Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

balett (konstarter) operor (verk) militärer (personer) opera (konstart) ammattitaitokilpailut ansiomerkit ateljeet eläimet etsaus helatorstai henkilökuvat hugenotit juomat juutalaiset kadut kesä kuvataideoppilaitokset laivat lämpötila lapset (perheenjäsenet) laulajat linja-autot musiikki näyttelyt opettajat opinnot osoitteet porsaat protestantismi pyhäpäivät ravintolat sää seuraelämä taidenäyttelyt talous tanssiaiset tanssipaikat täysihoitolat teatteritaide vaatteet vuodenajat vuokralaiset

andra sedan det
Älskade Mamma,
Troligen förvånar Mamma sig öfver att jag
uppskjutit med svaret på Mammas sista, kära bref.
Det är verkligen kuriöst, att jag ej fått vara i frcs
fem minuter sedan måndags afton då jag fick
Mammas bref. På tisdags morgon kom min gamla
vän fr. Antw. de Pape, som nu fått guldmedaljen
der vid årets concours och sökte mig. Jag tillbringa
de middagstunden och hela aftonen tillsammans
med honom, och hans kusin, också målare, samt Bertat.
Vi återupplifvade en massa minnen från i fjol
och jag hörde med nyfikenhet nya historier från
Antwerpen. På aftonen bjöd kusinen, ung 26. 27
år, oss på middag, trots mina och Bates protester,
ha vårt vanl. middagsställe sedan några veckor
Chez Mlle Anne" Rue St Benoit, der en massa elev
från Ecole des Beaux Arts, Wencher, den utmärkte porträtt
målaren Bastien Lepage (25 år) Conierre m. fl. gå och äta.
Härefter skulle vi nödvändigt se någon bal.
Den äldre de Pape är fullständig parisare, och
för honom var det intet nytt att se, men den
yngre ville tvärt se huru det var. Olyckligtvis
var det ingen Bal Bullier (i Finland ännu benämdt
Closerie de Lilas, som den kallades på 40 talet), konsert

på Frascati, Valention o. s. v. Grande fête endast
på Chateau Rouge, och dessutom Courses äro
Cochon, som sägas vara mycket roliga. Nu visste
jag alls ej hvar chatian Konge var, men inbillade
mig att det var nära Rue tafageter. Vi togo alla
fyre och klefvo i en fiaker och så bar det af –
öfver hus tafayelle, öfver boulevan exterien
långt – jag tror visst en mil från våra trakter
jag var rätt förargad då jag tänkte på hem
resan och att jag skulle vara upp kl. 6
följande morgon för att som vanl. börja kl.
på Ecole des Beaux Arts. – Mycket grannt
trädgård med vattukonsten, lyktor och courser
än cochon: går så till att ett svin släppas att
timma i en stor dam, och en massa karlar
hvar och en i sitt tråg, ro sig fram med sina
spadar, för att få tag i svinet som timmar
ino
mycket bra och fort. Att dessa naturligtvis
under striden ofta lida skeppsbrott i
sina tråg som vid minsta sqväljning ta
öfverbolans är klart. – I går onsdags
var jag annar jag slutat i res des B. A. på
morgonen helt och hållet togen i beslag af
Pauline. Hon hade reda på att Caro

ändr
Pais.

t
ent
ser)
har
enig
Af
ei
ej hade någon föreläsning, men kom icke
forte för att proponera mig att vi skulle gå
på Salongen. På detta satt försummade jag
eftermiddagen. På aftonen bjöd hon mig
på Operan. – Jag hade alls ingen lust: isynne
het är det förargligt att bli bjuden gång på
gång. Dessa aftnar blir mig i alla fall
lika dyra som om jag skulle gå ensam på
en billigare plats. Jagn, glace eller lemonade un
der en mellanskt allt detta går ej under 4
frcs. Dessutom får jag naturligtvis följa
Paucher hem till fots, då vädret är vackert.
dren och tillbaka
Hon går gerna och promenerad – ergo komma
vi till hennes port kl. 1 ungefär (theatrar
na i Paris sluta alla efter 12) Tänk då på
mig, som får lof att lunka till fots vägen
har 1 timme
till Rue du Pont der ledig Eder kl. 12.

i det närmaste. – I går var jag alldeles
tillintetgjord af trötthet och värme. Jag såg
nästan ingenting af operan och hade nästan
för varmt att höra Faure, Krouss och
Miolan Carvalho i Augenotterna utmärkt
vacker musik, orkester, säng – men ändå,
ändå, går jag bra mycket hellre på Th. Fran-
cais. Det obörnuftigaste i operan tycker

jag är balletter. Midt i den mest tragiska scen
kommer ett har hundratal dansöser in och
skuttar till! Nej sådana orimligheter har
man ej på dramatiska theatrar. Af alla
opiror jag sett tycker mest om Romeo och fula
af Gounod – Tanst också, men dock mera
om den förra. Af Meyerken såg jag Afrikansk
utmärkt bra gifver i Antw. och nu huguerite
Judinnan som jag såg här på nya operan
anslåg mig föga. Fallre är ändå en utmärkt
aktör på samma gång han är verldens första
sångare. Jag tycker han till sin figur bra
mycket påminner om Raa, lika så i gester.
na. Gaichard (den som Nilsson ej ville sjunga
med är också utmärkt. Villaret, tenor
här en alldeles charmant tenor, men ser åt
som alla tenorer, rum, öppnäst, tjock.
Det är i Mathildes rök i Huquinotten som
fr. Garbon kommer att debutera. Jag tror
nästan hon kommer att bli bättre än
krauss som icke har utseendet för sig,
fastän hon har en större röst än G.
Det vore ändå bra roligt att få se
någon af Wagners operor. De måtte var
utmärkta, storartade, snillrika, och conse

qventa. Jag har sett. Köpenhamn "die
Meistersinger von Nürnberg, mer den lär var
hans sämsta. Pauline talar med förtjusning
om Tannhäuser och Lohengrin. Tannkänner
musik slår ofantligt an på mig, likaså
det lille jag hört är Lohengrin. – Miss
Sarah A. är alldeles betagen i Wagner.
Hennes ögon stråla då hon talar om Lohen
gren, hon är rigtigt inspirerad när hon
spelar något en tanschaura. Jag var hos
Austins sista söndags, och hade en
alldeles utmärkt rolig afton. Hvad
hon var förtjusande söt, vacker, granner
Jag har sällan satt något så behagligt
som till Miss Sally (Sarah) klard i sin ner-
svart
derna gulgra sidenklädning med sammets
huffa på Armann. – Hennes kusin, Sargent.
sade skrattande att hon såg ut som en af
ar de
d'Aacl
de vackra guldfasaner.
ljusgrått och
matation. Och hennes syster Mari?
Jag pratade med dem turvis hela afton
var glad, var alldeles i från mig. Hvad
det är ledsamt, hårdt, att hon skall rent
bort i börjar af juni till baden vid Dieppe

och sedan tillbringa nästan vinter i Florens.
Jag får kanske aldrig se henne mer, och
hennes vackra gestalt, hennes lifliga
ögon och hennes glada prat – allt blir
slott ett kort ungdomsminne,
le sparken reste än gite
le souvenir nart avec moi,
Je l'emporterai ma petite"
Bien loin bien vete
Toujours à toi!
säger Arfr. de Mundt
Sargent har målat att porfvat efter
miss Mari. – Icke bra. Finger jag måla dem
både två så tror jag nog jag skulle göra det bättre
Det är ändå en bra treflig krets jag
lifvat i här i Paris. Redan för dessa två
familjer, Sargent och Lustin har jag kan
rätt många bra roliga aftnar. – Att
så der i första hugget råka på bildade, glada
goda, älskvärda menniskor, och ett tu tre
bli bekant, familjen med dem, det äro
ändå en bra stor tur. Madame Jaquinot
likaså. Pauline har specielt bedt
mig fortsätta bekantskapen och det skall
jag nog göra, öfver sedan 8. rest bort
Jag vet ej om jag skrifvit till Mamma
om den utfärd Paulin och jag gjorde
mig
nes
att g
få et
22 de
till
kris
of
mig

den
6
till St Denis, till Kongegravenes bys
Kristi himmelsfärdsdag. Det var utmärkt
roligt och intressant. Först den gamla kys
med alla minnen från fordom, och sedan
middagen i det gröna. – – I nästa vecka
skall jag börja på med någon tafla, och
med en aqvarell till hvilken jag redan gjort
skizzen: scenen fr. den von Eminerste der
kätiken kommer och sjunger: Pappre han soldat
o. s. v. – Om några dagar skall jag skicka
af Lindholms pojke och några studier
samma får sedan af göra hunnida
det lönar mödan att exponera något
annat än det förstnämnda. Gerom
har rest af två Constantinopel, der han
tänker stanna någon tid för att sedan
bege sig till Egypten. Under sommarn
naderna ha vi derföre Boulanger. Jag
är ändå hett annat. Mera bestämd
mera sträng och mera skarp. Illustration
nerna till Julqvällen bli rätt svåra
att göra. Jag har gjort skizzer till tre.
1• Fr. Ang. hejdar staden och tilltala Pesta
2° Fr. Aug. och Kaptenskan i vindska

3 Majorna och gamla pistol – slutet. Jag
är mycket nöjd med att olund vid do
de skola utföras här. Och skall gerna ani-
sörja allt. Af en rysk målare och illustra
tör Begroff (f.d. sjöofficer på Alexar om
få jag anvisning på graver etc. –
Huru kan Mamma tänka annat att jag
vore ytterst nöjd, tacksam och lycklig de
hvad helst är Mamma gör i afs. å rummen.
Icke är det farligt att sofva i samma en
man målar, och jag ber Mamma derföre hyra
ut Milles rum, då Mamma får bra veta
Jag är så lycksalig öfver att på västa
någon tid i hemmet, att denna tanka
alltjämnt står för mig som en belorien
för den flit och det arbete jag tänker vara
under sommaren. – Ack om jag blott hade
gjort något dugligt. Icke för Mammas
jag rädd, ty Mamma vet nog att jag velat
arbeta, och att det förders tid för att studer
men för menniskorna, som anse mig
vara ett misslyckadt geni om jag ej strax
uppträder med faminston taflor. Och
nu helsa alla hjertligt från
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Det är "kuriöst" att Edelfelt inte sedan måndag fått vara ifred tillräckligt länge för att besvara Alexandra Edelfelts brev förrän nu.

  Alexandra Edelfelt
 • På tisdag morgon fick Edelfelt besök av sin vän från Antwerpen Léon de Pape, som fått guldmedaljen i årets concours [tävling]; Edelfelt tillbringade sin lediga tid med de Pape och dennes kusin, som också är målare, samt Dewey Bates.

  Antwerpen Léon de Pape Dewey Bates de Pape
 • Léon de Papes kusin bjöd Edelfelt och Dewey Bates på middag; de gick till deras nya matställe "Chez Mademoiselle Anne" på Rue St Benoît, där massa elever från Ecole des Beaux-Arts äter: porträttmålare Jules Bastien-Lepage, Joseph Wencker, Léon-François Comerre och andra.

  École des Beaux-Arts Chez Mademoiselle Anne Jules Bastien-Lepage Léon de Pape Dewey Bates Joseph Wencker Léon-François Comerre Anna Chomette de Pape
 • Léon de Pape ville se en bal; det var ingen på Bal Bullier (i Finland ännu kallad Closerie de Lilas); på Frascati, Valentino var det konsert; den enda grande fête [stor fest, bal] som hölls var på Chateau Rouge, samtidigt som de höll Courses au Cochon [grislopp]; för att ta sig till festen åkte de långt längs Rue Lafayette och boulevard exterieur [yttre bulevarden] och Edelfelt kunde bara tänka på att han måste tidigt upp följande morgon till Ecole des Beaux Arts; courses au cochon gick till så att ett svin släpptes ut i en stor damm och en massa män i tråg skulle ro ifatt svinet med hjälp av småspadar.

  Suomi École des Beaux-Arts Bal Bullier / Closerie des Lilas Café Frascati Salle Valentino Château Rouge Léon de Pape
 • På onsdag eftermiddag efter studierna på Ecole des Beaux Arts gav Elme Marie Caro ingen föreläsning, men Pauline Ahlberg ville gå på Salongen med Edelfelt; på kvällen bjöd hon honom på Operan; Edelfelt tackade ja även om han inte hade lust; fastän han blir bjuden är det utgifter för vagn, glass eller limonad, dessutom vill Pauline promenera i det vackra vårvädret vilket gör att Edelfelt kommer hem till Rue du Pont de Lodi först sent på natten, eftersom omnibusarna i Paris slutar gå klockan 12; tröttheten och värmen gjorde att han inte kunde koncentrera sig på Jean-Baptiste Faure, Gabrielle Krauss och Caroline Miolan Carvalho i Hugenotterna.

  Pariisi Parisoperan École des Beaux-Arts Pauline Ahlberg Elme Marie Caro Caroline Miolan-Carvalho Jean-Baptiste Faure Gabrielle Krauss
 • Edelfelt föredrar att gå på Théâtre Français framför operan; det mest oförnuftiga i operan är baletten; bland operorna tycker han bäst om Romeo och Julia av Charles Gounod; Faust är också bra.

  Théâtre-Français Charles Gounod Faust Julia Romeo
 • Av Giacomo Mayerbeers operor såg Edelfelt en bra uppsättning av Afrikanskan i Antwerpen och nu Hugenotterna; Judinnan som han också sett på Nya Operan tilltalade honom inte.

  Antwerpen Parisoperan Giacomo Meyerbeer
 • Jean-Baptiste Faure är både en utmärkt aktör och världens främsta sångare; till sin figur och sina gester påminner han om Raa; utmärkt är också Pedro Gailhard (som Christina Nilsson inte vill sjunga med); Pierre-François Villaret har en charmant tenor, men ser ut som alla tenorer, rund, uppnäst och tjock.

  Christina Nilsson Jean-Baptiste Faure Pierre Gailhard Frithiof Raa Pierre-François Villaret
 • Fröken Mathilda Grabow kommer att debutera i Mathildes [Marguerite, drottning av Navarras] roll i Hugenotterna; Edelfelt tror att hon kommer att bli bättre än Gabrielle Krauss som har rösten men inte utseendet för sig [Krauss spelade egentligen i rollen som Valentine].

  Mathilda Grabow Gabrielle Krauss
 • Edelfelt skulle gärna se någon av Richard Wagners operor; i Köpenhamn har han sett "die Meistersinger von Nürnberg", men den lär vara hans sämsta; Pauline Ahlberg talar med förtjusning om Tannhäuser och Lohengrin.

  Kööpenhamina Nürnberg Pauline Ahlberg Richard Wagner Lohengrin Tannhäuser
 • Miss Sarah Austin är betagen i Richard Wagner.

  Richard Wagner Sarah Austin
 • Senaste söndag var Edelfelt hos Austins; han har sällan sett något så behagligt som Miss Sally (Sarah) Austin i sin moderna gulgrå sidenklänning med svarta sammetspuffar på ärmarna; hennes kusin John Singer Sargent hade skämtsamt sagt att hon såg ut som de vackra guldfasanerna i Jardin d'Acclimatation; Edelfelt talade turvis hela kvällen med Sarah och Mary Austin; det är hårt att Sarah Austin reser bort i början av juni till baden vid Dieppe och sedan tilbringar vintern i Florens; han får kanske aldrig se henne mer.

  Firenze Jardin d'Acclimatation Dieppe John Singer Sargent Sarah Austin Elizabeth Austin Mary Austin Ivers James Austin
 • Citat av Alfred de Musset.

  Alfred de Musset
 • John Singer Sargent har målat ett porträtt av Miss Mary Austin, det var inte bra; Edelfelt kunde måla båda systrarna bättre.

  John Singer Sargent Sarah Austin Mary Austin
 • Det är en trevlig krets Edelfelt levt i här i Paris; han har tillbringat roliga kvällar hos familjerna Sargent och Austin; Pauline Ahlberg har bett honom fortsätta bekantskapen med Madame Jaquinot.

  Pariisi Pauline Ahlberg Jacquinot FitzWilliam Sargent Elizabeth Austin Mary Sargent Ivers James Austin
 • Edelfelt är osäker på om han skrivit till Alexandra Edelfelt om utfärden med Pauline Ahlberg till St. Denis, "kongegravenes bye" på Kristi himmelsfärdsdag.

  Saint-Denis Alexandra Edelfelt Pauline Ahlberg
 • Nästa vecka skall Edelfelt börja på med någon liten tavla och en akvarell som han redan gjort skisser till: scenen ur Regina von Emmeritz där Kätchen kommer och sjunger "tappre herr soldat".

  Regina von Emmeritz Kätchen
 • Jean-Léon Gérôme har rest till Constantinopel och ska senare fortsätta till Egypten.

  Egypti Konstantinopoli Jean-Léon Gérôme
 • Gustave Boulanger vikarierar under sommarmånaderna; Jean-Léon Gérôme är strängare och skarpare.

  Jean-Léon Gérôme Gustave Boulanger
 • Illustrationerna till Julqvällen blir svåra att göra; Edelfelt har gjort skisser till 3 stycken; 1. Fröken Augusta hejdar släden och tilltalar Pistol; 2. Fröken Augusta och Kaptenskan i vindskammaren; 3. Majoren och gamle Pistol – slutet; Gustaf Wilhelm Edlund vill att de utförs i Paris; Edelfelt skall fråga råd om gravör av en rysk målare och illustratör Alexander Begroff, en f.d. sjöofficer på Alexander Nevsky [fartyg].

  Pariisi Alexander Beggroff Gustaf Wilhelm Edlund Augusta Pistol
 • Edelfelt har inget emot att Alexandra Edelfelt hyr ut Mille (Emil) Cedercreutz rum då hon får bra betalt; Edelfelt kan sova i samma rum som han målar i.

  Alexandra Edelfelt Emil Cedercreutz
 • Edelfelt ser fram emot att komma hem för en tid.

 • Edelfelt önskar han gjort något bra; han är inte rädd för Alexandra Edelfelt, men för att folk därhemma ska tycka att han är ett misslyckat geni för att han inte redan målar stora tavlor; han hälsar hjärtligt till alla.

  Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt ska skriva till morbror Gustaf Brandt som fått en son; det är ofantligt hett, fullständig sommar.

  Gustaf Brandt Waldemar Brandt