Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet - kulturer (typer)

Kjøbenhavn d 21 november 79 21.11.1879

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Köpenhamn den 21 november 1879, 4 sidor.

Odaterat [4 mars 1881] 4.3.1881

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt den 04 mars 1881, 8 sidor.