Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet - broar

Paris d. 18 febr 78. 18.2.1878

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Paris den 18 februari 1878, 6 sidor.