Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet - syöpäläiset

Paris d. 28 april 86 28.4.1886

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Paris den 28 april 1886, 8 sidor.