Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

familj (fenomen) opera (konstart) personlighet arpajaiset henkilökuvat huutokauppa instrumentit isänmaallisuus Jumala kauppa käyntikortit keisarinnat keisarit kirjailijat kirjeet kuninkaalliset lapset (perheenjäsenet) laulajat luonteenpiirteet maskuliinisuus musiikki muusikot naiset patsaat taidekauppa talous taulut tilaukset vaatteet valokuvat viinit viuhkat

d. 12 januari 1881
Älskade Mamma,
Skam åt mig som ej svarat förr på
Mammas och flickornas bref. Jag har hela
tiden sedan jag fick det gått och tänkt
på att det finnes ingen som så förstår
och känner mig som Mamma. Ack ja,
man må söka för en tid att genom
sophismer försvara det onda, man må
inbilla sig att man trifs i dyn – det kommer
alltid ett uppvaknande som är förskräckligt.
Jag kan aldrig rigtigt qväfva tanken
på Mamma och mitt hem: jag känner mig
ofta så ovärdig, så usel så genomdålig att
jag knappast vågar tänka på Eder. Hvad
det är för en Guds välsignelse att ha en så-
dan mor som Mamma, ett godt hem att se
tillbaka på, ett fläckfritt namn. Då jag här
i den stora staden ser så mycket smuts och
uselhet i familjerna, kan jag ej annat än
djupt beklaga dem som icke ha en ren barn-
dom, ett godt hem att minnas. Hvad skall
man ära, akta, älska om det högsta och heligaste
på jorden är besudladt! – On revient toujours
a ses premieres amours – och mina premiers
amours har ändå varit Mamma, min extas,
inspirerad af Mamma för ett stort mål, och mitt land.
Jag duger alls ej till skeptiker eller blaserad – jag
är det ej heller och har derföre ofta, allt ännu

de förfärligaste
stora
deceptioner. Jag tror alltid
menniskorna om godt, och har lyckligtvis, hvad
de personer jag håller af beträffar, ännu ej
misstagit mig. I det hela taget är det mig
likgiltigt om en massa skojare gå der utan
för – visserligen vore det roligare om också de
vore bättre, men jag lemna dem i sitt värde.
Vid tanken på Mamma kommer icke allenast
det vekaste varmaste i mitt väsen fram, men
äfven den manliga sidan. "Noch ist Polen nicht
verloren" säger jag mig då trots mina stora fel
trots de dumheter jag begått, skall det ännu bli
folk af mig – för Mammas skull. – Jag tror Mam-
ma ännu aldrig misstagit sig på mina själs-
strömningar, utom att Mamma i allmänhet
tror mig om bättre än jag är värd, hvilket ofta
kännes tungt. Mammas observation i somras
var rigtig.
Från Paul Etter hade jag i går ett långt
bref skrifvet i vinterpalatset under nattens
stillhet, då han höll vakt. Collin tyckes ha slagit
an, och han förebrår mig att ha skildrat
honom såsom menniskofiendtlig och något tafatt.
De tyckas ha ganska roligt, och Paul säger
att jag ändtligen må komma till Petersburg,
åtminstone passera nästa vinter der. Eftersom in-
genting ännu blifvit sagdt åt de kejserliga, lärer
väl någon resa i nu på vårvintern ej mer va-
ra att tänka på. Får nu se om Collin verkli-
gen gör några briljanta affärer. I bref till sin
familj hade han sagt att han haft större
depenser än han trodde. M. W. tyckes

fortfarande hålla på med sin, efter mitt tycke,
dock temmeligen matta cour. Det kan ju ej
vara annat än fadaise han säger, då han
aldrig så kompromettera sig att han kan bli körd
på porten. – Till fru Etter har jag skrifvit ett
så artigt nyårsbref som jag kunnat. Ännu
har jag ej fått veta om solfjädern kommit
fram. Nu efteråt ångrar jag att jag ej
tog en annan montyr; jag är så rädd att
denna efter Pburgska förhållanden skall an-
ses simpel och dock för grann. – Jag har
under dessa dagar arbetat dels på Dagnans
porträtt, dels på en teckning dels på ett studiehufvud
samt gjort en komposition som jag skall kalla
framtidsmusik. Det är helt enkelt en liten
bébé vid ett vackert piano som slamrar på af
hjertans lust under det hennes kära mor skrattar
med full hals åt den vackra musiken. Ack de konst-
handlarne. En går nu ihop med mig att jag
skall måla Chopin vid pianot och George Sand
som hör på. Såsom bevis på huru idiotiska
de äro tjenar följande: Konsthandlaren: Je vous
jure que vous aurez un grand succès avec ce tableau
là, Chopin étant le compositeur le plus aimé des dames.
Jag: Oui mais ce sujet-là a plutôt un interêt litté-
raire; pensez donc aux costumes affreux de 1840.
K: Faut pas vous décourager; Chopin était polonais
flanquez lui donc un beau costume avec de la fourrure
le bonnet carré, et des brandebourgs et des bottes à l'écuyer
et donnez à George Sand, qui était une femme extravagante
un beau costume du XVI siècle". Hvad skall man
svara till dylikt vanvett? – Jag har gjort
en teckning af båten med Lindström och Fina
som skall auktioneras bort af Judic på
Cercle de la Presse till förmån för Alex. Dumas

staty. Jag är visserligen ej af den mening
att en staty åt A. D., dussinskrifvaren ej är
af behofvet påkallad då André Chenier Balzac
och A. de Musset ej få sådana. Planen är ut-
gången från A. Wolff och Blavet intima vänner
till den döde och till A. D. fils, och derföre har saken
blifvit med värme omfattad af artister o. littera
törer och Cercle de la Presse skall om några dagar
ha ett lotteri med auktion på teckningar o.d. –
Tänk min förvåning då jag häromdagen ser Filip
Forstens kort. Efter att ha sprungit om hvarandra
förgäfves, lyckades jag träffa honom i går, kort
före hans afresa. Min häpnad tog aldrig slut då
han förklarade att han nu skulle bli vinhandla-
re, presenterade för mig en svensk hr Bratt
som sin principal och sade sig resa till Sverige
på två månader för att stå på kontor hvarefter
han skulle bli agent för ett vinhus i Bor-
deaux i Sverige och Finland. Ack, måtte det lyckas.
Jag träffade honom så kort att jag ej hann
pumpa honom på hvad han visste om Pau-
line Ahlberg som han träffat i Italien, om
Frey etc. För resten var han sig otroligt lik
Några ord, så en bit sång tra la la la ur någon
italiensk opera, så ett utrop med en teater-
gest o.s.v. Han är ändå så fullkomligt
anvisad af naturen att bli operasångare att
det verkligen är skada att öfverge den carri
èren. Men han säger sig ej kunna förtjena mer
än 6000 om året, hvilket icke är mycket isyn-
nerhet då man skall vara väl klädd och alltjemt
resa. – Nu farväl för denna gång. Jag skickar
en fotografi af mig, densamma som Etters
och Manzeys skola få – Ack hvad jag liknar Bö-
ning på den; jag måste väl göra det i verklig-
heten också. – tusen varma helsningar
från
Atte
Säg åt flickorna att jag med det snaraste skall svara på deras bref.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Skam åt mig som ej svarat förr på Mammas och flickornas bref. Jag har hela tiden sedan jag fick det gått och tänkt på att det finnes ingen som så förstår och känner mig som Mamma.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Ack ja, man må söka för en tid att genom sophismer försvara det onda, man må inbilla sig att man trifs i dyn – det kommer alltid ett uppvaknande som är förskräckligt. Jag kan aldrig rigtigt qväfva tanken på Mamma och mitt hem: jag känner mig ofta så ovärdig, så usel så genomdålig att jag knappast vågar tänka på Eder. Hvad det är för en Guds välsignelse att ha en sådan mor som Mamma, ett godt hem att se tillbaka på, ett fläckfritt namn. Då jag här i den stora staden ser så mycket smuts och uselhet i familjerna, kan jag ej annat än djupt beklaga dem som icke ha en ren barndom, ett godt hem att minnas. Hvad skall man ära, akta, älska om det högsta och heligaste på jorden är besudladt! – On revient toujours a ses premieres amours – och mina premiers amours har ändå varit Mamma, min extas, inspirerad af Mamma för ett stort mål, och mitt land. Jag duger alls ej till skeptiker eller blaserad – jag är det ej heller och har derföre ofta, allt ännu stora deceptioner. Jag tror alltid menniskorna om godt, och har lyckligtvis, hvad de personer jag håller af beträffar, ännu ej misstagit mig. I det hela taget är det mig likgiltigt om en massa skojare gå der utan för – visserligen vore det roligare om också de vore bättre, men jag lemna dem i sitt värde.

  Alexandra Edelfelt
 • Vid tanken på Mamma kommer icke allenast det vekaste varmaste i mitt väsen fram, men äfven den manliga sidan. "Noch ist Polen nicht verloren" säger jag mig då trots mina stora fel trots de dumheter jag begått, skall det ännu bli folk af mig – för Mammas skull. – Jag tror Mamma ännu aldrig misstagit sig på mina själsströmningar, utom att Mamma i allmänhet tror mig om bättre än jag är värd, hvilket ofta kännes tungt. Mammas observation i somras var rigtig.

  Puola Alexandra Edelfelt
 • Från Paul Etter hade jag i går ett långt bref, skrifvet i vinterpalatset under nattens stillhet, då han höll vakt. Collin tyckes ha slagit an, och han förebrår mig att ha skildrat honom såsom menniskofiendtlig och något tafatt. De tyckas ha ganska roligt, och Paul säger att jag ändtligen må komma till Petersburg, åtminstone passera nästa vinter der. Eftersom ingenting ännu blifvit sagdt åt de Kejserliga, lära väl någon resa i nu på vårvintern ej mera vara att tänka på. Får nu se om Collin verkligen gör några briljanta affärer. I bref till sin familj hade han sagt att han haft större depenser än han trodde. M. W. tyckes fortfarande hålla på med sin, efter mitt tycke, dock temmeligen matta cour. Det kan ju ej vara annat än fadaiser han säger, då han aldrig så kompromettera sig att han kan bli körd på porten. – Till fru Etter har jag skrifvit ett så artigt nyårsbref som jag kunnat. Ännu har jag ej fått veta om solfjädern kommit fram. Nu efteråt ångrar jag att jag ej tog en annan montyr; jag är så rädd att denna efter Pburgska förhållanden skall anses simpel och dock för grann.

  Pietari Vinterpalatset Emilie von Etter Sophie Manzey Raphaël Collin Paul von Etter Michail Sergejevitj Volkov
 • Jag har under dessa dagar arbetat dels på Dagnans porträtt, dels på en teckning dels på ett studiehufvud samt gjort en komposition som jag skall kalla framtidsmusik. Det är helt enkelt en liten bébé vid ett vackert piano som slamrar på af hjertans lust under det hennes kära mor skrattar med full hals åt den vackra musiken.

  Pascal Dagnan-Bouveret
 • Ack de konsthandlarne. En går nu ihop med mig att jag skall måla Chopin vid pianot och George Sand som hör på. Såsom bevis på huru idiotiska de äro tjenar följande: Konsthandlaren: Je vous jure que vous aurez un grand succès avec ce tableau là, Chopin étant le compositeur le plus aimé des dames. Jag: Oui mais ce sujet-là a plutôt un interêt littéraire; pensez donc aux costumes affreux de 1840. K: Faut pas vous décourager; Chopin était polonais flanquez lui donc un beau costume avec de la fourrure le bonnet carré, et des brandebourgs et des bottes à l'écuyer et donnez à George Sand, qui était une femme extravagante un beau costume du XVI siècle". Hvad skall man svara till dylikt vanvett?

  Frédéric Chopin George Sand
 • Jag har gjort en teckning af båten med Lindström och Fina som skall auktioneras bort af Judic på Cercle de la Presse till förmån för Alex. Dumas staty. Jag är visserligen af den mening att en staty åt A. D., dussinskrifvaren ej är af behofvet påkallad då André Chenier Balzac och A. de Musset ej få sådana. Planen är utgången från A. Wolff och Blavet intima vänner till den döde och till A. D. fils, och derföre har saken blifvit med värme omfattad af artister o. litteratörer och Cercle de la Presse skall om några dagar ha ett lotteri med auktion på teckningar o.d.

  Alexandre Dumas Anna Judic Albert Wolff Alfred de Musset André Chénier (epävarma yhteys) Alexandre Dumas Sofia Salenius (epävarma yhteys) Lindström Émile Blavet Honoré de Balzac
 • Tänk min förvåning då jag häromdagen ser Filip Forstens kort. Efter att ha sprungit om hvarandra förgäfves, lyckades jag träffa honom i går, kort före hans afresa. Min häpnad tog aldrig slut då han förklarade att han nu skulle bli vinhandlare, presenterade för mig en svensk hr Bratt som sin principal och sade sig resa till Sverige på två månader för att stå på kontor hvarefter han skulle bli agent för ett vinhus i Bordeaux i Sverige och Finland. Ack, måtte det lyckas.

  Suomi Ruotsi Bordeaux Filip Forstén Adolf Bratt (epävarma yhteys)
 • Jag träffade honom så kort att jag ej hann pumpa honom på hvad han visste om Pauline Ahlberg som han träffat i Italien, om Frey etc.

  Italia Pauline Ahlberg Hjalmar Frey Filip Forstén
 • För resten var han sig otroligt lik Några ord, så en bit sång tra la la la ur någon italiensk opera, så ett utrop med en teatergest o.s.v. Han är ändå så fullkomligt anvisad af naturen att bli operasångare att det verkligen är skada att öfverge den carrièren. Men han säger sig ej kunna förtjena mer än 6000 om året, hvilket icke är mycket isynnerhet då man skall vara väl klädd och alltjemt resa.

  Filip Forstén
 • Nu farväl för denna gång. Jag skickar en fotografi af mig, densamma som Etters och Manzeys skola få – Ack hvad jag liknar Böning på den; jag måste väl göra det i verkligheten också. – tusen varma helsningar från Atte

  Emilie von Etter Alexandra Ivanovna Manzey Sophie Manzey Sebastian von Etter Nikolaj Nikolajevitj Manzey Böning
 • Säg åt flickorna att jag med det snaraste skall svara på deras bref.

  Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt