Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

ateljéer beställningar brev tavlor

Paris. C 24 Juli
Älskade Mammas
Till min förargelse märker jag att jag ej
har annat papper hemma än detta. Då det
är ett godt stycke till bokhandel, tager jag
likväl detta, och hoppas att det får passe-
ra. Visserligen blir detta lilla bref något
gammalt, då det kommer Mamma till
handa, men då åtföljes af personliga
och mundtliga helsningar, så lärer det väl
vara välkommit i alla fall. – Under de
sista dagarne har jag målat accessoirerna
till C. Hs tafla i Louvren på förmiddagar
ne och skrifvit på eftermiddagarne. Efter
stagnationen i början på sommaren har
min korrespondans nu åter tagit vådliga pro-
portioner. Under denna vecka har jag skrifvit
till. Mamma 29å Mille, Axel Antell, Cor
het, Claus och har att svara Scriba, Schulz,
Calle Strable och Lilla Brummer (hvilken
skref mig till från Hamburg, och tackade mig
för de tjenster jag gjort honom här. – Då Mari
ma dessutom behnnar att det är mig nästan
omöjligt att skrifva kort, så inser Mamma
att korrespondenser verkligen kan ta tid.
Scriba och Cornet skrifva epistlar på
20 (säger tjugn) och 16 och 12 sidor, så att sjelfva

dechiffrerandet af dessa herrans ofta hièco-
glypiska bref tager sin tid. – Efter den
ohyggligt starka värmen har nu inträdd
en svalare väderlek, och jag är rätt
nöjd deröfver, det var nästan för hett
för att kunna arbeta. När Mamma
får detta bref är troligen ens tal.
la redan långt framskriden, ty då
man engång har idé – gifven så går ut-
förandet hastigare, än om man under
arbetet alltjemnt måste andra, skrapa
och bråka. En kamrat från ateliern Chevre
kommer kanske senare i Augusti hit
i min atelier, ty vi tänka göra ett
silleben tillsammans. – Några
nyheter kan jag ej berätta, och det skulle
heller ej löna moden, allden stund jag
troligen skrifver om några dagar ett bref
som går den regulier postväger
Helsa alla hjertlig nu som alltid
från
Atte.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt har dåligt med papper hemma, men skriver till Alexandra Edelfelt i och med att hans brev ska sändas med resande på väg hem.

  Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt har målat accessoirer till Calle Holms tavla i Louvren.

  Louvren Carl Holm
 • Eftermiddagarna har Edelfelt ägnat åt brevkorrespondenser; denna vecka har han två gånger skrivit till Alexandra Edelfelt, därtill till Mille (Emil) Cedercreutz, Axel Antell, Jospeh Cornet, Émile Claus; det återstår ännu att svara Karel Scriba, Schulz, Calle Stråhle och lilla Johan Wilhelm Brummer som från Hamburg skrivit och tackat för hans tjänster.

  Hamburg Alexandra Edelfelt Axel Antell Emil Cedercreutz Karel Scriba Schultz Émile Claus Joseph Cornet Johan Wilhelm Brummer Konstantin Stråhle (osäker koppling)
 • När Alexandra Edelfelt får brevet är troligen Calle Holms tavla långt framskriden; då man en gång har en klar idé går det snabbare att utföra.

  Alexandra Edelfelt Carl Holm
 • I augusti får Edelfelt kanske sällskap av Léon Chevreuil i sin ateljé; de har tänkt att göra ett stilleben tillsammans.

  Léon Chévreuil
 • Om några dagar skriver Edelfelt ett brev som går den reguljära postvägen, därför slutar han nu och hälsar hjärtligt åt alla.