Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet - fönster

Berlin, den 16 Januari 1891 16.1.1891

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Berlin den 16 januari 1891, 4 sidor.