Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet - glansbilder

Paris d. 26 febr. 78 26.2.1878

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Paris den 26 februari 1878, 6 sidor.