Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

Jumala juomat keräys kesä kirjeet kuvanveistäjät matkat miehet näyttelijät opinnot sää samppanja seuraelämä syntymäpäivät täysihoitolat täysivaltaiset tilaukset tulvat

Paris d. 22 Juli 1875.
Älskade Mamma!
Jag skulle naturligtvis redan i går ha svarat på
den hjertliga innerligt välkomna födelsedagsgratulationen
från Mamma, Ellen och Anni, men händelsen gjorde
à
jag på eftermiddagen gick till Lindholm, och af
honom blef bjuden på middag – en afskedsmiddag
som han har för Becker, ett svenska herrskap. Alstru
stedt, Forsberg och mig. – Vi gingo till Wepler, och
fingo en fin middag och hade roligt. Vid desserten
ville jag på något sätt visa min tacksamhet för
Lindholms, af hvilka jag så ofta varit inbjuden
och tog derföre i 2 flaska champagne, hvarvid Lindholm
föreslag en skål för mig och mina 21 år, jag en för
Fru Lindholm, korstadt en för Finland o.s.v.
Hos Wepler" äter man i berceauer i trädgården
och som vädret var herrligt sutto vi der och dricka
kaffe till Klockan 10. –
Min födelsedag ingaf mig en massa sätt allvar-
liga tankar. Ansvårig för mina handlingar här
Jag redan länge varit, men jag blir nu man
än att ha varit pojke, och skall rätt snart
få lof att visa hvad jag duger till. Det är
anstårsfullt att fylla 21 år men jag hoppas
att jag med Guds hjelp, också snart skall

skall blir han som Mamma lyckonstningar
fick jag i går höra af dessa goda menniskor
men som de äro mina vänner, vågar jag
ej dela de förhoppningar de ha om min
framtid, ty de se den bestämdt för ljus.
Ledsamt är det att ej nu kunna
komma hem då alla andra resa. Filip
fär i nästa vecka, Lindholm någon af dagar
na (till Sverige, der hans familj kommer att
tanna nästa år, han sjelf återkommer i Oktobert
Becker reser till Econen, Ecole des Bets
stänges i öfvermorgon och jag blir så
ledes rätt ensam, som Mamma ser. Huru
Weir tänker göra vet jag ännu ej.
Han har talt om att fara ut till Bas-
Mendon under ferierna, men jag tror
knappt det blir af. –
Mamma har väl läst om de stora
öfversvämningarna som redan för tre
veckor sen härjade Toutanse och dess
omgifningar. Det är storartadt att
se huru, man har hastigt samlat penne
bör de 100,000 utblottade, och huru allmänt
intresset varit. Libetare, kommissionärer, trisk
alla ha gifvit sina 2 eller 3 frcs – och de för-

nögnar klasserna ha visat sig ännu
le coeur français". – I Ecole des
Beaux Arts hade vi en ensamling
h ett lotteri, och de summa vi sålunda
samman bragte på några dagar äro sedan
afsända till Södern. Paris artister ha
så den utmärkta skulptören Falquiers
uppmaning ställt till en stor tafvelauktion
o. s. v. En aktör på Vandiville, Berthelier
gaf hela sin recett, 7000 frcs åt de
öfvererammade, och Mac Mahon tackade
onom i de varmaste ordalen derför. Allt
detta ha mycket upptagit alla tankar un
ser hela sista månader.
Bra roligt vore det att komma hem
och få se litet af sommarn der. Slipper
ig lös i slutet af Augusti eller de första
dagarna af September. Så är det kanske
redan för sent.
På min födelsedag i går, hade jag
nöjet mottaga ett mycket vänligt bref
från Pauline. Hon hoppas allt ännu
på ett snart återseende i Stockholm,
och talar om att komma hit nästa
vinter igen. Hos Mme Jaquinot var

jag härom aftonen. Hon var nästan alldeles
ensam nu, och jag satt och pratade med
henne till rätt sent. – Axel Antell
har jag ej hört af sedan han reste.
Han borde nu svara i Schwarts bald,
der fr. Hedberg lärer finnas, alla också
har han rest direkt till Italien. Häre
från för han till Basel, det är allt
hvad jag vet. – Jag skall om en liten stund
gå upp till M. Lavée med en teckning
på trä som jag gjort. Jag är rädd att
han kasserar den, som den förra.
Det är bra svårt att göra bra första
gången, och det är skada att jag skall
göra mina lärospän i teckning på trä
just vid ett så vigtigt arbete som jul-
qvällen – Helsa alla hjertligt från
mig. Jag skall försöka att någon
af de följande dagarne skrifva mera.
Nu, då aftnarna äro så vackra,
är det så frestande att gå ut, sedan
man suttit inne på dagen och detta
inverkar menligt på korrespondensa
Jag har en måsta bref att besvara
från Finland, Sverger och Belgien
Ännu en gång tusen tack och farväl
An

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt har fått födelsedagsgratulationer från Alexandra, Ellen och Anni Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt
 • Edelfelt blev bjuden på avskedsmiddag av Berndt Lindholm med Adolf von Becker, ett svenskt herrskap Norstedt och Nils Forsberg hos "Wepler", en restaurang i Clichy; Edelfelt ville visa sin tacksamhet för Lindholms och beställde in två flaskor champagne; Lindholm föreslog en skål för Edelfelt och hans 21 år, Edelfelt för fru Carolina Lindholm, och Norstedt för Finland.

  Suomi Clichy Wepler Adolf von Becker Nils Forsberg Berndt Lindholm Carolina Lindholm Nordstedt
 • Edelfelts födelsedag ingav många allvarliga tankar; han har länge varit ansvarig för sina handlingar, men i och med att han blir 21 år och myndig blir han nu man från att ha varit pojke; med Guds hjälp hoppas han att han snart ska bli karl; hans vänner delade många hoppfulla lyckönskningar.

 • Alla reser bort för sommaren; Filip Forstén åker nästa vecka; Bernt Lindholm åker till Sverige, där hans familj kommer att stanna nästa år, medan han själv återvänder i oktober; Adolf von Becker reser till Écouen.

  Ruotsi Écouen Adolf von Becker Berndt Lindholm Filip Forstén
 • École des Beaux Arts stänger i övermorgon för sommaren; Julian Alden Weir har talat om att fara ut till Bas-Meudon under lovet, men Edelfelt tror inte det blir av.

  École des Beaux-Arts Bas-Meudon Julian Alden Weir
 • Alexandra Edelfelt har antagligen läst om översvämningen i Toulouse; det är storartat att se hur fransmännen hastigt har samlat in pengar till de ca 100 000 utblottade; i Ecole des Beaux Arts hade de en insamling och ett lotteri; Paris artister har på skulptören Alexandre Falguières uppmaning ställt till en tavelauktion; en aktör på Vaudeville, Jean-François Berthelier gav hela sin recett [inkomst], 7 000 francs åt de översvämmade och Patrice Mac Mahon tackade honom varmt.

  Toulouse École des Beaux-Arts Théâtre du Vaudeville Alexandra Edelfelt Patrice de Mac Mahon Alexandre Falguière Jean-François Berthelier
 • Edelfelt skulle gärna hinna se lite av sommaren därhemma.

 • På födelsedagen fick Edelfelt ett vänligt brev från Pauline Ahlberg, som ännu hoppas på ett återseende i Stockholm och talar om att återvända nästa vinter.

  Tukholma Pauline Ahlberg
 • Härom kvällen var Edelfelt hos Madame Jaquinot, som var nästan alldeles ensam; de satt och pratade till rätt sent.

  Jacquinot
 • Edelfelt har inte hört av Axel Antell sedan han reste; han borde vara i Schwarzwald där fröken Rosina Hertzberg lär befinna sig, eller så har han rest direkt till Italien; det enda Edelfelt vet är att hans första anhalt var Basel.

  Italia Basel Schwarzwald Axel Antell Rosina Hertzberg
 • Edelfelt ska gå till Jules Marie Lavée med en teckning på trä; han är rädd att även denna blir kasserad; det är skada att lära sig teckna på trä vid ett så viktigt arbete som Julqvällen.

  Jules Marie Lavée
 • Nu då kvällarna är så vackra är det frestande att gå ut, vilket inverkar på brevskrivandet.

 • Edelfelt har brev från Finland, Sverige och Belgien att besvara.

  Suomi Ruotsi Belgia
 • *Brevet blev kort denna gång, men Edelfelt ska göra bättre nästa gång.