Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet - judeförföljelser

Paris d. 1 Juni 1882 1.6.1882

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Paris den 1 juni 1882, 12 sidor.