Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

försäljning


Bikena. Natt och dag funderar jag på Kicki
fla tänker jag att det är grymt, egoistiskt
af mig att syssla här med saker som intressera
mig, vara med bekanta förstro mig, då ni der.
hemma sian sorg och bekymmer. Men hvad
kan, och hvad kunde jag göra om jag vore
hemma. Jag följer blott med Er med min
tankar. Hvad tänker Morbror G. ta sig
till om Kiala säljes. Hvar skall han
bo? Hvad skall han syssla med. Stackars
gamla stamgods, förenadt med vår slägt
genom tusen dyrbara minnen, som nu

går i främmande händer! Jag kan så väl
förstå alla Mammas tankar och känslor
emedan de äro mina egna! – Tajta kommer
till Mamma det är ju klart, ty alltid finns
det rum och mål för 6 då det finas för 3, icke
Sanns. Ack att jag ej skall vara rik! att
jag ej skall kunna göra allt hvad jag ville
i detta ögonblick. – Jag vet ej huru jag tycker
men jag skulle helst se mellen såsom egen
af Kiala, hellre han än de andra. –
Skrif snart om huru affärerna gestalla
sig. Var icke skörden god i år. Hjelper
det ej litet.
Eder.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

  • Bihang, endast avsett för Alexandra Edelfelt; Edelfelt funderar natt och dag på Kiala; han tänker att det är grymt och egoistiskt av honom att syssla med de saker som intresserar honom då de där hemma har sorg och bekymmer; vad ska hända med Morbror Gustaf Brandt om Kiala säljs?; Tajta (Fredrika Snygg) kommer till Mamma; Edelfelt ser helst Axel Gustaf Mellin som ägare till Kiala; han vill höra hur affärerna utvecklar sig.

    Kiala Alexandra Edelfelt Gustaf Brandt Fredrika Snygg Axel Gustaf Mellin