samma "cachet, som
jag lyckats astar komma
Jag begriper hvarken Pauls tyst-
låtenhet eller postgången haremellan
och Petersburg. Jag borde nu ändtli
gen ha fått hålla rader till svar på
det långa bref jag skref omkr. den
20 november. Utan att vilja gå
in på "loin des yeux, loin du coeur
som är en grundfalsk sats, så måste

jag tillstå att tystlåtenheten
och bristen på kommerikation
genom bref är en dålig sak. För
att ytterligare påminna honom om
att jag existerar och gerna vill
veta huru verlden lefver der, ville
jag skrifva till honom en af dessa
dagar. Collen reser som i morgon,
försedd med rek. bref till Paul,
Armfelt och Jacobi. Olyckligtvis
var jag utgången då 6 i går
sökte mig. – Cederström har varit
här åtskilliga gånger och jag hos
honom. Vi kunna dock aldrig förstå
hvarandra rigtigt. Han är ej artist
i själen, och ej en esprit fin, ja han
hassar ej rigtigt in i vår tid. Isyn-
nerhet plågar det mig då han talar
om konst, ty det är ett kapitel som
han förstår sig bra mycket mindre
på än att excenera rekryter. Hans
litet afundsänka skallande på alla
andra svenskar är också olidligt.
I allmänhet kan jag ej första folk
som aldrig äro nöjda. – Berndtson
skall börja på med en tafla till Salong.
med franskt borgerligt motid, och 8
kert
jor
laf
en
för
afto
hil
tor
ha
i
de

dan
ett
dessa
morgon
liftni
får
hans

han
styn-
talar
som
de
hans
a
sigt
estion
ill salongen
och
tror att han kommer att
jer
lyckas. – Några historier ifrån Ehrn-
rooths har han ej. För resten får man
lof att med domsbassiner blåsa
en sqvallerhistoria i öronen på honom
för att han skall höra den. Jag blir
ofta förtviflad öfver hans obstinsta
prosaiska fundtlighet mot allt
som han kallas svärmer insblåne
ja nästan emot allt abstrakt. Han
måste sjelf känna att detta är en
brist hos honom, annars skulle han
ej så regelbundet attachera dem
som äro af motsatt temperament.
Häromaftonen hade jag det
nöjet att under hålla Wetterhoff
som formligen kom och bjöd sig har
middag. Bl. a. var det fråga om
kritiker som kommit så mycket
ondt åstad, men när det kommer
till kritan, kan jag ej vara oförskämd
Wetterkoff är för resten en af dessa
ytliga menniskor som lifver på andra
idéer, men som ha stor tätthet att
föra dem till Sorgs. Walter Runebe
hade en bjudning der också Wellecker
var. En haftigt dispyt uppstod
oss emellan om historiens inflytan
de på konsten, och ehuru ingen sera

gaf sapt, tror jag dock att jag kom
fram med litet mera originella
idéer än min motståndare. – Om
tisdag är jag bjuden till en advokat
och politcher M. Napiat, en behand
till Chevaliers. Jag ser mig sningen
att dansa med fr. Claire och några
andra bedagade skönheter, och är
i allmänhet ej mycket lifvad för
tillställningar. Hos Chevaliers skall
också bli en tillställning och sist och
slutligen en stor fest på Cercle de la
Presse. A propos, Mannerheim
varkar i går. Här voro andra per
söner, så att något tal om affärs
ställningen ej kom i fråga. Han var
uppklädd från topt till ta och
hans eleganta tournyr bildade
en stark kontrast till den lagerväll
hvari hans toilett befunnit sig under
sista tiden.
någon vexel från Hackman har jag
ej fått. Jag ber Mamma, ifall pen-
ningarna osserlemnas till Mamma,
skicka mera än 500, och hålla
ej
resten för egen räkning, deraf 100
et julklappar åt Mamma sjelf, flickor
na och tant Gadd. Fransporten af
mattorna bor naturligtvis också betala

af mina pengar. – Jag har haft
otar med Sophies solfjäder. Först
lyckades den ej och nu har jag
fått vänta en oändlig tid på lidnet
så att jag ännu ej börjat måla.
"Sommarlif" ser i mina ögon temmelige
kritigt ut – dock väntar jag om
några dagar besök af en konsthan
dlare, som jag skall försöka kraska
taflan på. – Vi ha haft ett alldeles
gudomligt vårväder under 4 dagar,
16 grader, solsken, tusentals prome-
herande och glädje i alla sinnen.
I går gick jag omkring och stog dank
arit gjorde flere visiter. I dag
är åter Paris insvept i den mest
ogenombrångliga damma fastän
denna ej är så rå och obehaglig
som ofta är fallit här. Ehrnrböln
Lyckas ha slagit rätt bra för Berndt,
son – märkvärdigt måtte det vara till
taldt med fröken Annat kärlek! –
Så mycket jag än tycker om detta
qvarter, måste jag dock tillstå att
det ligger litet afsides så t.ex. måste
jag anslå en hel eftermiddag till
det minsta uppköp isynnerhet

som i dessa aristokratiska och
artistiska trakter ej en enda
butik slår till finnandes. – Jag
har beställt mig hos en mycket
fin och dyr skräddare en bättre
omgång d. v. s redingote etc., och
njuter af att en gång vara rigtigt
väl klädd. – Jag har hett söken
skrifva till mig från Petersburgs
och är mycket nyfiken att hår
hans intryck. Han kan naturligt
et ännu mindre ryska än jag, och
har alldeles samma snudningar som
jag näst, d.v.s. att måla dyra
porträtt. Han har endast en beställning
Mme Salla, från Italienska operan.
Ack, fennomanskandalen har
till den grad uppröst mig, att jag
icke brytt mig om att läsa Schwends
et consortes s.k. förklaringar, af fruktan
att alltför mycket uppreta min galla.
Det är sorgligt att se att det der parket
så skall ha majoriteten inom ungdom
Hvart skall det bara. De äro mig
mycket osympaltiska, och jag känner mig
lika litet landsman med dem som med
urkar och tartarer, snarare mindre.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt tackar för brevet; det är ledsamt att frakten för mattorn blir så dyr; han rekommenderade vägen över Lübeck åt bokhållaren på Bon Marché; är inte en reguljär vinterförbindelse etablerad mellan Lübeck och Helsingfors?; julen nalkas och Edelfelt skulle gärna vara hos familjen.

  Helsingfors Lübeck Bon Marché
 • Gunnar Berndtson har börjat ställa i ordning sin ateljé, som har bättre utrymme än Edelfelts; han har köpt dyr inredning, men Edelfelt tror inte att han åstadkommer samma "cachet” [prägel] som Edelfelt.

  Gunnar Berndtson
 • Edelfelt begriper varken Paul von Etters tystlåtenhet eller postgången till Petersburg; han borde ha fått svar på brevet som han skrev omkring den 20 november; "loin des yeux, loin du coeur" [långt från blickar, långt från hjärta] är en falsk sats, men Edelfelt måste tillstå att tystlåtenheten och bristen på kommunikation är en dålig sak; Edelfelt ska skriva ett till brev för att påminna om sin existens.

  Sankt Petersburg Paul von Etter
 • Raphaël Collin reser i morgon försedd med rekommendationsbrev till Paul von Etter, Carl Armfelt och Valery Jacobi.

  Carl Alexander Armfelt Raphaël Collin Paul von Etter Valery Jacobi
 • Gustaf Cederström och Edelfelt hälsar ofta på hos varandra, men de förstår inte varandra riktigt; Cederström är inte artist i själen och passar inte riktigt in i tiden; det plågar Edelfelt då Cederström talar om konst, som han inte förstår lika bra som att excersera rekryter; Cederströms avundsjuka skällande på andra svenskar är också olidligt.

  Gustaf Cederström
 • Gunnar Berndtson ska börja på med ett franskt borgerligt motiv till Salongen.

  Gunnar Berndtson
 • Gunnar Berndtson har inga historier från Ehrnrooths; man får lov att blåsa en skvallerhistoria med domsbasuner i öronen på honom för att han ska höra det; Edelfelt blir ofta förtvivlad över Berndtsons obstinata prosaiska fientlighet mot allt som han kallar svärmeri, ja nästan mot allt abstrakt.

  Wilhelmina Ehrnrooth Gunnar Berndtson Anna Ehrnrooth
 • Karl Wetterhoff har formligen bjudit sig själv på middag med Edelfelt; de diskuterade bland annat kritiken som åstadkommit så mycket ont, men Edelfelt kan inte vara oförskämd då det kommer till kritan; Wetterhoff är en ytlig människa, som lever på andras idéer och har lätt att torgföra dessa.

  Karl Wetterhoff
 • På en bjudning hos Walter Runeberg råkade Edelfelt i dispyt med Karl Wetterhoff om historiens inflytande på konsten.

  Walter Runeberg Karl Wetterhoff
 • Edelfelt är bjuden till en advokat och politiker Monsieur Napiot, en bekant till Chevaliers; Edelfelt ser sig tvungen att dansa med Mademoiselle Claire Chevalier och andra bedagade skönheter; han ser inte fram emot tillställningen.

  Chevalier Claire Chevalier Napiat
 • Det ska bli en tillställning hos Chevaliers.

  Chevalier
 • Det blir en stor fest på Cercle de la presse.

 • Carl Mannerheim var föregående dag hos Edelfelt; där var också andra så det blev inget tal om affärsställningen; Mannerheim var uppklädd från topp till tå, vilket var en kontrast till hur hans toilett sett ut på sista tiden.

  Carl Mannerheim
 • Edelfelt har inte fått någon växel från Wilhelm Hackman; om pengarna överlämnats till Alexandra Edelfelt ber Edelfelt henne inte sända mer än 500 mark och behålla resten för egen räkning; hon ska använda 100 mark till julklappar åt Mamma, flickorna och tant Adèle Gadd.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Adelaide Gadd Alexandra Edelfelt Wilhelm Hackman
 • Transporten för mattorna bör betalas av Edelfelts pengar.

 • Edelfelt har haft otur med Sophie Manzeys solfjäder; först lyckades den inte och sedan har han fått vänta länge på sidenet så att han inte ännu börjat måla.

  Sophie Manzey
 • Sommarliv ser kvistigt [?] ut; han ska försöka pracka tavlan på en konsthandlare som kommer på besök om några dagar.

 • De senaste dagarna har de haft gudomligt vårväder; i dag är Paris på nytt insvept i dimma.

  Paris
 • Ehrnrooths tyckas ha slagit rätt bra för Gunnar Berndtson – märkligt måtte det vara ställt med fröken Anna Ehrnrooths kärlek!.

  Wilhelmina Ehrnrooth Gunnar Berndtson Anna Ehrnrooth
 • Kvarteret ligger ändå avsides; det är långt till affärerna.

 • Edelfelt har beställt en bättre omgång, redingote [diplomatfrack] med tillbehör, hos en fin och dyr skräddare.

 • Edelfelt är nyfiken att höra från Raphaël Collin; han kan ännu mindre ryska än Edelfelt och har samma funderingar, det vill säga att måla dyra porträtt; Collin har bara en beställning, Madame Caroline Salla på Italienska Operan.

  Raphaël Collin Caroline Salla
 • Fennomanskandalen har upprört Edelfelt till den grad att han inte brytt sig om att läsa Schwindts så kallade förklaringar; Edelfelt känner sig lika lite som en landsman med denne och hans meningsfränder, som med turkar och tartarer.

  Theodor Schwindt