Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

opera (konstart) itävaltalaiset kirjeet kylpylät laulelmat matkat museot sodat taide taidekokoelmat taiteilijat teatteritaide turkkilaiset venäläiset

Vien, Thorsdag afton
Älskade Mam-
Tack, tusen tänk för Mammas bref! Bra
ledsamt är det att nu se svart på hvitt huru
Mamma känner det tomt derhemma. Kan det
i någon mon trösta Mamma, att jag också har
bra, ja mycket mycket ledsamt efter Eder der
hemma, så vill jag öppet tillstå det. I morgon resa
vi. Wien har jag nu sett så mycket man kan på
tre dagar. Jag är rätt nyfiken att se huru denna
resa skall sluta. Hon lider i allmänhet af
föränderligt lynne, och kan nu specielt ej lida
den tanken att Harlina kommer med till Italien
Denna, (Halling) är en genombeskedlig karl, hyggligt
och ärlig, men kanske något gammalherre och
tråkig och en ganska nördtysk typ. Att
en resa, som man beslutat göra på tumanhand,
får en helt annan karaktär då en tredje slu-
ter sig till sällskapet, är ju klart. I hålla
lätt tillsammans, – icke gerna 3, isynnerhet
då åldern stiljer dem åt. – Jag har dock
så mycket erfarenhet, att jag med ett visst

stoiskt lugn går den närmaste framtiden till måtte
Är Hoving förargad öfver att Harling följer
oss hack i hål, så får jag rätt ofta tjena
som afledare för hans dåliga lynne, det
inser jag nog. Måtte nu sakerna reda sig!!
I Belvedare samlingen var jag i går med
ärving, men fick ej stanna der länge, emedan
vi beslutat att träffa Karliny kl. 3. – således
kunde jag blott helt flygtigt betrakta
dessa taflor af Rubens, Rembrandt, Rafall
och Tizian, åt hvilka jag i hvarje annat
fall skulle ha egnet flere besök i museet.
I går afton gingo vi alla på Carltheatern
der man gaf en opera bouffe benämnd Pati
nitsa, af en komp. Suppé. Ämnet är hemtad.
är krinskriget, och den ryska generalen kännt
rôle spelas af en af de bästa komikerna. Ryssar
ne äro här framställa såsom i Böghs visa och
när som Nicolaus säger att puss huss och emme ren
kostymer och typer äro
emärkta likaså dekoration
klemna baberutschier o. s. v. den är ganska tycka
Några kadetter bestula att spela komedi i lägret,
såsom de hört fransmännen gjort, en tysk tidning
skribent, som vistas bland ryssarna, skrifver
pjesen, och så klädes ungherrarne i alla spela
tid
en
den
nitto
les p
bara
komm

före

kännen
Ryssar
a
ors
imme han
dekoration
ha tycka
i lägret
ch Kicki
vir
spela
t
de af fruntimmer) ut till älskar och åtskarne
och man skrider till utförandet af pjesen då
o.ve. hela sällskapet öfverraskas af gener
Man måste dölja det verkliga förhållandet,
som skulle ha ådragit de skyldiga knutslags
i tusental, och kadetterna presenterad för
den rysliga Kanutscheff såsom bygdens
tarnor och gossar. Kbl. förälskar sig i en ung
ladett
officer som kallar sig fatinstra och vill för-
värfvar hennes hand – då åter turkarne öfver
falla lägret och medför skönheterna som
byte till en Paschas harem. Tusen förvexlingar
och komiska selner uppstå haraf såsom man
lätt kan förstå. De utmärkte komikerna matrad
och Knaak spela, den ener Saschau den andra
tidningskorrespondenten. – Fraulein Link,
en vacker, ståtlig och käck aktris spelar
den första af kadetterna, den förmenta fate
nitza. Carl theatern är mycket stor och allde
les pinfull hvarje afton. De goda svinnarne tysk
vara mycket theaterlystna, ty det är rätt svårt att
komma sig till någon plats på andra klassens theatrar,
på Hofbegthesterna ha vi, trots upprepade
försök ej fått en enda plats under dessa dagar

Hos Piper voro vi i går. – Han var vanlig och artig, men
har ej vidare låtit höra af sig. Talte med oss om
Italien och annat temmeligen likgiltigt. I dag på
morgonen togo vi ett romerskt bad. Mamma vet huru
dem dessa äro. Kalla och varma barsiner i praktfulla
salar, större än Societetshussalongen i Hfors, omvexla med
ångkabinett (formlig finsk badstuga) afkylningsenne,
räknin o. s. v. med ett att en hel räcka af olika
värme och fuktighetroner, från den mest timper
de till den värsta tropiska. Det hela räcker halfan
nan timma och man befinner sig utmärkt efter
proceden. Vidare besökte vi kunst i Geverberusen
ensamt i sitt slag några kyrkor och gjorde ett fåfängt för-
sök att få se det inre af operan – I afton gingo vi
med i Esterhazy heller, – utmärktintressant, så
gammaldags, så enkel så fullproppas af Wienar
ifrån fina officerare till den värsta slusk. senare sutto vi
en stund på en liten café chantant Ospheum, men
leda vid de akrobatiska öfningarna, lemnade vi
hela Orpheum i sitt värde och gingo hum. Kl. är nu 10,
och vi ha således tid att sofva ut tills i morgon
kl. 5, ty 6 går bantåget till Triest dit vi komma
som
Gud vill i morgon afton. Förfärligt dyrt är
det här i Wien. – Jag har svårt att vänja mig
vid tunstlifvet och kan ej begripa att vi redan
i morgon skola lemna Him för att kuska af vidare
Jag vågar knappast tänka på fröjden att se
Venedig. Måtte jag blott få tid att se på Tisien och
Fintoretto!! – De tusen intryck, som ännu ej
rigtigt reda sig i mitt hufvud, kunna ej ordentligt
nedskrifvas, det blefve att virrvarr utan like: ett
vet jag dock. Vide Paris, bra mycket hellre Paris
än Wien. Det är något nobelt, storslaget i Paris, som man

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt tackar för Alexandra Edelfelts brev, och försäkrar att han längtar efter dem där hemma lika mycket som Mamma känner tomheten av att han är borta.

  Alexandra Edelfelt
 • Följande dag reser de vidare; på tre dagar har Edelfelt sett så mycket han kunnat av Wien.

  Wien
 • Victor Hoving lider av ett föränderligt lynne och lider i synnerhet av tanken på att Harling följer med dem till Italien; Edelfelt får lov att avleda Hoving från hans förargelse över att Harling följer dem hack i häl.

  Italia Harling Victor Hoving
 • Föregående dag besökte Edelfelt med Victor Hoving Belvederesamlingen; på grund av att de bestämt möte med Harling kl.3 hade han inte tid att grundligt betrakta tavlorna av Peter Paul Rubens, Rembrandt, Rafael och Tizian.

  Belvedere Harling Victor Hoving Rafael Rembrandt Peter Paul Rubens Tizian
 • Föregående kväll gick de på Carltheatern och såg en opera bouffe med titeln Fatinitza av Franz von Suppé; handlingen utspelar sig under Krimkriget och ryssarna är framställda som i Erik Böghs visa "och när som Nicolaus säger Puss puss puss..."; ramberättelsen går ut på att några kadetter bestämmer sig för att spela komedi och ber en tysk tidningsskribent som vistas bland ryssarna att skriva pjäsen; den ryske generalen Kanutscheff [Kantschukoff] förälskar sig i den löjtnant som är utklädd till Fatinitza, som tas i byte till Paschas harem då turkarna överfaller lägret; de utmärkta komikerna Josef Matras och Wilhelm Knaak spelar Paschan respektive tidningskorrespondenten [eg. ryske general Kantschukoff]; Fräulein Antonie Link spelar den ryska löjtnant som är utklädd till Fatinitza; wienarna tycks vara mycket teaterlystna; Edelfelts sällskap har trots upprepade försök inte fått plats på Hofburgtheatern.

  Krim Carltheater Burgtheater / Hofburgtheater Nikolaj I Franz von Suppé Erik Bøgh Timofey Gawrilowitsch Kantschukoff Fatinitza Izzet Pascha Wilhelm Knaack Josef Matras Antonie Link
 • De var hos Edvard Piper föregående dag; han var vänlig men talad om Italien och annat tämligen likgiltigt.

  Italia Edvard Piper
 • I dag tog de på morgonen ett romerskt bad; Alexandra Edelfelt känner till hurudana de är; kalla och varma bassänger i praktfulla salar större än Societetshussalongen i Helsingfors; de besökte künst ü Gewerbemuseum och gjorde ett fåfängt besök att få se det inre av operan; på kvällen gick de till Ésterhazy keller och satt senare en stund på café chantant Orpheum; följande morgon går tåget till Triest; det är dyrt i Wien; Edelfelt har svårt att vänja sig vid turistlivet; han ser fram emot att se Venedig och hoppas få tid att se på Tizian och Tintoretto.

  Helsinki Wien Trieste Venetsia Societetshuset Wiener Staatsoper Esterházykeller Orpheum Österreichisches Museum für Kunst und Industrie Alexandra Edelfelt Tizian Tintoretto
 • Paris överglänser Wien; *Edelfelt önskar att alltid ha Alexandra Edelfelt vid sin sida för att uttrycka sina känslor för någon som fullt förstår dem.

  Pariisi Wien Alexandra Edelfelt
 • Det moderna österrikiska måleriet ger Edelfelt inte mycket för; i Belvedere fanns en präktig tavla av Jan Matejko, och Hans Makarts Romeo och Julia var "grann i färgen", men resten är bara skräp.

  Belvedere Jan Matejko Hans Makart Julia Romeo