Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

beställningar brev födelsedagar gudstjänst illustration katolicism kyrkor namnsdagar protestantism religion (fenomen)

Paris d. 17 Augusti 187
Älskade Mamma
Jag har ännu icke rigtigt reda på huru länge
mina bref behöfva för att komma fram till Mamma.
Som jag emellertid tror att det är 6 dagar jämnt, så
inväntar jag nu ej Mammas bref som jag tro.
ligen får i morgon, för att önska Mamma att
möjligt lycka på Mammas födelsedag. Jag be-
höfver väl icke säga att jag så gerna jag lefva
ville för några timmer flytta mig öfver till
Kiala för att få ta Mamma i famn och
prata en stund – om jag blott kunde, och likaså
förstår Mamma nog, att jag gerna ville gifva
guld och gröna skogar till födelsedagsgåfva
om jag blott hade dem. Mamma får derföre nöja
sig med medvetandet att jag den 25te nog allt
jämnt skall låta tankarne resa öfver till hem-
met – de skola följa er både vid namnsdagsblåsning
kaffedteckning och gratulation. – Det fall mig
in, att här på tredje sidan lita min skizz
till Wilh. von Schwerin, men jag vill dock ut-
tryckligen tillägga, att Mamma för all del ej må

anse detta kludd såsom någonsorts prof på mina
framsteg eller dyl. ej heller såsom en födelsedagspre-
sent. Det är ritadt sent om aftonen och temmeligen
fort, och som jag nu på månadtal ej ritat något smått,
har jag legat af mig i croquisteckningen. Med far
tusens tillhjelp kan Mamma dock göra sig
ett begrepp, om huru jag tänkt mig taflan.
Gramulen himmel, förgrunden snö och sand och
bakgrunden en af löfvad björkskoj. Figurerna
i sina mörka blå och grå uniformer komma
derföre att afteckna sig skarpt mot himler
och gifva åt det hela ett dystert utseende.
Uttryck, miner, typer o.d. kunna naturligtvis
alls ej framställas på en så liten och så flygtigt
skizz. Till höger i förgrund har jag tänkt sätter
en sårad soldat till venster de två som burit
bären. Den ena af bärarne lös gör ännu läderren
nen. Adlercreutz. Drufvor och Vegesack stå i middag
de öfriga kunna vara hvilka som helst. –
Om Mamma skulle visa denna skizz åt nå-
gon menniska, så framhåll då, att det
hela är ett hastverk, en första idéer som ej tal
att för krikisk granskning. Dessutom är det
säkert, att jag, innan jag om är 228 år blir mag-
sig att måla en sådan tafla, andrar skizzen
7 och 70 gånger. Det vore roligt att måla

denna bild med figurer i halfnaturligt storlek.
och det ledsamma är att jag ännu får stude"
rå ofantligt länge och flitigt innan jag kan
börja på dernen. – Min Calle Holmska
flicka börjar nu bli litet skapligare, dock på långt
här icke så som jag ville ha henne. Jag har
satt en hvit batistnäsduk om halsen på henne,
och till bakgrund hängt en Bouchers tafla på
Louvren, amoriner som lika med pilarne. Becker
har gifvit mig många goda råd och jag är
honom mycken tack skyldig. – Något tid ha
jag försummat genom att modellen. förargligt
nog, icke kommit 2 ggr. – I sista söndag
var jag i en protestantisk kyrka. Medikar
ten var utmärkt och den lilla församlingen såg så
innerligt andäktig och uppmärksam ut. Hvilken rysligt
skilnad att från denna gudstjenst, som gjorde ett
så djupt och gripande intryck. komma till Made-
laine kyrkan strax bredvid, det jag efter predikans
slit styrde mina steg. Hvad de katholska ceremonier
na just då föreföllo mig triviala, hvad för-
samlingen föreföll lättsinengt försträdd, hvad det hela
var oförnuftigt och ovärdigt. – Älskade Mamma
kyss syskonen och helsa alla alla från mig
och tänk på mig när ni drickar kaffe –
Atte.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt har inte riktigt reda på om det räcker sex dagar för breven att komma fram till Alexandra Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt gratulerar Alexandra Edelfelt på födelsedagen och önskar att han för en stund var på Kiala; den 25 ska han i stället i tankarna följa med namnsdagsblåsningen, kaffedrickning och gratulation.

  Kiala Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt har på tredje sidan ritat en skiss till kompositionen av Wilhelm von Schwerin; Alexandra Edelfelt måste ta i beaktande att "kluddet" är ett hastverk, och inte heller en födelsedagspresent; Carl Johan Adlercreutz, Thure Drufva och Ebehard von Vegesack står i mitten, de övriga kan vara vem som helst; det räcker troligen 2-3 år innan han kan måla en tavla av det.

  Alexandra Edelfelt Carl Johan Adlercreutz Wilhelm von Schwerin Thure Drufva Eberhard von Vegesack
 • Illustration: Skiss till Wilhelm von Schwerin.

  Wilhelm von Schwerin
 • Den "Calle Holmska flickan" börjar bli skaplig; Edelfelt har satt en vit batistnäsduk kring halsen på henne och i bakgrunden hängt en av François Bouchers tavlor från Louvren; Adolf von Becker har gett många goda råd.

  Louvren Adolf von Becker François Boucher Carl Holm
 • Senaste söndag var Edelfelt på gudstjänst i en protestantisk kyrka där församlingen såg så "innerligt andäktig" och uppmärksam ut; kontrasten var stor då han efteråt gick till Madelainekyrkan bredvid, de katolska ceremonierna föreföll triviala.

  Madeleine / Église de la Madeleine
 • Edelfelt ber Alexandra Edelfelt hälsa alla och tänka på honom när de dricker kaffe; *han hoppas att brevet kommer den 25.

  Alexandra Edelfelt