Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet - kadetit

Granbäck d. 31 Aug. 1872 31.8.1872

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Granbäck den 31 augusti 1872, 4 sidor.

Vilna d. 10 januari 10.1.1879

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Vilnius den 10 januari 1879, 8 sidor.