Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

sjukdom (tillstånd) operor (verk) opera (konstart) landskap (fysiska helheter) apurahat espanjalaiset espanjalaisuus historia hugenotit huviretket italialaiset itämainen kulttuuri junat juomat kasvit kirjailijat kukat kuninkaalliset kuninkaat kuolema kuvitus laulajat laulelmat linnat luonto lyriikka maaseutu majatalot metsästys metsät murha musiikki näyttelyt osakunnat politiikka protestantismi puut ranskalaiset ruoka sanomalehdet seuraelämä sodat taiteilijat talous tanssi tanssiaiset taulut täysihoitolat teatteritaide tilaukset uskonsodat vaatteet

Paris d. 26 april 1873
Älskade Mamma,
hoppas att Mamma fått den lilla breflekte jag
skref i fredag från Barbizon med fornikanare från
skrafter. – Hvar redag jag skrifvit färdigt blifvit, begaf
oss af till Fontagaellerad. Efter en 2 f. d. 22 af 2 timma
genom den vackra slogen kommo vi fram till ort och ställa
loja en dugtigt frukost och begåfva oss sedan upp
till slottet, som vi besågo från början till slut. När man
vandrar här tycker man att man då och då borde se
någon af dessa personer i stora möjliga praktälskande, som fördom
lefvat och röst sig här. – Frans I, de sköna, Diane de Portier
och "Ningn de Leuclos, Henrik 18, Ludvig XII och sist
Napoleon. Jag kan ej glömma hvilket djupt,
oförgåtligt intryck det gjorde på mig att vara i det
inna der Napoleon skref sin abdikation, att se det
lilla runda mahognybord på hvilket han skrifvit den
märkvärdiga akten, – ser de pennknifsiskor som han under
dessa på, underbara ögonblick dit skuret. – Här fanns
bl. a. Marie Antoinettes hela sängkammasmöbel, dem
tod från Frianon. Som Mamma vet, är det här som
Monaldeschi blef sönnmördad. Hans rustning och värja
finnas nu uppställa på samma ställe der skylten
upplyser att le marquis de Ms fest assassiné par les
ordres de la Seine Christine de suide. Vackra
minne af Gustaf Adolfs dotter! – Napoleons
afsked stod lifslefvande för mig då vi voro
på körggården. Jag var så öfvervälsligad af dessa
underbara minnen, som jag sällan varit, och den

historier och detta sätta oss ännu mig
in i stämningen. Jag tycker jag öfverallt
här i Frankrike, då jag sluten på historiska
minnen tänker på talis Analis
skyllra gevär för Frankrikes historia! –
den är äfven mensklig
få skyllra gevar. Tankrikes förde
hetens – här, utkämpades vildast alla menska
hetens stora strider, här, blödda Huquenållerna
har förklarade ett adelt folk, för första gån-
gen fritt "les droits de l'homme et du litoge
här såg man tydligast tyrannernas öde,
klarast Herrans hand – här föll Bourbonerna
spira, här, såg Napoleon sitt verldsvalde
krassas. – Först kl. 7 anträdde vi ränder
gen till, Marlotte, åter ung. 2 timmars väg
genom skogen. Det skymde redan kl. 1/2 8 och
Kl. 7 var det mörkt, men den klaraste herrligaste
qväll med stjerna på himmelen. Vi tågade
alla mellan de fallelika scharna och tallarna
sjungande Frans IIs jagtvisa (finnes i op.
Rigoletti) och talade om huru, egendomligt
det vore att med ens på se ett koppel vilde
hundar och så en kedja af svenner och dagar
i "hourpoints, och sulottes buffantes, fjäder krydde
baretter och guldsmidda jag skrifvar, och så kanske

Se här vårt värdsfolk
père et mère
Antone
Ingen lyx i värds-
na slatte
huset – en vänlig
(Seine d
mans
bondgård, snygg

t
och ren men med
höns, som ogeneradt
de

promenerade gästrummet, grisar på gården
och murgröna öfverallt. – Vi fingo igen höra
talas om rapphöns och moskullsjagt, hundar
Lefaucheux bössor o.d. af jägaren-advokaten
och jag upplifvade många gamla jagt minnen
vid detta tal. Vildsvin och hjortar finnas i mycket
meninge man
hit i skogen, men de äro strängt förbjudna att sig
ta dem. – På lördagen gingo vi ut för att
göra studier, men som jag var bortbjuden
på musik och dans till Jaquinots på
qvällen fick jag redan kl. 2 bege mig till
de andra kommo först senare
stationen. 13 timmars färd till Paris. De
bördigaste landskaper åt alla sidor, villor, poppla
och blommande appelträd. Jag förstår ändå
så väl att fransmannen äro ställa öfv
la helle France, det är ej så storartadt som
nordens tallskagar och stora väldiga sjöar, ni
det är täckt och vackert, rikt och gladt.
– På aftonen var jag grundligt trött eller

sträckte icke desto mindre upp mig i frack
och hvit duk för att gå på bjudningen. Filip
F. och Mlle Friberg sjöngo duetter, utmärkt bra,
och stycken ur stubat mater (de ha öfvet sig
dler gånger tillsammans) och en italiensk orgel
virtuos spelade på parmonier de allra vackraste
saker. Jag har ännu aldrig hört detta instrum
så behandlas. Isynnerhet kunde han nyansera
på ett förvånande sätt, hade ett pianiskino som
var förtrollande. Filip sjöng Sedan solo några
arior och gjorde det utmärkt i min tycke
Om han också icke har någon förvånande
röst så har han ett så ovanligt fint musi-
kaliskt föredrag, och sjunger med ett drama
liskt lif som åtminstone på mig gör ett
särdeles djupt intryck. Alla voro förtjust
i hans säng. Jag dansade ej mycket emedan
jag höll på att gå sönder af trötthet, men
så mycket mer
pratade i den ställe med Pauline och Mlle Su-
sanne. Fr. Grabun var förbjuden att sjunga
och dansa, hon håller nu ifrigt på med
repetition af Hamlet der hon skall
debutera i maj. –
Weir har
träffat misst Austin och för dem
beskrifvit vår resa till Fontaineber

De voro ytterst intresserades sade han
och menade att de för ingen del.
ville lemna tanken på en gemensam
utfärd till Barbizon någon dag i Maj
Pauline stannar här till den 22 maj.
Hon bad mig än ytterligare under hôtel.
jonger som jag dansade med henne, hela
och tacka Mamma för brefvet. –
I morgon har hon, B. bjudit mig att
höra Verdis reguiem på opera Comigad
salong. Huru skall jag kunna återgälda den
vänlighet.
idlums beställning af teckningar
till Julqvällen antager jag med största
fröjd. Jag hoppas kunna göra något
pas mal" nu, då jag har tid på mig
Hvad åter frih de la Chapelles projekt
beträffar så hesiterar jag i ett afseen
de. Tid får jag ju nog, och ledning
af fotografer etc. likaså, men jag
är dock moraliskt öfvertygad om att
Reinhold skulle göra porträttet bättre
då han har vana, och sjelf anser sig var
Todteumaler" ex professo, som man engång
skämtsamt sade. Jag antar i alla fara

än långt – men blir ej konterfejet bra,
så förgår samt då jag känner familje
så bra, och det i eviga tider skulle Maria
på att jag ej lemnats. – I går voro mig
Bertha och då och sågo på en märkelig exp
sigtiga – den af den unge spanske målare
Farknad arbeten S. dag i som i vintrar
t är en bland de djerfvast kolorister man
sig och har med ens blifvit en af dem
na om man tafvet mest i den artistis
verlden. Hans spräktig, olfterkärmlig – detta
den störstag aqvaret af jag sett målade min
spanska och orientaliska små bilder – träd.
gården med granna blommor, spanska tigen
Senare och en leken. Alla hans skizz
voro exponerade. – Hvad jag är tacksam mot nylig
ska afd., isynnerhet derföre att de ge mig frihet
jag får kom-
vi andändandet af pengarne, så
utmärkt roligt att vi
ma hem i höst. –
att Tante Gadds öga nu är bra. Måtte vår Heine
kärefter skydde hennes syn. Helsa henne nu som
alltid från mig.
Den sorgliga Behriska historien
har stått att läsa i flere franska tidningar
nästan som ett motsticke till mordet i Parstin.
Eller och Anni och Butti äro väl nu bju
komligt bra. Hvad det skall bli roligt att
de dem alla när jag kommer hem
– Jag är som
Helsa dem hjertligt från mig!
mig, har arbetat på Ecole de B. 4 flitigt i
dag och kl. är redan 11 på aftonen.
Aassa sof godt – godnatt
Mammas egen
te

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Strax efter Edelfelts senaste brev till Alexandra Edelfelt från Barbizon, hade de gett sig av genom den vackra Fontainebleauskogen till Fontainebleau; de såg slottet från början till slut och Edelfelt tyckte att man då och då borde se någon av de mäktiga maktälskande personer som bott och rört sig där, Frans I, sköna Diane de Poitiers, Ninon de Lenclos, Henrik IV, Ludvig XIV; han såg rummet där Napoleon undertecknade sin abdikation, samt Marie Antoinettes sängkammarmöbel som flyttats dit från Trianon; Gian Rinaldo Monaldeschis rustning och värja finns uppställd på samma plats där han lönnmördades, bredvid finns en skylt som upplyser att markisen mördats på order av drottning Kristina av Sverige – ”vackra minne av Gustaf Adolfs dotter!”; alla regenters ståt är nu borta, ingen Marie di Medicis, Marie Antoinette eller Eugenie, inga präktiga jakter; de promenerade i den vackra parken och kastade bröd åt de världsberömda karparna (förfärliga bestar, som laxar); varje gång Edelfelt stöter på historiska minnen i Frankrike tänker han på Talis Qualis "Skyldra gevär för Frankrikes historia!"; på Frankrikes jord har alla mänsklighetens stora strider utkämpats, här blödde hugenotterna, här förklarades ett ädelt folk fritt för första gången genom de mänskliga rättigheterna, här föll Bourbonerna spira och Napoleon såg sitt världsvälde krossas.

  Ranska Ruotsi Barbizon Fontainebleau Trianon Alexandra Edelfelt Napoleon I Bonaparte Gustav II Adolf Marie Antoinette Ludvig XIV Maria av Medici Kristina Anne de Lenclos Carl Vilhelm August Strandberg Eugénie Bonaparte Frans I Henrik IV Bourbon Gian Rinaldo Monaldeschi Diane de Poitiers
 • På kvällen började de vandringen till Marlotte genom skogen; de tågade mellan de jättelika ekarna och tallarna sjungandes Frans I:s jaktvisa (finns i opera Rigoletto) medan de föreställde sig se jaktklädda svenner och jägare; då de kom till byn Marlotte hade alla redan legat i säng; de visades till Madame Antony's värdshus, som nästan bara hade konstnärer och jägare som gäster; Madame Antony är omkring 60 år och sedan ett år gift med en jämnåring; sällskapet blev väl trakterade med mat och dryck; det var så lantligt att man trodde sig vara långt från Paris; i Marlotte finns trakter som påminner om Finland; i Marlotte bodde författaren till "la vie de Boheme", Henry Murger; värdshuset var en vanlig bondgård med höns som promenerade i gästrummet; Edelfelt talade jakt med en jägare-advokat från Paris; Illustration: värdfolket Père et Mère Antony i Marlotte (Seine & Marne).

  Suomi Pariisi Marlotte Seine et Marne Henry Murger Antony Antony Frans I
 • Eftersom Edelfelt på lördag kväll var bjuden på musik och dans till Jaquinots fick han redan på eftermiddagen ta tåget tillbaka till Paris; han åkte förbi de bördigaste landskap och han förstår att fransmännen är stolta över la belle France [det vackra Frankrike]; det är inte så storartat som nordens tallskogar och väldiga sjöar, men det är täckt och vackert, rikt och glatt.

  Ranska Pariisi Jacquinot
 • Edelfelt sträckte upp sig i frack och gick på bjudningen till Madame Jaquinot; Filip Forstén och Madmoiselle Marie Friberg sjöng duetter och stycken ur Stabat Mater; en italiensk orgelvirtuos spelade på harmonium "de allra vackraste saker"; alla var förtjusta i Filips solosång.

  Filip Forstén Jacquinot Marie Friberg
 • Edelfelt var trött så han dansade inte mycket; han pratade med Pauline Ahlberg och Madmoiselle Suzanne; Fröken Mathilda Grabow var förbjuden att sjunga och dansa eftersom hon var mitt uppe i repetitionen av Hamlet som hon i maj skall debutera i.

  Pauline Ahlberg Mathilda Grabow Suzanne Hamlet
 • Julian Alden Weir har träffat misserna Sarah och Mary Austin och berättat om resan till Fontainebleau; de ville göra en gemensam utfärd till Barbizon i maj.

  Barbizon Fontainebleau Julian Alden Weir Sarah Austin Mary Austin
 • Pauline Ahlberg bad under en dans Edelfelt ännu tacka Alexandra Edelfelt för brevet.

  Alexandra Edelfelt Pauline Ahlberg
 • Pauline Ahlberg har följande dag bjudit Edelfelt på Guiseppe Verdis requiem på opera Comiques salong.

  Opéra-Comique Pauline Ahlberg Giuseppe Verdi
 • Edelfelt antar med fröjd Gustaf Wilhelm Edlunds beställning på teckningar till Julqvällen.

  Gustaf Wilhelm Edlund
 • Edelfel ställer sig tveksamt till friherre Victor de la Chapelles projekt, eftersom Bernhard Reinhold som "Todtenmaler ex professo" [~ den mest kompetente dödsmålaren] kunde måla porträttet bättre då han har vana; Edelfelt antar anbudet, men tycker det är ledsamt om konterfejet [porträttet] inte blir lyckat i och med att han känner familjen så bra.

  Bernhard Reinhold Victor de la Chapelle
 • Föregående dag hade Julian Alden Weir, Pauline Ahlberg och Edelfelt sett en exposition med den unge spanske målaren Marià Fortunys arbeten; Fortuny dog i Rom i vintras; han är bland de djärvaste kolorister och den största akvarellist Edelfelt sett; motiven är spanska och orientaliska - trädgårdar, spanska señoror och tjurfäktningar.

  lukumuistit Pauline Ahlberg Julian Alden Weir Marià Fortuny
 • Edelfelt är tacksam över att Nyländska avdelningen ger honom frihet i fråga om pengarnas användande så att han kan komma hem i höst.

 • Det är roligt att höra att tante Adèle Gadds öga är bra; Edelfelt sänder henne hälsningar.

  Adelaide Gadd
 • Det har stått om den sorgliga Behriska historien i franska tidningar, nästan som ett motstycke till mordet i Pantin.

  Pantin Behr
 • Ellen, Anni och Butti (Berta) Edelfelt är förhoppningsvis fullkomligt friska; Edelfelt ser fram emot att se dem när han kommer hem; han har arbetat flitigt på École des Beaux Arts och är därför trött; han önskar Alexandra Edelfelt god natt.

  École des Beaux-Arts Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt
 • När Edelfelt gjort några första utkast för Julqvällen skall han sända dem Alexandra Edelfelt; hur tänker Gustaf Wilhelm Edlund reproducera teckningarna, i xylografi eller litografi?; de moderna kostymerna (eller egentligen dräkterna från 1830-talet) blir alltid tråkiga i bild.

  Alexandra Edelfelt Gustaf Wilhelm Edlund