Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet - finsk-ugrisk mytologi

Paris måndag d. 25 febr. 84 25.2.1884

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Paris den 25 februari 1884, 4 sidor.