Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet - förfäder

måndag 1889

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt i 1889, 4 sidor.

Saaris fredag 12 Juli 89 12.7.1889

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Saaris den 12 juli 1889, 4 sidor.

Måndag 15 juli 89 15.7.1889

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt den 15 juli 1889, 4 sidor.