Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

amerikaner beställningar brev engelsmän födelsedagar frukter Gud konst konstnärer konstutställningar krig resor sångare sjukdom (tillstånd) studier (studieinnehåll)


Älskade Mamma
går var det Mammas födelsedag, och
jag firade den så godt jag kunde här i ensamheter
Belag åter har jag haft glädjen emottaga Mamma
bref, och blef sålunda rikligt ersatt för den namns
dagsfirning jag gick miste om. – Min Callettska flicka
är nu så godt som färdig men dock på långt när
ej så som jag velat det. Troligt är derföre
är jag ännu kommer att bråka mycket på
den. I alla fall har det varit en utmärkt
afning för mig att måla en tafla. Den nästa
mig nog bättre, den derpåföljande ännu bättre,
och så hoppas jag med Guds hjelp om något är
komma så långt att jag kan exponera i Paris.
salongen. – Schaumans proposition ang. Florer
ser jag välment men enfaldig. Han är ej
yrabel att förstå den franska konsten, mera
denna senare lider minsann ej deraf. Paris och
München äro de enda öster i vår tid) kanske
äfven Antwerpen) der man kan studera må
Dri, derifrån dessa tre städer utgå de bästa
målarne i var tid men ej från Storens eller
kom. Jag blef högst indignerad och om då
Lindholm visade mig ett bref från Bos,
deri denne, mycket välment förstås, mena-

de att det var synd att jag rest bort från
Antw. samt ledsamt att jag gått i läsa hos Gérôme,
dock tyckte han (Schauman) sig med glädje finna
att Gérôme blifvit litet "menskligare". Är ej detta
fräckt! En Schauman talar i en protectorisk
federligt ton om den förlorade sonen – Gérôme.
Dessutom förstår sig Schauman på Pariserkonsten
ung. som bocken på spestjerna, men säkert är att
det finnes ingen ort på jorden der sådana så
ker frambringas. Hvad nu Italien beträffar så
tackansk
känner jag ej en enda stor målare der
i vår tid, och skulle bra gerna af Schauman
vilja veta hvilka der kunna jämnföras med
Cabanel, Gérôme, Bonnat, Bouguereau,
de Neuville, Carolus Duran, Chaplin m.fl.
Museerna äro visserligen utmärkta i Florens
men icke äro de precis fy skam i Paris hetter
och icke gör man framsteg så mycket genom
att löpa i museer med katalog i hans och
slika quantiteten af taflor, nej man bör
studera naturen och Sl. A. NDE VE R.
40 5 framför allt, men derjemnte något
ge akt på huru de gamla gjort samma
sak, teckna efter Rafael, måla efter Ruben
o. s. v. Jag tror att man skulle ha tillräcka
för hela sitt lif bara af salon Carré
i Lou
så är
Riber
Dyck
vill var
döme.
står ho
tyskade
force p
i tide
der d
kna
appa en
visserl
paris a
lif all
på en
arorna
grann
sig att
batale
att ma
Etelfrus
detta
detta i
han ej

från
i Gérôme
finna
ej detta
ch
att
na ar
e der
hemmer
med
en
ngfl.
i Florens
ris heller
igenom
ns och
en bor
888.
a någo
emo
– Ruben
tillräcka
asse
en
i Louvren. Om jag har lust att se något museum
så är det det i Madrid. Velasquez, musicle
Ribera och sedan mina kära Rubens och Van
Dyck finnas der!! Jag kan ej förstå huru S.
vill våga sätta sig rakt emot hela Europas om-
kome. Hela Europa säger: den franska konsten
står högst i vår tid och dernäst den belgiska och
tyska. Men Schamnen säger: nej. Dessutom
förse just kom i våra dagar verlden med saker
i tidsändans smak. Der ligger en hel legion un-
der Fortunis schefskap som målare en sorts
små 3 tumshöga figurer i ett skizzartadt maner,
ofta med ganska egendomliga motiver, och sälja dessa
visserligen talangfullt gjorde saker till enorma
pris af engelsman och amerikanare. – Det är just
det allra modernaste Romar måleriet som stater
på charlataneri vida mera än det franska. Är
Gérôme en charlatan! finnes det någon mera samvets
grann målare än Bouguereau? Målar Bonnat
för att behaga publiken? Äro de Neuvillet
båtaljstycken från sista kriget ej sådana
att man sjelf tycker sig vara med bland dessa
stelfrusna, blödande och tappra, trasiga möblek
Jag tror att S. såg genom ryska glasögon" på allt
detta i Wien. Dessa målare förlora dock ej på att
kan ej beundrar dem, det finnes nog andra som var

A propos Florens så vill jag tala om att Perrot hade
ett ganska roligt förslag här om dagen. Han har sjelf rest öfver
allt i norra italien och i Alger derifrån äfven hans m
är hemma, och är arabiska, han far år offerer kan tala
med förtjusning om det herrliga Algeriet om sakera vid
vars känt han varit om det underbart milda klimate
och om naturens stora skönhet. Nu föreslog han att vi
om 2 år (efter som jag kommer hem i nästa år) tillsamma
skulle första en fotresa först från honom i Nizza
till
Terrin och Milano, der vi skulle ha hans slägting
går att väldgästa hos sedan ju jernväg till Florens
kom niasel och öfver Sceilien till Algier
– Han
försäkrar att man kunde göra en sådan resa
mycket villigt då man känner landet. – Detta är
naturligtvis luftslott som man roar sig vi bes
för att fördrifva tiden. Vi äro nästan alla
dar tillsammans, han talar vanligtvis om kriget
och det är utmärkt roligt att höra hans lifliga
berättelser. Detta af då man utsatte sitt lif
hundrade gånger på spel, ger åt alla dem som upp
lefvat det ett visst allvar och en viss manlighet
som våra krokiga, kammarlärda studenter sakna, trots
deras skryt om skraft i arm och kraft i barn o.s.v.
Att som 18 åring stå ut med sådana skrapaser, kunna
köld och nöd – det lemnar en minnen för lifvet. –
Dock säger han att i drabbningen man alls ej vet
till sig man är som tokig och han skjöt i en tiraillom
fäktning ned 1 preussare, utan att alls veta derom
från Edra dagen då hans kamrater berättade det.
Forsberg, svenskan, hvilken äfven varit ute i de
retaste fäktningar utanför Paris som samtetsman
ager detsamma. När bomberna börjar hvissla öfver
hufvudet, öfverfaller man först af qväljningar
och sedan
en sorts ursel krutsöken, skriket
och skralet allt gör allt man går på som en
ursinnig. – Forsberg har missagen äfven genomgått
ett och hvarje 1sta stiègen, 2dra Siegas under kommissen,
varit utledd af kommissarderna för att fusiljeras, suttit
en hel dag instängd i en kallare, räddat med egen
lifslara en annan stackars som skulle skjutas, genom
att supa komminarderna fulla, och låta den andra
springt ut genom en balport och sett bege sig af med
Forsbergs eget svenska pass. –
med ett ord man
far har höra ett och hvarje, som påminner om
att lifvet icke är en lek.
Mins helsa är den ypperligaste f.n.
och tyckes mitt malsmåltningssystem vän
i det präktigaste skick. Helsa alla alla
hjertligt från
Atte. Som har finnes i
kunde jag skicka er persikor, näron äpplen vindrufvor,

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Alexandra Edelfelts födelsedag var igår, Edelfelt firade i ensamhet.

  Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt har fått brev från Alexandra Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt
 • Calle Holms tavla är så gott som färdig; det har varit en utmärkt övning att måla en tavla.

  Carl Holm
 • Tavlorna blir efterhand förhoppningsvis bättre och bättre; Edelfelt hoppas med Guds hjälp ha kommit så långt att han kan ställa ut på Salongen om något år.

 • B.O.Schauman har i all välmening men i enfald föreslagit att Edelfelt åker till Florens för att studera; Edelfelt blev indignerad då Berndt Lindholm visade ett brev från BOS, där denne beklagade att Edelfelt lämnat Antwerpen och att han sökt sig till Jean-Léon Gérôme.

  Antwerpen Florens Jean-Léon Gérôme Berndt Lindholm Berndt Otto Schauman
 • B.O.Schauman borde inse att i deras tid är Paris, München och Antwerpen de enda städerna att studera i; Edelfelt skulle vilja veta vilken målare från Italien som i deras tid kan jämföras med Alexandre Cabanel, Jean-Léon Gérôme, Léon Bonnat, William Bouguereau, Alphonse de Neuville, Carolus Duran och Charles Chaplin; muséerna är visserligen utmärkta i Florens, men de är inte så dåliga heller i Paris; för att göra framsteg hjälper det inte att springa på muséer, det gäller att studera naturen och hantverket, samt noga studera hur de gamla mästarna, som Rafael och Peter Paul Rubens, målade; det finns tillräckligt att studera för ett helt liv i salon Carré i Louvren; om Edelfelt har lust att se något muséum är det muséet i Madrid, där man hittar Diego Velasquez, Bartolomé Murillo, Jusepe de Ribera, samt Rubens och Anthonis Van Dyck; hur kan Schauman gå emot hela Europas omdöme? Rom förser visserligen världen med konstverk i tidsandans smak, målade under Marià Fortunis chefsskap och säljs dyrt till engelsmän och amerikaner; Schauman måste [under världsutställningen] i Wien ha fått den snedvridna uppfattningen av konstfältet genom att ha sett på allt "genom ryska glasögon".

  Paris Italien München Europa Wien Antwerpen Florens Madrid Rom Louvren Jean-Léon Gérôme Alphonse de Neuville Rafael Peter Paul Rubens Berndt Otto Schauman Anthonis van Dyck Diego Velázquez Léon Bonnat Bartolomé Murillo Alexandre Cabanel Jusepe de Ribera William Bouguereau Carolus-Duran Charles Chaplin Marià Fortuny
 • Peyrot har förslagit att han och Edelfelt om två år gör en resa till Italien och Algeriet; de gör en fotresa från Peyrots hem i Nizza till Turin och Milano, åker tåg till Florens, Rom, Neapel och över Sicilien till Algier, därifrån hans mor kommer; Peyrot talar ofta om kriget.

  Italien Florens Nice Rom Algeriet Neapel Alger Turin Milano Sicilien Peyrot
 • Svensken Nils Forsberg var sanitetsman utanför Paris i striderna mot kommunarderna under kommunen.

  Paris Nils Forsberg
 • Edelfelts matsmältningssystem är nu i "det präktigaste skick"; han hälsar alla och undrar om han kunde skicka hem persikor, päron, äpplen och vindruvor som finns i överflöd.

 • *Var håller Mille (Emil) Cedercreutz hus? Edelfelt har inte hört ett ord från honom.

  Emil Cedercreutz
 • *Frédéric Matthei och Jozef Van Ryssen är på väg till Paris, har Karel Scriba upplyst Edelfelt om i ett brev.

  Paris Karel Scriba Frédéric Matthæi Jozef Van Rijssen
 • *Edelfelt hälsar till morbror Gustaf Brandt och Tante Adèle Gadd.

  Alexandra Edelfelt Adelaide Gadd Gustaf Brandt
 • *Adolf von Becker har ansökt om förlängd tjänstledighet, Edelfelt hoppas den beviljas.

  Adolf von Becker
 • *Filip Forsten har inte synts till; Edelfelt går troligen hem till honom på kvällen för att höra honom sjunga.

  Filip Forstén