Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet - kvinnorörelser

Stockholm, söndagen d. 29 nov. 1896 29.11.1896

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Stockholm den 29 november 1896, 8 sidor. Illustration: "pappa L. konsthandlare".