Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

bildkonstläroinrättningar brev dagstidningar danstillställningar ekonomi judar konstnärer korrespondenter modeller (yrken) porträtt (konstverk) restauranger sjukdom (tillstånd) studier (studieinnehåll)

Paris Onsdagsafton 3 Nov. 1889.
Älskade Mamma
Igår, just som jag skulle gå ut för att passera
min sista afton med Cedercreutz fick jag idé
att från Crôle des Beaux Arts icke direkt. gå
dit Cohôtel, utan först villa in till mig för att
snygga upp mig litet. Jag ångrade det sanger
ligen icke då conciergen kom emot mig
mi ett bref från Mamma! Som dessutom
som min förvåning och stora glädje då jag
or i vexeln från dagbladets redan
Jag hade verkligen trott, att jag aldrig
skulle få en tysk från det hållet, men
blef nu grundligt flat. 120 mk! det
är för mycket tycker jag för 2 korresten
sämd. Betalar det sig så bra, såg
skall jag nog minsann skrifva.
alla fall tycker jag det är nästan
för kundligt. Jag hade tänkt 10 frcs
för hvar korrespondens såsom allde-
led tillräckligt. – Dessutom kom
mig denna vexel nu sändles väl
frig pass emedan mina pengar små
ningom begynna smälta ihop såsom
lätt begripligt är. Glad som en

speleman tågade jag af till Elablesse
ment Duval vid Boulevarden, der jag
nu sista gången skulle se Cs, som samma
dag fattar beslutat att resa af om
tisdag morgon (d. v. s. i dag. Som
Cs bestämdt hade unden bedt sig
att jag skulle komma 1/4 timmes väg
till bangården kl. 6 på morgonen.
fick jag nöja mig med att säga den
farväl i deras hôtel efter middag
gen, som friherrinnan bjudit mig
på. De voro nu som alltid utmärkt
vänliga. Icke tecken till Aremoni,
de äro så hjertliga och enkla och
präktiga som man kan önska sig
Till minne gaf friherrinnan mig
en vacker portemonnare, ty vi hade
alla dar skämtat öfver min ge-
nomtrasiga, som fröken C. påstod
att jag alltid öppnade under bra
det emedan den var omöjlig att
presenterar för andra dödligas
blickar. I börsen var lagd en
20 francs dukat, som frisk bad mig
intet vara ledsen öfver. Det var
Ju
si
för
ligt
de
er
ma
och
en
te
me
fres
A
90
Ma

Och
och
de
jag
ma
min

kkare
jag
sama
väg
en
ja den
enist
mig
emar
dlig
kalt
ge
atte
– För
et
mig
var
ju mycket för mycket, då 5 frcs hade var
rit mer än tillräckligt att börja en
förmögenhet med. – Med verklig hjert-
lighet togs afsked, och så gick jag och går
med Mille, den hederliga Mille och
dräck ett afskedsglas på Café de la
Regence, sedan jag förut köpt några
småsaker som minnen åt Lulle Axel
och Leonard. – Jag skulle så ofantligt
gerna ha velat skicka något åt
Mamma och mina kära, älskade syster
men jag visste ej hvad. Åt Ellen
funderade jag på att köpa någon
broche och åt Anni o. Butti någon
leksak men de förre voro så dyra och
de senare så svåra att få in i Mille
förut så fyllda kappsäck. Nog vet
Mamma, att då jag går och ser
på grannlåten här så skulle jag
om jag kunde ge allt åtider,
och om Gud vill, skall jag väl en
dag också i handling visa huru mycket
jag håller af Eder. Nu har ju
Mamma, Ellen Anni och Butti hela
mitt hjerta och min goda vilja,

och så få ni ju alla de farskaste helsa
genom Mille som torde anträffar
i Hfors 5 vecka efter detta af den
I dag morgse ångrade jag dock vättert att
ej ha skickat något åt dans skonen
Jag dem derföre i färg, älska Mamma
och bed dem rigtigt vackert om fortaleter
och säg dem att deras sunda bror
Atte intet håller mindre af dem för
Det var ledsamt att skiljas frans
n. som jag nu varit tillsammans med dagar
dags under mera än 2 veckors tid. – Hos
hilip har jag ej varit på länge. Sist sjöng kan
Firsammans med sin muje vän Mr de Mary.
Jag tror att Ph. skulle sjunga bättre om han kan
de glömma att han är vacker gosse och inte
bref sig om att ta artistiska poser, ett fel som
fefter
i honom ännu från Helsingforstiden.
Mr de Mari som jag träffade på gatan kära
är gaf mig ett kort till en stor, bal som
la soireté de commerse kommer att hålla i nästan
lördag. Han har sjungit på deras koncerter och
ärderföre fått 10 gratisbiljetter, som annar
kosta 10 frcs stycket. Det blir visst en
sitterst splendiv bal med vackra och rika
Budinnor, men jag tror visst jag låter Filip och
Kleinen, gå det ensamma med M. de Mary emedan
ej
har några salstaflar, och man dessutom
Bkall ha hvita handskar o.
vore den
utmärkte batalsmålaren här varit och korriga
dat i aftonskolan 4 – 6 der jag nu går alla
dagar. Skulpturskolan 77 har jag ej be-
sökt denna vecka. Vår Elfliens la moden
om Weir och jag tagit här insjuknat och
vi kanske inte sluta min lider, och håll
återfore på med att göra några skizzer hos
Weir, ett ministasporträtt af Devey Batis
som blir mycket likt o. s.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt var på väg till avskedsmiddag med Cedercreutz, men tänkte att han från École des Beaux Arts skulle vika av hem och snygga upp sig innan han gick till deras hotell; då han kom till sin lägenhet väntade ett brev från Alexandra Edelfelt.

  École des Beaux-Arts Alexandra Edelfelt Emilia Maria Sofia Cedercreutz Maria Cedercreutz Emil Cedercreutz
 • Växeln från Helsingfors Dagblad väntade också på Edelfelt; han fick mera betalt än väntat, pengarna kommer väl till pass.

 • Glad som en speleman tågade Edelfelt av till Établissement Duval vid Boulevarden, där han skulle träffa familjen Cedercreutz för sista gången; de var som alltid "utmärkt vanliga"; friherrinnan Emmy Cedercreutz gav honom en portmonnä med en 20 francs dukat till minne; efteråt gick han ännu med Mille (Emil) Cedercreutz på ett avskedsglas till Café de la Régence; Edelfelt hade köpt små presenter till Axel Antell, Lulle (Julian) och Leonard Serlachius; han hade gärna sänt något åt Alexandra Edelfelt och systrarna Ellen, Anni och Butti (Berta) men det skulle ha blivit för dyrt och för svårt att få ner i Milles fyllda kappsäck; de ska få färska hälsningar av Mille då han anländer till Helsingfors.

  Helsingfors Café de la Régence Établissement Duval Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Emilia Maria Sofia Cedercreutz Maria Cedercreutz Axel Antell Emil Cedercreutz Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt Julian Serlachius Leonard Serlachius
 • Edelfelt har inte varit hos Philip Forsten sedan den gången han sjöng med sin nye vän Monsieur de Mazy; Philip skulle sjunga bättre om han glömde att han är "vacker gosse" och lade bort de artistiska poserna som sitter i från Helsingforstiden; häromdagen träffade Edelfelt på Monsieur de Mazy, som gav honom fribiljetter till en stor bal med "vackra och rika judinnor"; Edelfelt tror att han överlåter åt Filip och Oscar Kleineh att göra de Mazy sällskap, han har inga balstövlar, eller vita handskar.

  Helsingfors Filip Forstén Oscar Kleineh de Mazy
 • Bataljmålaren Adolfphe Yvon har varit och korrigerat i aftonskolan där Edelfelt nu alla dagar går mellan kl. 4-6; skulpturskolan mellan 7-9 har han inte besökt denna vecka.

  École des Beaux-Arts skolan vid Rue de l'École de Médicine Adolphe Yvon
 • Julian Alden Weirs och Edelfelts gemensamma italienska modell har insjuknat; kanske det inte blir någon Lydia-tavla; Edelfelt har istället hållit på med skisser hos Weir.

  Julian Alden Weir
 • Edelfelt håller på med ett miniatyrporträtt av Dewey Bates, som blir mycket likt.

  Dewey Bates
 • *Edelfelt tar farväl och ber Alexandra Edelfelt hälsa alla; han har skrivit till Robert Lagerborg och tackat, och ska snart ta itu med en korrespondens.

  Alexandra Edelfelt Robert Lagerborg
 • *Edelfelt har inte sett Bernt Lindholm på länge; det är numera en riktig "Romresa" att ta sig till Montmartre.

  Rom Montmartre Berndt Lindholm
 • *Edelfelt är fullkomligt frisk från förkylningen.