Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

amerikkalaiset ammattitaitokilpailut ateljeet hylkäys juhlat juomat kirjeet lapset (perheenjäsenet) mallit (ammatti) naiset näyttelyt opinnot palkinnot ruotsalaiset seuraelämä taideyhdistykset taiteilijat talous vaatteet valamiehet

Paris 18 mars 189
Älskade Mamma
Jag hade verkligen tänkt svara på Mammas
bref, som jag fick i afton, med en lång epistel,
men känner mig nu så trött att jag inskräm
ker mig till ett ark. – Jag har näml. under
de två sista dagarne arbetat så, som jag ej
mins mig ha gjort på länge, och varit i stort själs.
skänning emedan jag, se här hemligheten må
lat färdig Lindholms pojke, och i dag
fört den till juryn i Parisersalongen.
Tala ej om detta, vi jag väntar mig att
få den refuserad. till 8000 (säger
Atte tusen) taflor äro insända och
endast 900 till 1000 kunna antagas. I går
var jag hos Boulanger (Gérôme är ej i Paris
och visade den. Han var utmärkt hygglig
rådde mig att försöka min lycka, sade nu fick
det var bra, men armarne felaktigt teckna
de. Nu har jag sökt andra armarna efter
min lilla modell som ej ett ögonblick hålla
stilla – det är rysligt tröttsamt och enerveran
de. I dag kl. 4 åkte jag med den till industri
palatset. Passerade genom tusentals per
soner och fick den inlemnad, under mina
7235. Om en månad eller så får jag svar
i fall jag är refuserad. Strapporna öfver
fölls jag af en massa kamrater från
ateliern som röfvade taflan af mig, beske
dade den och hastod att den var bra och
skulle gå igenom. Juryn skall bli ytterst
sträng i al. – Becker är rädd, Lindholm
mera saker, också äro hans 2 taflor bra.

Weir har lemnat in 2 porträtter. Från atelier
Gerom vet jag dessutom Wencher, Burnand, Rilen
Eaton, Volk amerikar) Contenen och Duffand, som
lemnat in goda saker. Jag har ej kunnat
utföra något rigtigt bra em. som sagdt modeller
ej är ens dräglig ett ögonblick. Det är rysligt
att porträttera barn. "Je sais que c'est l'enfer"
sade Boulanger. – Vågar man något så vinner
man något. Strunt, blir den refuserad här, så
skickar jag den till Hfors. – Liljplund blir säkert
refuserad, hans tafla tar sig dålig ut mot de
franska. – Tänk på att Corat blifvit refusar
I år å rad, att Gériaults utmärkta "les naufva
igès, nu en af Louvrens prydnader, ej antags af
juryn, och att vår kare Becker blef refusen
sist i fjol. – Som sagdt kall detta hemligt
ty om det har ej är någon skam att ute refu-
serad, och detta så många bra målares öde,
så kunde det i Hfors misstydas.
Hjertligt glad att ha fått konstföreningens
plis. – – Vi ha nu fått utslag i Goncours
des places. Jag är den 6te, en utmärkt
god plats. Sista gången var jag den 15 och
var då redan nöjd. I måndags hade vi concour
de composition, och voro instängda hela dagen.
Blef ej bland de 10 första. Min vän Bur
nan (han som kraftigast rådt mig att utställa
Ls pojke), var den 1sta i denne concours,
och jag gläder mig åt detta hans hedersrum.
Jag har varit nog dum att gå på ateliern helt
tiden och måla pojken blott på e.m. och har
derigenom förlorat tid och uttröttat mig.
I dag
forsk
tist
mera
na
bra
mig
två
h
de
och
med
gen
med

det
ær
en
se
om
I dag, just då jag skulle fara af med taflan kom
Forsberg (Clev af Bonnat) och såg på den, och
trodde att den skulle gå igenom. Berthon,
mera pessimist sade: "vous avez de la chance
mais pas beaucoup!". En svensk målare
Baron Hermelin har jag hos L. blifvit bekant
med. De andra nordboen frukta att kamelin
två stora taflor skola få gå "aller et retour
Jag tror dock att döma af concoursens
utgång att jag gått framåt i teckning se.
den hösten. Nu skall jag bestämdt börja
på med någon tafla för Helsingfors, den
åt Bruun känkande, men har ännu ej
aning om hvad det skall bli. Ville nästa
ars salong skall jag måla något bra.
Blir jag refuserad så tror jag nästan
säkert att Wiers saker få dela samma
öde. Han har då arbetat ifrigt den
sista veckan, varit retlig och upphetsar,
och har dugtig kanonfeber.
Jag har funderat på att i anl. af mitt
pris bjuda Berthoud, Robert, Bates
Fulp F. och Hertzberg hit en afton för att
dricka (vin en gråg, prata och vara glada
Det blir ej något dyrt, men vi, elever
af Beaux Arts äro ej vana vid sådana
fester man består sig derhemma.
Det är ju sant, jag var en afton hos Sargents
och hade det fröjden se och vara tillsammans
med den vackra och förtjusande miss Aristin.
Hennes syster Mari är bestämdt vackrare,
men jag tycker ändå mer om den här –

ovarit en stannat en af hela anna grade
mmer han samma att
gumman modren på mig i går va
kommen hos dem Anstins fatta i söndagsaft.
sjelfva ej äro hos Sanse
har var icke det roligt. Wei är
i ett enda fall, d.v.s. han är så kär att han
icke bryr sig om Austens. Jag tror för visst
att han är rädd att de vackra misserna
skola intränga på det ömsade som han
redan indigt åt sin amerikansla på andra
sidan hafvet. – Mr Sargent son är också an-
tagen i concours de places sås den 40 tror
jag. Men har ej gjort concour. Bates den
arma syndaren har ej lyckatsbättre än
sista gången, d.v.s. är ej antagen.
märker ej Mamma på brefvet, att jag
är trött och konfys? Weir gick efter
middagen och spelade billard med en amer-
kanare för att förstro sig, jag sitter hemma
och har Mammas kära bref framför mig
Pauline och alla menniskor säga att
ett kort frunt. öfverplagg fås för 50 – 80
frcs. Sidenklädning vet jag ej. I morgon
afton går jag till Pauline. Hon stannar
år till Salongens öppnande i början af
mig. Jag tar er alla i famn och
tar ett hjertligt godnatt. I morgon eller
öfvermorgon skall jag då ändtligen skrifva
till Ellen. Mera härnäst. helsa alla
feta
från

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt hade tänkt svara på Alexandra Edelfelts brev med en längre epistel, men är för trött.

  Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt har de två sista dagarna arbetat mer än på länge och varit i stor "själsspänning" eftersom han målat färdig Berndt Lindholms pojke och fört den till juryn för Parissalongen; det är än så länge en hemlighet eftersom han är säker på att bli refuserad; i och med att Jean-Léon Gérôme inte är i Paris visade han tavlan för Gustave Boulanger som rådde honom att pröva lyckan; Edelfelt gick med tavlan till Industripalatset och tilldelades nummer 4235.

  Pariisi Industripalatset i Paris Jean-Léon Gérôme Berndt Lindholm Ragnar Lindholm Gustave Boulanger
 • 8000 tavlor är inlämnade och bara 900-1000 kommer att antas.

 • Juryn ska bli sträng i år; Becker är rädd att han blir refuserad; Berndt Lindholm är mera säker och har 2 bra tavlor.

  Adolf von Becker Berndt Lindholm
 • Julian Alden Weir har lämnat in 2 porträtt; från Jean-Léon Gérômes ateljé har dessutom Joseph Wencker, Eugène Burnand, Jean-André Rixens, Wyatt Eaton, Douglas Volk, Istres Contencin, Jean-Baptiste Duffaud lämnat in bra saker.

  Jean-Baptiste Duffaud Jean-Léon Gérôme Julian Alden Weir Istres Contencin Eugène Burnand Wyatt Eaton Douglas Volk Joseph Wencker Jean-André Rixens
 • Edelfelt har inte kunnat utföra något riktigt bra på grund av att modellen [Ragnar Lindholm] inte varit dräglig ens ett ögonblick; det är "rysligt" att måla barn; Gustave Boulanger höll med om att det var ett "helvete".

  Ragnar Lindholm Gustave Boulanger
 • Om tavlan refuseras på salongen skickar Edelfelt den till Helsingfors.

  Helsinki
 • Arvid Liljelund blir säkert refuserad.

  Arvid Liljelund
 • Camille Corot blev refuserad 7 år i rad.

  Camille Corot
 • Théodore Géricaults Les naufrages [de skeppsbrutna / Medusas flotte] som nu är en av Louvrens prydnader, refuserades på sin tid av juryn.

  Louvren Théodore Géricault
 • Adolf von Becker refuserades senast i fjol.

  Adolf von Becker
 • Edelfelt vill hålla sitt deltagande hemligt; även om det i Paris inte är någon skam att refuseras kunde det misstolkas i Helsingfors.

  Helsinki
 • Edelfelt gläder sig över Finska konstföreningens pris.

 • I concours des places [tävling om platser] blev Edelfelt 6:e av 70, senaste gång var han 15:de; senaste måndag hade de concours de composition [kompositionstävling]; Edelfelt placerade sig inte bland de tio främsta; hans vän Eugène Burnand, som rått honom att ställa ut Berndt Lindholms pojke, tog första platsen.

  Berndt Lindholm Ragnar Lindholm Eugène Burnand
 • Nils Forsberg, som är elev hos Léon Bonnat, trodde att tavlan går igenom; Alfred Henri Berthoud var mera pessimistisk.

  Nils Forsberg Léon Bonnat Alfred Henri Berthoud
 • Hos Berndt Lindholm har Edelfelt blivit bekant med en svensk målare, baron Olof Hermelin; de andra nordborna fruktar att Hermelins två stora tavlor får göra en tur-retur, refuseras.

  Berndt Lindholm Olof Hermelin
 • Utifrån resultatet i concoursen verkar Edelfelt ha gått framåt med teckningen sedan hösten.

 • Edelfelt ska börja med någon tavla för Helsingfors, kanske den åt Alexander Wilhelm Brummer.

  Alexander Wilhelm Brummer
 • Till nästa års Salong ska Edelfelt måla något bra.

 • Blir Edelfelt refuserad blir nog Julian Alden Weir också.

  Julian Alden Weir
 • Edelfelt funderar på att fira priset i Helsingfors genom att bjuda Filip Forsten, Alfred Henri Berthoud, Paul Robert, Dewey Bates och Rafael Hertzberg hem till sig på en vin/grogg; det blir inget dyrt, eleverna vid École des Beaux Arts är inte vana vid sådana fester som därhemma.

  Helsinki École des Beaux-Arts Dewey Bates Filip Forstén Rafael Hertzberg Alfred Henri Berthoud Paul Robert
 • Edelfelt har hälsat på hos Sargents och träffat den vackra och förtjusande miss Sarah Austin; hennes syster Mary är vackrare, men Edelfelt föredrar den andra; han fick komplimanger för skissen i albumet; "gumman modren", Elizabeth Austin bad honom välkommen till dem varje söndag, förutsatt att de inte var hos Sargents.

  FitzWilliam Sargent Sarah Austin Elizabeth Austin Mary Austin Mary Sargent
 • Julian Alden Weir är så kär och inställd på sin amerikanska på andra sidan havet att han inte bryr sig om de vackra misserna Sarah och Mary Austin.

  Julian Alden Weir Sarah Austin Mary Austin
 • Sonen Monseiur John Singer Sargent placerade sig som nr 40 i concours des places och således antagen; Julian Alden Weir gjorde inte tävlingen och för Dewey Bates lyckades det inte bättre än senast, han blev inte antagen.

  John Singer Sargent Julian Alden Weir Dewey Bates
 • Julian Alden Weir är ute och spelar biljard med en amerikan medan Edelfelt sitter med Alexandra Edelfelts brev framför sig; Pauline Ahlberg och andra menar att ett kort fruntimmersöverplagg fås för 50–80 francs, sidenklänning vet han inget om.

  Alexandra Edelfelt Pauline Ahlberg Julian Alden Weir
 • Följande dag går Edelfelt till Pauline Ahlberg; hon stannar till början av maj när Salongen öppnas.

  Pauline Ahlberg
 • Edelfelt önskar godnatt; snart ska han skriva till Ellen Edelfelt.

  Ellen Edelfelt