Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

personlighet militärtjänst jubileer asevelvollisuus keisarit kevät kirjeet lämpötila matkat murha naiset näyttelyt osoitteet sää seuraelämä taidenäyttelyt taiteilijat talous tanskalaiset tanssiaiset ulkonäkö vuodenajat

Paris d. 18 mars 1881
Älskade Mamma,
Vädret är det allra herrligaste
vårväder man kan tänka sig – Lugnt
soligt, 17 grader i skuggan, och jag
stackars man sitter härinne fängslad
genom mina taflor som i öfver-
morgon bittida skola skickas sin
väg. Detta års salong blir full-
komligt utan pretention. Jag tror
t.o.m. att det kan vara bra
att visa publiken att jag har till-
räckligt att göra utan att behöfva
skicka något storartadt till Salongen.
Efter succèsen i fjol väntar man
heller ingenting betydande, men jag
samlar krafter till nästa år –
då skola de få se. "Les gravures"
blir bra i helheten, men hufvu-
det och uttrycket (som för resten kan
vara ungefär hvilket som helst,
är tillsvidare icke bra. Jag skall
i morgon försöka laga om det litet

Det blir hvad det blir, icke nå-
got mästerverk, men jag är tem-
meligen säker att få det såldt.
Dagnans porträtt är ovillkorligen
seriösare som konstproduktion;
något för utpetadt och fatigeradt,
icke raskt och friskt nog.
Jag väntar på Gérôme. Han
lofvade komma som i dag
och jag kan, trots min goda
lust, ej gå ut förrän det börjar
skymma. – Pasteur är återkom
men från sin militärtjenst och har
just nu varit här för att höra när
han åter kan få sitta.
Så snart jag får pengarne från
Sanmark reser jag. Fortfar att
skrifva till min adress här tills
nya ordres, jag skall alltid laga så
att de komma fram. Under resan
kan ju mamma, om mamma
vill adressera brefvet till Berndtson
Rue de la Grande Chaumière 1.
(près Rue N.D. des Champs).

I morgon är det den sedvanliga
banketten för Gérôme. Jag vet verkli-
gen ej om jag bryr mig om att
gå dit. Går jag åter till Runeberg
blir jag tvärt tagen i beslag af
en hop danskor, som vilja
ha mig med på Operabalen. De
hade sagt att jag lofvat komma
åt Berndtson. En af dessa, fröken
Schwartzkopf, som Krohn rekom-
menderat åt Runebergs och mig,
är den mest "tillmötesgående" gamla
kokett jag ännu sett i min tid,
och jag har ändå sett rätt många.
Hon säger sig vara 28 år, men
är 38, klär sig som om hon vore
18.
Kejsarmordet upptager ännu alla
sinnen och tidningarnes spalter.
Huru kommer Etter att stå sig
med den nye kejsaren. En massa
af de gamla favoriterna få väl
nu afsked på grått papper. –
Alexander IIs minne blir troligen
mycket hedradt i Finland, det

kan man döma af festligheterna
i fjol vid 25 års jubileum.
När våren kommer får jag en
reslust på mig som är otrolig.
Gud skelof, jag kan få tillfreds
ställa denna i år, och gläder
mig ofantligt åt resan till Spaniens
land. Måtte jag blott få någon
med mig! Så ledsamt att Sargent
var der i fjol, jag skulle hellre ha
rest med honom än med någon
annan, och lärt mera af honom.
Jag tycker att hans konstrigtning
ligger närmare min än t.ex.
Bastiens och Dagnans. Det ljusa,
behagliga nästan lekande färg-
spelet, hans utomordentligt
fina "kunstsandt" och hans touche
behaga mig oändligt.
Om några dagar skrifver jag
mera. Jag längtar mycket efter
nyheter från Helsingfors för att
höra om den effekt som kejsarmor-
det gjort der. Gud hålle sin hand
öfver Finland hädanefter som hittils
tusen helsningar till alla från Atte.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Vädret är det allra herrligaste vårväder man kan tänka sig – Lugnt soligt, 17 grader i skuggan, och jag stackars man sitter härinne fängslad genom mina taflor som i öfvermorgon bittida skola skickas sin väg.

 • Detta års salong blir fullkomligt utan pretention. Jag tror t.o.m. att det kan vara bra att visa publiken att jag har tillräckligt att göra utan att behöfva skicka något storartadt till Salongen. Efter succèsen i fjol väntar man heller ingenting betydande, men jag samlar krafter till nästa år – då skola de få se.

 • "Les gravures" blir bra i helheten, men hufvudet och uttrycket (som för resten kan vara ungefär hvilket som helst, är tillsvidare icke bra. Jag skall i morgon försöka laga om det litet Det blir hvad det blir, icke något mästerverk, men jag är temmeligen säker att få det såldt.

 • Dagnans porträtt är ovillkorligen seriösare som konstproduktion; något för utpetadt och fatigeradt, icke raskt och friskt nog.

  Pascal Dagnan-Bouveret
 • Jag väntar på Gérôme. Han lofvade komma som i dag och jag kan, trots min goda lust, ej gå ut förrän det börjar skymma.

  Jean-Léon Gérôme
 • Pasteur är återkommen från sin militärtjenst och har just nu varit här för att höra när han åter kan få sitta.

  Jean Baptiste Pasteur
 • Så snart jag får pengarne från Sanmark reser jag.

  Carl Gustaf Sanmark
 • Fortfar att skrifva till min adress här tills nya ordres, jag skall alltid laga så att de komma fram. Under resan kan ju mamma, om mamma vill adressera brefvet till Berndtson Rue de la Grande Chaumière 1. (près Rue N.D. des Champs).

  Alexandra Edelfelt Gunnar Berndtson
 • I morgon är det den sedvanliga banketten för Gérôme. Jag vet verkligen ej om jag bryr mig om att gå dit.

  Jean-Léon Gérôme
 • Går jag åter till Runeberg blir jag tvärt tagen i beslag af en hop danskor, som vilja ha mig med på Operabalen. De hade sagt att jag lofvat komma åt Berndtson. En af dessa, fröken Schwartzkopf, som Krohn rekommenderat åt Runebergs och mig, är den mest "tillmötesgående" gamla kokett jag ännu sett i min tid, och jag har ändå sett rätt många. Hon säger sig vara 28 år, men är 38, klär sig som om hon vore 18.

  Pietro Krohn Lina Runeberg Gunnar Berndtson Walter Runeberg Marie Schwartzkopf
 • Kejsarmordet upptager ännu alla sinnen och tidningarnes spalter. Huru kommer Etter att stå sig med den nye kejsaren. En massa af de gamla favoriterna få väl nu afsked på grått papper. – Alexander IIs minne blir troligen mycket hedradt i Finland, det kan man döma af festligheterna i fjol vid 25 års jubileum.

  Suomi Alexander II Alexander III Sebastian von Etter
 • När våren kommer får jag en reslust på mig som är otrolig. Gud skelof, jag kan få tillfredsställa denna i år, och gläder mig ofantligt åt resan till Spaniens land. Måtte jag blott få någon med mig! Så ledsamt att Sargent var der i fjol, jag skulle hellre ha rest med honom än med någon annan, och lärt mera af honom. Jag tycker att hans konstrigtning ligger närmare min än t.ex. Bastiens och Dagnans. Det ljusa, behagliga nästan lekande färgspelet, hans utomordentligt fina "kunstsandt" och hans touche behaga mig oändligt.

  Espanja Jules Bastien-Lepage Pascal Dagnan-Bouveret John Singer Sargent
 • Om några dagar skrifver jag mera. Jag längtar mycket efter nyheter från Helsingfors för att höra om den effekt som kejsarmordet gjort der. Gud hålle sin hand öfver Finland hädanefter som hittils tusen helsningar till alla från Atte.

  Helsinki Suomi Alexander II