Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

sjukdom (tillstånd) akateemikot höyrylaivat huviretket junat kaiverrus kielet kirjeet maaseutu matkat naiset onnettomuudet ranskan kieli sähkeet seuraelämä talous tilaukset vaatteet valokuvat veneet viikkolehdet

Paris d. 8 Sept. 1889.
Älskade Mamma
Räddad, har fått pengar af Edlund. 2000 frcs
Att jag åter kommit att dröja två dagar med
svaret på Mammas bref kommer sig deraf
att då det antande jag sjelf ej var ej har
I sista lördag kommo näml. bäck bröderna
Gueldry (min skamrat och studenten) sitt och
både mig ifrigt att komma ut till landet.
på söndagen. Söndagsmorgon resig jag af
till Villiers-sur Marne der mina vänner
väntade mig, och derifrån vi till fote gingo
till deras landsställa Frevis. Två herrar med
sina fruar voro inbjuska som jag att tillbringa dagar
hos familjen Gueldry och dessutom var derute
Mlle Gueldrys syster och svåger, den senare
i kist
doifiner is leters och professer vid lyceet
Orleans, en utmärkt glad, hygglig och bildad
man om 28 år. Han har tagit de högsta vilsen
den vid Ecole normat i skolan för lärare, en afdelning
af Filos. Jouilleten vid Sangunis) – Här ute jag
landet, i frisk luft midt i en förtjusande
nigt lefde jag åter upp, vi gjorde långa promen
der, åto och drucko så som man gör i Frankrike
d.v.s. rikligt och godt. – Vänd folket voro ytterst
vänliga och hjertliga och Mme Gueldry förklarade

att jag inom en half timme skulle vara så bekant
med societén som om jag kändet den i alla
tid. Så var och fallet, med glada och hyggliga
menniskor bör man snart bekantskap. Bland
de inbjudna fanns en licencie en dröst, som
snart skall undergå sin sista juridiska examen
för att vinna doktorsgrad. Han var strykful, påmin
starkt om Manrill Nordstörn, men skall vara
språnglärd och har öfvifvelaktigt ett klingande
hufvud. M. Lacoste, säketer han, kallas af hela
familjen vid sitt studentnämn Porio, och är som
sant i huset. Utom de två sönerna finnes ännu
en stackars blind dotter, som det gjorde mig alldeles
ofantligt ondt att se. Hon har utom sin stora olycka
att vara blind ännu dertill alltid varit mycket
sjuk och är alldeles som ett litet barn i allt.
Också är hon, just för sin hjelplöshets skull, far
enfant gati och det är rigtigt rörande att se huru
utmärkt vänliga och snälla föräldrarna och broderna
äro mot henne. – Efter en middag som räckte
ända till kl. ½ 9 och der det åts villebråd som
ungherrarna dagen förut skjutit, begåfva vi oss
af för att ta 10 tåget till Paris. Väl ankomma
till Villiers sågo vi hundradetals menniskor
stömma tillbaka med underrättelsen att intet
hig kunde afgå under natten, emedan några
en
it
de

a
At
fr
lisk
färdi

e
kolvagnar stjelpt mellan Nogent och Villiers
och det åtminstone skulle raska fyra timmar
innan vägen blef fri. Tänk på alla dessa parisar
som måste vara i staden följande morgon. Många
gingo till Champigny (12 timmes väg andra tågar
modigt af till Paris 4 timmars väg till fots.
Våra husen fulla – således ingen annan utväg
för oss än att återvända till Frévis, det vi
anlände först kl. 1/2 1 på natten. Madame Gueldry
som ännu ej sagt sig var mycket glad att se oss
åter, och delade ut befallningar för det pigorna
för att ställa till sängar och bäddar åt oss och
inom 1 timme voro Lacoste, både Gulldry och jag
installerade i trädgårdspavillongen. Följande
dag åt jag frukost der och kom sedan kl. 3
på e.m. till Paris. Mme Gulldry bad mig komma
till dem när jag behagar och i nästan vår i synne
lut. Den natten hade herrsk. Gueldryg icke mindre
än 8 gäster. – Jag tänkte arbeta samma afton
i Paris men det blef omöjligt emedan jag öfver
raskades af min vän Chevreuil som kommit
från Treport (nära Dieppe och nu skulle beger sig till
Portiers. Han kinesade hos mig (Neir är sedan
sista veckan i Cernay la Ville). – Jag är nu alldeles
färdig med mina tröteckningar, så när som på

några små ändringar i den sista. Majoren
och Pistol, som ej vill bli bra. I äro nu under
arbete, 2 nästan färdiga så att jag får af tryck
af dem hem. Det hela blir färdigt i god
tid (t. o. m. förr än Edlund skrifver i sitt
bref. – Baude hade häromdagen haft besök
af redaktören för l'Illustration, som sett min
teckningar och funnit dem så bra att han nödvän
digt ville göra min bekantskap för att be mig
göra något för tidningen. Baude skall före
pas
min afresa föreställa mig för honom och
det kan då hända att han ber mig göra några
teckningar från Finland. Vore det ej roligt.
kläder har jag beställt 120 frcs det är en
mörkblå doffel vinterkostym. Här är det ännu
full sommar men hemma tar det väl bli kallaren
Stöflar dito. Det är märkvärdigt hvad penn
garna går. – Jag hoppas bli resfärdig i slutat
f nästa vecka. Har skrifvit till Pehl d.
tekling för att fråga om afgångsten
för ångbåtarna. Jag vet ej om jag skall
göra dem igen till Metz. numera då min
enda längtan är att snart komma hem
* Förlåt min svenska den blir gräslig. Så fyra dagar
har jag ej talat annat än franska, och min svenska tider
der på. – Jag skall tala och skrifva upp mig snart

har jag totalt förlorat lusten för annat.
Jag skall i morgon packa in mina studier
böcker o.d. för att på förhand skicka dem
till Lübeck och sedan ta dem med mig på ung
båten. – Men – men men – den olycksa
liga Eklöfska kopian, hur går det med den
Jag kunde visst låta skänna upp duk och
börja på att teckna för skams skull, min
icke är jag nu vid humör att första något
allvarligt. Så mycket mera som sprången,
med träsnitten tar mycket tid af mig.
Mamma har ingen aning om huru mycket
bref jag har att skrifva jag blir alldeles
vimmelkantig deraf. Scriba, Axel Antell.
Taupion
Pauline, Cornet, Bates i Holland, Weir,
astien Leras
Oscar Levin som bådat sig hit och ber mig
bli sin guide (det lär minsan ej bli af numera)
Fr. Kinostrand och Agrell i Schweitz som bedt att
få min fotografi. – Alla dessa skola ha svår
A propas jag har varit hos fotografen och
fått 1 dussin konterfejer. Jag medsänder 1.
Cavien har rest. De öfriga finnarna ser
jag ej till. I sista veckan voro vi 3. Eneber
Cancen o. undert. riska till Mendon för att
Cancen skulle få säga fåväl åt de vackra

flickorna. Claire var ej der, Bertha var
utmärkt vacker, och Cavien påstår äro
jag var ett nöt för att jag pratade med
henne hela tiden och ej låt honom komma
till. Detta var ej sannt, ty om jag och låtade
med flickan så hindrade jag ingalunda Cavien.
Eneberg har under sin sommarvistelse
i Meudon gjort stora framsteg i franskan,
och talar mycket korrekt, såsom man har
skarl.
rättighet att fordra af en språkföriddag
I sista fredags var jag bjuden på theatern
af M. Jaquinot och jag gick följande dag
på Vaudévilla med henne. I lördags skall
jag det igen på middag. – Tanken att
vi snart skola se hvarandra uppfylla
hela min själ. Måtte nu intet trassen
hindra min resa i nästa vecka. Jag vore
lycklig om jag ej hade den Eklöfska kopier
som lärer på mig och mitt samvete,
min glädje och ro. Han måste anse mig
för en skojare. – Helsa alla hjertligt
Farväl.
Atte
Jag får lof att ha en hel kappsäck, en
reskall (jag har f.n. bara hög hatt) – usch
hvad de lyckarne gå. Det är ohyggligt.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt är räddad, han har fått pengar av Gustaf Wilhelm Edlund, 2000 francs.

  Gustaf Wilhelm Edlund
 • Anledningen till att Edelfelt inte genast svarat på Alexandra Edelfelts brev är att han varit bjuden ut till bröderna Gueldrys (Ferdinand och hans bror studenten) lantställe Trévis, nära tågstationen Villiers-sur-Marne: där fanns också Madame Gueldrys syster och svåger, den senare docteur ès lettres [filosofie doktor] och professor vid lycéet i Orleans och utbildad vid Ecole Normale (lärarutbildningen vid filosofiska fakulteten vid Paris universitet); bland de inbjudna fanns också en juris licentiat, Monsieur Lacoste, som påminde om Mauritz Nordström; bröderna Gueldry hade också en blind syster; då de på kvällen skulle ta tåget tillbaka till Paris fick de veta att en kolvagn stjälpt mellan Nogent och Villiers; många passagerare gick till Champigny, andra till Paris; Edelfelts sällskap återvände till Trévis och tog tåget följande dag.

  Pariisi Champigny Orléans Trévise Villiers-sur-Marne École Normale Superieure Nogent-sur-Marne Alexandra Edelfelt Ferdinand Gueldry Lacoste Karl Mauritz Nordström Gazeau Gazeau Gueldry Gueldry Gueldry Gueldry
 • Edelfelt fick överraskningsbesök av Léon Chevreuil som kom från Tréport, nära Dieppe, och på väg till Poitiers; Chevreuil kinesade [sov över] hos Edelfelt; Julian Alden Weir är sedan en vecka i Cernay la Ville.

  Le Tréport Dieppe Cernay-la-Ville Poitiers Julian Alden Weir Léon Chévreuil
 • Edelfelt är färdig med sina träteckningar, så när som på några mindre ändringar i den sista, Majoren och Pistol; det hela blir färdigt i god tid, t.o.m. tidigare än Gustaf Wilhelm Edlund skriver i sitt brev.

  Gustaf Wilhelm Edlund Pistol
 • Redaktören för l’Illustration har hos Charles Baude sett Edelfelts teckningar och vill att han gör några teckningar från Finland till tidningen; Baude ska presentera Edelfelt innan han reser.

  Charles Baude Lucien Marc
 • Edelfelt har beställt en mörbklå duffelvinterkostym och stövlar; han hoppas bli resklar i slutet av följande vecka; han har skrivit till Pihl & Fehling för att få reda på ångbåtarnas avgångstider; han vet inte om han skall göra omvägen via Metz, mest har han lust att åka raka vägen hem; han sänder sina studier och böcker på förhand till Lübeck.

  Lyypekki Metz
 • Den olycksaliga Eklöfska kopian är ännu omålad och Edelfelt är inte på humör att börja på något "allvarligt".

  August Eklöf
 • Alexandra Edelfelt har ingen aning om hur många brev Edelfelt har att skriva; de som väntar brev är Axel Antell, Karel Scriba, Pauline Ahlberg, Jospeh Cornet, Dewey Bates i Holland, Julian Alden Weir, Edouard Paupion, Oscar Levin, Jules Bastien-Lepage, samt fröknarna Kinstrand och Anna Agrell i Schweiz, vilka bett om hans fotografi; Edelfelt har varit hos fotografen och fått 12 konterfejer [porträttfotografier].

  Sveitsi Alankomaat Pauline Ahlberg Axel Antell Jules Bastien-Lepage Julian Alden Weir Karel Scriba Dewey Bates Joseph Cornet Oskar Levin Edouard Paupion Anna Agrell Kinstrand
 • Karl Alfred Caveen har rest och de övriga finnarna ser Edelfelt inte till.

  Karl Alfred Caveen
 • Karl Eneberg, Karl Alfred Caveen och Edelfelt åkte senaste vecka till Meudon för att Cavéen skulle få ta farväl av de vackra flickorna Berthe Beauvais och Claire; Caveen var irriterad på Edelfelt för att han hade lagt beslag på Berthe; Mademoiselle Claire var inte där.

  Meudon Karl Eneberg Karl Alfred Caveen Berthe Beauvais Claire
 • Karl Eneberg har under sommarvistelsen i Meudon gjort stora framsteg i franskan.

  Meudon Karl Eneberg
 • Senaste fredag var Edelfelt bjuden på middag hos Madame Jacquinot och de gick följande dag på Vaudeville; på lördag ska han dit igen på middag.

  Théâtre du Vaudeville Jacquinot
 • Tanken på att resa hem uppfyller hela Edelfelts själ; det är bara den Eklöfska kopian som tär på hans samvete; han får lov att köpa en hel kappsäck och en resehatt, fyrken [pengarna] bara rinner iväg.

  August Eklöf
 • *Gustaf Wilhelm Edlund skriver vänligt och vill att Edelfelt inte ska knussla med träsnitten; Edelfelt ber om ursäkt för besväret han orsakade med sitt telegram.

  Gustaf Wilhelm Edlund