Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet - historiankäsitys

Gripsholm d. 23 Sept 72. 23.9.1872

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Gripsholm den 23 september 1872, 4 sidor.