Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

hotellit junat kahvilat lämpötila matkat museot paasto patsaat sää saksalaiset taide taidekokoelmat taiteilijat talous teatteritaide turkit uni vaatteet venäläiset

Petersburg d. 2 mars kl. 8 på afto-
fuen
Hôtel. Kaiser
Älskade Mamma!
trött, sömnig och snufvig sitter jag nu
Kejsarstaden. – Jag känner djupt huru ofant
tomt jag har efter Eder alla, huru
jag saknar det kära hemmet. Petersburg
har aldrig till sig tråkigare för mina
blickar än då vi i dag kl. 11 åkade
in hit. – Ingen theater, inga förströelsen
smutsigt på kaféerna, ruskigt och leende
hans ute. Resan från Hfors till Wiborg
gick enligt förmodan. Sedan jag skiljts
från mina vänner på träskande hade jag
ressällskap i Godenhjelm hela vägen
franstin Wiborg. Af Hoving blef jag
mycket vänligt emottagen. Gabriel
Lagus, komme rådet Rosenius, Tornud, Rola
K. m. fl. voro hos Hoving hela aftonen
och först kl. efter 12 kommo vi i säng.
Men ove! Man hade bandet åt mig
på en soffa, som naturligtvis var för
Vi komma troligen att stanna 3 dagar i Wien. Hr. Harlingtyckes
vara en beskedlig ham-
burgare på 40 år, men
Hoving är dock ej
rigtigt nöjd
att få honom
med så stor del
af resan.
Mina pengar
gaf jag åt Hoving,
som lemnade mig
utländska under resan
och sedan skickar 750
på vexel till Paris.

kort, och då var det mig omöjligt
att få sömn. Jag blundade visserligt
emellanåt, men summan af saken är
att jag bra outsöfd och trött begaf
mig med faakko Ahrenberg och Hovins
till bangården i dag morgon. Fastho
A. hade tänkt följa med oss till Wiln
för att sedan bege sig till Stockholm
via Berlin, men tyckes nu, efter den
ledsamhet erfarenhet han haft af
Petersburg under fastän, bara fullt beslu-
ten att resa redan i morgon. Vi ha
tänkt fara lördag morgon kl. 11 till Wars
der vi då skulle vara söndag afton
kl. 10 ungefär. Efter att en natt ha sofvit
i ordentliga sängar i Warschau (Sleeping
någons finnas ännu ej i Ryssland) tänkte
vi bege oss vidare till Wien. En hr Harleur
Lydicke Hasling) följer oss ändå till Friis
Unga Heyne reser till Hannover och
skiljer sig således från oss redan i
Wilna. – Pelsen kommer nog bra
till pass, om väderleken blir lika så
och otäck som den nu visat sig vara.
Herling och Hoving ha båda pelsar, hvil-

ha de ämna expediera till Lybeck till
Piehl & Tekling, som sedan vid ofvet vatter
skulle öfversända dem till Finland. Kanska
jag gör sammalunda, så besvärar jag
ej grefve Piper. – Genast sedan jag
fått en mathet i mig i dag på f. m.
gick jag med mina resekamrater till
Eremitaget der jag stannade tills kl. 1/2 4.
Det är ändå ett makalöst museum.
Alla mina Antwerpiska sympathier
för Rubens och Rembrandt döko med
en upp hos mig, ty dessa båda äro så
mästerligt representerade här. Taflorna
äro särdeles väl restaurerade, och de
flesta se ut som nya. Der finnes
Rembrandter sådana, att man frå
gar sig huru det är möjligt att
målningen 200 år kan se så friska
ut. Att göra sig ett fullständigt begrepp
om Renbrands utan att ha sett Petersburg
anser jag vara omöjligt ty här äro en
större mängd af hans arbeten samlade än i
Amsterdam. – I morgon skall jag gå det
ytterligare och gå noga igenom de spanska
och flamländska skolorna. – Hvad alla
och flamländska skolorna. – Hvad alla

dessa ansigten som man ser på gatorna se
råkiga ut. Vi gingo och spatserade till klok
26 på Newski, besågo Catharinas stily, som
set ut ackurat som en kyrkklocka, och der
alla den stora Kejsarinnans gunstlingar har
En trångt på piedestalen att de hvarje ögon
blick löpa fara att knuffas ned. Detta känna
allegoriskt betraktadt ej anses såsom alltför oafvet).
Tröjligen tyckte jag att Petersbruarne sågo til
sammare ut emedan jag såg dem med outsäga
ögon, i morgon kommer jag kanske att rättfärdiga
dem. – Jag är dugtigt sömnig nu, men får
lof att väcka Hoving för att säga honom att jag
ej kan sofva i samma rum utan måste gå till
hral., alldenstund jag kommit underfunden
att min reskamrat snarkar, och det så det
hört till på köpet. – Således första missödet.
Jag skulle bra gerna vilja att resan till
Main vore öfverstånden. – 36 à 12 timmars
det är 48, på jernväg, det är hemskt.
Hvad jag saknar Eder!! Älskade
Mamma, förlåt att jag ej skrifver
längre till jag förgås af sömn och trötthet.
Helsa eller och de små hjertligt och inner
ligt från deras bror, som nu har rätt tafliert
ledsamt efter dem. Morbror Gustaf och
Alla vännerna ha väl talt om att de lemnade mig temme-
ligen rask och kry på Träskända. – Havd distanserna äro odrägliga
och långa här i P.burg.
Till Hôtel de l’Europe skall jag gå i morgon jag hinner.
om

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Trött, sömnig och snuvig sitter Edelfelt i kejsarstaden [Sankt Petersburg] och saknar det kära hemmet.

  Pietari
 • Petersburg har aldrig tett sig tråkigare, ingen teater, ingen förströelse, smutsigt på kaféerna och ruskigt, isande kallt ute.

  Pietari
 • Resan från Helsingfors till Wiborg gick som väntat; sedan han skiljts från vännerna i Träskända hade han sällskap av Lars Agathon Godenhjelm hela vägen till Wiborg.

  Viipuri Helsinki Järvenpää Lars Agathon Godenhjelm (epävarma yhteys)
 • Edelfelt blev vänligt mottagen av Victor Hoving; Gabriel Lagus, kommerserådet Karl Johan Rosenius, Gustaf Törnudd, Rola (Carl) Borenius var hela kvällen hos Hoving och de kom först efter midnatt i säng; Edelfelt fick sova på en soffa som var för kort och fick därför ingen sömn.

  Carl Borenius Victor Hoving Karl Johan Rosenius Gustaf Törnudd Gabriel Lagus
 • Jaakko Ahrenberg och Victor Hoving följde Edelfelt i morse till bangården; Jaakko A. hade tänkt följa med till Wilna för att sedan via Berlin bege sig till Stockholm; efter den ledsamma erfarenhet Jaakko haft av Petersburg under fastan har han beslutat att resa redan följande dag.

  Pietari Tukholma Vilna Berliini Johan Jacob Ahrenberg Victor Hoving
 • Edelfelts sällskap har tänkt åka på lördag morgon till Warschau; eftersom "sleeping wagons" [sovvagnar] ännu inte finns i Ryssland tänker de sova ut en natt i Warschau och sedan fortsätta till Wien; en herr Harling (Lydecker & Harling) följer dem ända till Triest; unga Heyne reser till Hannover och skiljer sig från dem redan i Wilna.

  Venäjä Wien Trieste Varsova Vilna Hannover Harling Heine
 • Pälsen kommer väl till pass om vädret fortsätter att vara lika rått och otäckt som nu; Harling och Victor Hoving tänker expediera sina pälsar till Piehl & Fehling i Lybeck för att sedan vid öppet vatten sändas till Finland; kanske Edelfelt gör på samma sätt för att inte besvära greve Edvard Piper.

  Lyypekki Suomi Harling Victor Hoving Edvard Piper Richard Piehl Hermann Wilhelm Fehling
 • Efter en matbit gick Edelfelt på förmiddagen till Eremitaget; alla hans antwerpiska sympatier för Peter Paul Rubens och Rembrandt gjorde sig påminda; det går inte att få ett fullständigt begrepp om Rembrandt utan att ha sett Petersburg, där en större mängd av hans arbeten är samlade än i Amsterdam; följande dag skall han på nytt gå till Eremitaget och noga gå igenom de spanska och flamländska skolorna.

  Pietari Amsterdam Eremitaget Rembrandt Peter Paul Rubens
 • De gick på kvällen och spatserade på Newski, såg Catharinas staty, som liknar en kyrkklocka och hennes gunstlingar står så trångt på piedestalen att de löper risk att knuffas ned; petersburgarna ser tråkiga och ledsamma ut i ansiktet; Edelfelt såg dem visserligen med outsovda ögon, kanske han följande dag kommer att rättfärdiga dem.

  Nevskij prospekt Katarina II
 • Edelfelt är mycket sömnig, men måste först väcka Victor Hoving och sända honom till Jaakko Ahrenberg eftersom han snarkar högt; han önskar att resan till Wien var överstökad.

  Wien Johan Jacob Ahrenberg Victor Hoving
 • Edelfelt hälsar till Alexandra Edelfelt, Ellen och de små; *Morbror Gustaf Brandt och vännerna har väl talat om att de lämnade honom rask och kry i Träskända; avstånden är odrägliga och långa i Petersburg.

  Pietari Järvenpää Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Gustaf Brandt Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt
 • *De kommer troligtvis att stanna tre dagar i Wien; Herr Harling tycks vara en beskedlig hamburgare på 40 år, men Victor Hoving är inte riktigt nöjd med att ha honom med så stor del av resan.

  Wien Harling Victor Hoving
 • *Edelfelt gav sina pengar till Victor Hoving som förser honom med utländska pengar under resan och skickar en växel på 750 till Paris.

  Pariisi Victor Hoving
 • *Edelfelt ska i morgon gå till hôtel de l'Europe om han hinner.

  Hôtel de l'Europe