Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet - riksdag (folkrepresentation)

Granbäck d. 31 Aug. 1872 31.8.1872

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Granbäck den 31 augusti 1872, 4 sidor.

Odaterat Berlin 1885

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Berlin den 1885, 2 sidor.

Stockholm söndag 1sta april 94 1.4.1894

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Stockholm den 1 april 1894, 4 sidor.