Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

dagstidningar spårvagnar studier (studieinnehåll) väderlek vandring

Mama men de dagar
(Forts) Just nu kom jag hem från Akaden
der jag varit hela förmiddagen för att retouren
ra min ritning som nu är nästan färdig
I det hela kan jag ej säga om den är
lera eller illa, ty då man tro aftnar i
råd sitter och stirrar på samma sak,
blir ågot så förvångt, att det ej kan se
klart. – Vid hemkomsten ena
tvenne bref, ett från Morbror Garligt
och ett från Casander, hvilken ber mig
om korrespondenser till Borgåbladet
Alltså tar jag väl lof att skrifva en till
en början af mina nästföregående
bref der Morbror G. att jag ej kommer så
snart till Paris, som han förmodar, får
se om jag reser förr än i maj. – Jag skulle
gerna vilja att jag strax skulle får
något att göra i P. ty annars går ti-
den onödligtvis. – Här kan jag af all jag
här lyckan vara bland de 6 förstå) profeter
af Akademins modeller, eller också måla
på museet tills slutet af April. –
Emellertid vet jag ännu ej det allra
rigaste huru jag kommer att göra. –
Morbror frågar mig om väderleken. Öfver
tror jag mig redan ha redogjort derför.
Efter 3 dagars snöfall, tvår det nu
och Antwerpen ser lika vått och sattigt
ut som alltid. Emellertid börja träden

knoppas, och i parken och Loologiska trädgården
äro musgrönor, barstrad buskar o.d fullkomligt
gröna. Blåsippor och Violer ha varit synliga
öfverallt på gatorna i blomsterförsäljerskornas
korgare. Huru landtarbetena framskridet
här svalan och göken kommer, när saden
går i ax o.d. det tror jag mig icke med
bestämdhet kunna svara på, då jag ej haft
tillfälle att se mig om på landsbygden
omkr. Staden. Sedan jag kommit hit har jag
ännu ej varit ett steg utom Antw. murar, utom
då jag var rest till Brüssel. Det är ej inbju
dande att promenera i alnsdjup dej
i demma och regnväder. – Någon vacker
söndagsmorgon skola Bates och jag och
några andra företaga en längre vandringent.
med Schilde, åt Wiessingen till –
För resten är staden tillräckligt stor för
att spatsera sig trött. Redan att gå till Man
her, som bör vid Boulevard Leopold är
en dugtig bit. Lyckligtvis finnes här öfver
allt tramdais" och för 10 stens kan
man fara från Place de mer ända till för-
städerna Berchem eller Borger kont.
Borgå blådet har jag fått. Dagbladet lika
så, som Vikingen af Axel A. således
är jag mycket väl försedd, och tackar eder
alla för Eder godhet mot mig. Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt har arbetat med teckningen på konstakademien.

  Kungliga konstakademien i Antwerpen
 • Edelfelt har fått brev från morbror Gustaf Brandt.

  Gustaf Brandt
 • Edelfelt har fått brev från Viktor Leonhard Cajander som ber om korrespondenser till Borgåbladet.

  Viktor Leonhard Cajander
 • Morbror Gustaf Brandt anmärker att Edelfelt inte verkar åka så snart som planerat till Paris; Edelfelt funderar på att resa dit i maj; om han kommer bland de 6 första i tävlingen får han använda konstakademiens modeller, eller så kan han måla på konstmuséet till slutet av april.

  Paris Kungliga konstakademien i Antwerpen Museum voor Schone Kunsten Gustaf Brandt
 • Morbror Gustaf Brandt frågar om väderleken; efter 3 dagars snöfall töar det nu i Antwerpen.

  Antwerpen Gustaf Brandt
 • Edelfelt kan inte säga hur långt lantbruket framskridit då han inte varit utanför Antwerpens murar, med undantag för resan till Brüssel; med Dewey Bates planerar han en längre vandring längs Schelde mot Vliessingen; Antwerpen är vidsträckt så redan att gå till Frédéric Matthæis på Boulevard Leopold är en duktig bit; som tur finns en "tramway" [spårvagn] som går från Place de Mer ända till förorterna Berchem eller Borgerhout.

  Antwerpen Bryssel Schelde Berchem Borgerhout Vlissingen Place de Mer Frédéric Matthæi Dewey Bates
 • Edelfelt har fått Borgåbladet, Helsingfors Dagblad samt Vikingen, den sistnämnda av Axel Antell.

  Axel Antell