Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet - körsång

Paris d. 28 Juli 1878 28.7.1878

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Paris den 28 juli 1878, 6 sidor.

Paris d. 2 aug. 1878 fortsatt d. 5, sedan jag fått pengar 2.8.1878–5.8.1878

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Paris den 2 augusti 1878, fortsatt den 5 augusti. 4 sidor.