Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

militärer (personer) ammattitaitokilpailut ateljeet avioliitto huutokauppa junat kirjeet kuvataideoppilaitokset lyriikka myymälät opinnot politiikka postimerkit sanomalehdet seuraelämä talous täysihoitolat tilaukset vaatteet ylioppilaat ystävät

Paris måndag d. 14
188
Juni 1878
Älskade Mamma!

p

Tusen tack för de stil, till på hvaran
kommande brefvens från Mamma det
sman slutade af Ellan, men mycket
stort intresse, följder jag med berättelse
om festen för Morbrors och Mammas
jag delar till fullo alla Mammas känsla
de får nu gäller att slutligen skiljas
från Kiala. I dessa dagar har auktionen
egt rum – Jag hvar jag ofta vera igen
tankar varit der, försökt att rigtigt alla
mig en i siterationen men det väll ej gå
Det är mig nästan omöjligt att icke
tänka på min återkomst till Kiala, lika
såvisst jag med glädje tänker på det
dag jag skall komma ting. Hfors.
lusen har Mamma det ung på Johannes
berg. Jag föreställa mig att röras promena
der aftast komma att gälla krala – sko-

ir
el

vi haft icke mindre än 5 concourser
Ecole des Bet. – Emellertid har jag
i dag haft modell för gamla Pistol
och hoppas mot slutet af veckan
kunna på skizzerna så färdiga allt
jag kan resa den af Boulanger.
A propos, concours på blef jag sin
af Boulanger klamera som den 4
i Gérômes atelier. Någon medalj i
teckning tyckes jag ej få detta år – också
är det sällsynt att någon får det 1sta
aret här tecknar i Yvons klass. – Nu håller
gas på med en concours i ornaments.
steckning (sjet, puteslutande, emedan jag
möjligen så kunde bli medaljest (nästan
afgjordt är att jag jag blir det nu – och således
alltid ha rättighet till plats i teckning
stolen, utan Concours de places", som
är just jämnt det tråkigaste som finnes –
I pista lördags var jag bjuden på
middag till Mme Jaquinot med Filip
en italiensk Forgelverter (som jag talat
om förut, och en fransk familj, som jag
ej vet namnet på. Det var mycket ro-

m. fl. af de stora magasinerna med
våningar och 1000 kommis fin,
blir man uppklädd så det står herrligt
till, Weir köpte ett par byxor för
20 frcs när så marson de Pont, nere.
ett af de största i Paris" – och dessa
hvild jämnt 2 veckor, slitna och
sprackna i alla sommar – Nej, man
far bestämdt bättre och endast något
olfs dyrare hos Hfors skräddare.
I går var jag med min nya rock och
de Antell och dag på den storartades
revant på Longchamps. 260000
hextistusen man af alla valen, Mars
Mahon m.m. – Rysligt mycket för
och mycket roligt att se. Isynnerhet,
se hussaren och chasseaus d'Afrique
trefliga ut. Vackra junga pojken, mest
blöndag. Artiseriet med mistraljen
na jag minsann ej hit att leka med.
Sedan vi under det hertligaste va-
den sett paraden till slut, begåfva
vi oss, såsom flere tiotaltusen af å-

vi oss, d. Antell och jag tillbaka pr. ang-
båt till Paris, nöjda med min dag.
Antell erbjöd andra hälften af de
1000 mker, der stå att lyfta här
Jag vill. Huru skall jag göra. Här
Mamma qvar af mina pengar
så ber jag Mamma vara god och
kicka mig dem, men alls ej göra sig
något bråk för resten. Får jag också
nu ut 500 af Anteur, så skadar
det jag inte Mamma kan nog
lita på att jag ej gör af med mera
pengar för det portemännaningar
full. – Hvad Edlund förfrågan
beträffar, så beräknas prisför
tra snitt, har ej i "Lun" också ett sätt
att stafira konst utan efter personen
som gör dem, och sättet än göra dem.
Jag talade med en trä sidan (som dock
ej åtog sig saken, nu han ej hade tid och
han menade att jag kunde på dem fr.
stycket
40 till 3500 frcs. Stal, ett högst variga
just. Jag tror att man förld göra stycket.
redan får ganska bra. och måste grå-

vifvet helst utan allt om
haft, att Mamma ej fann mina
studier alltför dåliga, ty skulle Mam
tycka att jag förlorat 2 år för ingen
ting, så vore det slut med mitt
kurage. – Naturligtvis gör jag
bättre då jag har tid på mig, men
alla dessa stude äro jag hopsmann
på 3 à 6 förmiddagar. Dessutom söker
man ju i atelier, icke att göra slut
förder saker som se bra ut – icke
"les billes choses" men "de bonnes".
bara jag blir säkrare i teckningen,
isynnerhet i konstruktionen (kröp
tionerna rörelsen o.d) så kommer
nog målerit, att gå lättare. –
Och nu godnatt älskade Mamma
Få se om Mamma får vänta
länge på detta bref. Jag hoppas
dock att Borgå ferrnvägstjensteman
löta sina grannar veta då der
dennes bref till dem. Säg Elleri
att jag skall försöka, så svårt det
u blir att byta bort frimärker.
Helsa alla hjerte
san

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt tackar för Alexandra Edelfelts två brev, det senare avslutat av Ellen Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt
 • Edelfelt läste med intresse om festen för Morbror Gustaf Brandt och Alexandra Edelfelt; han delar Mammas känslor vid att slutligt skiljas från Kiala; auktionen har ägt rum i dessa dagar; det har varit omöjligt för Edelfelt att inte tänka på en återkomst till Kiala, på samma sätt som han med glädje har tänkt på att komma till Helsingfors.

  Helsinki Kiala Alexandra Edelfelt Gustaf Brandt
 • Hur har Alexandra Edelfelt det på Johannisberg?; Edelfelt förställer sig att deras promenader oftast går till Kiala-Skoman-Kärrbyskogen

  Kiala Johannisberg Kärrby Alexandra Edelfelt
 • Hur tar Morbror Gustaf Brandt flyttningen till Helsingfors; det måste kännas ledsamt att lämna landet för staden i midsommartider, då det är som vackrast på Kiala.

  Helsinki Kiala Gustaf Brandt
 • Edelfelt har slukat rapporterna från studentmötet i Uppsala, men han förlorar mycket tid då han måste sitta och vänta på Café de la Régance tills andra nordbor läst färdigt Aftonbladet, Allehanda och Helsingfors Dagblad; han ser fram emot att höra muntliga historier från resan.

  Uppsala Café de la Régence
 • Illustrationerna till Julqvällen går långsamt framåt; idag har han haft modell för gamla Pistol och hoppas mot slutet av veckan kunna visa skisserna för Gustave Boulanger.

  Gustave Boulanger Pistol
 • I Ecole des Beaux Arts har de haft 3 concourser [tävlingar]; Gustave Boulanger placerade Edelfelt som fjärde i Jean-Léon Gérômes ateljé; han får antagligen ingen medalj i teckning, det är sällsynt att någon får det första året han tecknar i Adolphe Yvons klass; som bäst håller han på med en tråkig concours i ornamentsteckning.

  École des Beaux-Arts Jean-Léon Gérôme Adolphe Yvon Gustave Boulanger
 • Tävlingen i ornamentsteckning gör Edelfelt uteslutande för att han därmed har goda chanser att bli medaljör och således alltid har rättighet till en plats i teckningsskolan utan att behöva göra concours de places [tävling om platser], som är det tråkigaste som finns.

  École des Beaux-Arts
 • I lördags var Edelfelt bjuden på middag till Madame Jaquinot med Filip Forstén, en italiensk orgelvirtuos och en fransk familj; det var roligt som alltid; Madame Jaquinot är glad, god och kvick, hennes dotter är söt och huset är det mest gästfria man kan tänka sig.

  Filip Forstén Jacquinot Marguerite Jacquinot
 • Edelfelt har köpt en svart surtout; han valde tyget med student Eugén Wolff i ett av de bästa konfektionsmagasinen vid Place de la Bourse och hade Karl Alfred Caveen att se om den skulle sitta bra; han hälsar Morbror Gustaf Brandt att det inte lönar sig att tro att han kan få kläder billigare och bättre här än hemma; parisskräddare som säljer till drägliga, billigare, priser är de "värsta skojare på jorden"; vill man ha något bra skall man köpa det till peterburgska priser; på "le bon diable", "la belle Jardiniere" och de andra stora magasinerna blir man uppklädd så det står härliga till; Julian Alden Weir köpte ett par byxor för 20 francs på "la Maison de Pont Neuf", ett av de största i Paris, men byxorna sprack i sömmarna efter två veckor; man får bättre hos Helsingfors skräddare.

  Helsinki Pariisi Maison/Magasin du Pont Neuf Belle Jardinière Place de la Bourse Bon Diable Gustaf Brandt Julian Alden Weir Karl Alfred Caveen Eugen Wolff
 • Edelfelt såg den storartade militärrevyn på Longchamp med doktor Herman Frithiof Antell; 60 000 man av alla vapen var där, likaså president Patrice de Mac Mahon; Edelfelt fäste sig särskilt vid hussarerna, chasseurs [jägare] d’Afrique och artilleriets mitraljöser [snabbeldsskyttar]; efter paraden gick de som de flesta andra till St Cloud och överraskades av ett åskregn; efter att de lyckats få middag på ett litet värdshus åkte de med ångbåt tillbaka till Paris.

  Pariisi Saint-Cloud Longchamps Patrice de Mac Mahon Herman Frithiof Antell
 • Herman Frithiof Antell erbjöd andra hälften av de 1000 marken; Edelfelt frågar Alexandra Edelfelt om råd och ber henne sända vad hon har kvar av hans pengar.

  Alexandra Edelfelt Herman Frithiof Antell
 • Gustaf Wilhelm Edlund har frågat efter prisen på träsnitt, som visar sig vara högst varierande; trycks de i faksimil blir det mycket dyrt; Edelfelt ska teckna en av planscherna riktigt färdig och gå och fråga efter priset på den.

  Gustaf Wilhelm Edlund
 • Edelfelt gläder sig åt att Axel Antell är på kommande; han tycker det är ledsamt om Antell gifter sig med sin flamma [Rosina Hertzberg]; det ska mycket till för att en ungdomskärlek ska hålla livet igenom, i synnerhet då man har ekonomiska svårigheter att kämpa mot.

  Axel Antell Rosina Hertzberg
 • Det var en stor uppmuntran att Alexandra Edelfelt finner inte Edelfelts studier alltför dåliga; de är alla hopsmetade på 5-6 förmiddagar och om han får mera tid kan han göra bättre; bara han blir säkrare i teckningen, i synnerhet i konstruktionen (proportioner, rörelsen o.s.v), så kommer måleriet också att gå lättare.

  Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt önskar Alexandra Edelfelt godnatt; han hoppas att tjänstemännen på Borgå järnväg låter sina grannar veta då det finns brev till dem, han hoppas att Mamma inte fått vänta länge på hans brev; han ska försöka byta bort Ellen Edelfelts frimärken.

  Porvoo Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt
 • *Vad tycker Alexandra Edelfelt om de finska verserna från Uppsala?; Edelfelt tycker att Gabriel Lagus opus är något matt.

  Uppsala Alexandra Edelfelt Gabriel Lagus
 • Theodor Lindhs verser är raskare, men påminner mycket om Johan Ludvig Runeberg; August Ahlqvists verser är bäst även om Edelfelt tycker att han kunnat lämna bort strofen om att Ryssland är tryggad under den ryska spiran som är stark och mild, eftersom den alltid inte har varit det; Ahlqvist tycks vara mycket uppburen i Sverige.

  Ruotsi Venäjä Johan Ludvig Runeberg Theodor Lindh August Ahlqvist
 • På avskedsfesten i Uppsala blev finländarna överhöljda med ett blomsterregn.

  Uppsala