Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

segling (bondeseglation) Villa Edelfelt fullmakter sommarvillor ansiomerkit apurahat järjestöt kesä lämpötila mitalit näyttelyt palvelusväki sää sanomalehdet taidekauppa taidenäyttelyt talous tavaratalot tilaukset tulevaisuus vaatteet varallisuus velat

Måndag d. 21 Mars 1881
Älskade Mamma,
Var för all del ej orolig för betalnin-
gen af villans försköning. Jag har
haft tur att sälja min tafla "les
gravures, som jag sist och slutligen
kallade "chez l'artiste" till ett för-
nuftigt pris 4000 frcs. Flera konst-
handlare ha spekulerat på den, och
då Reitlinger erbjöd mig 4000 med
rätt att besluta mig inom 1 timme,
tänkte jag att en fågel i hand
är bättre än 10 i skogen, och att
denna ena figur, och denna tafla
som i det hela taget gått mycket fort,
ändå var bra betalta med 4000.
Köparen heter Leroux och då jag

får ut qvittansen från Salongen
(troligen i öfvermorgon) får jag
lyfta pengarne. Detta faller sig
särdeles lämpligt, och jag skall
genast tillställa mamma hvad
som behöfves och mer dertill,
med bön att lägga in det andra
på ränta i föreningsbanken för
sommarens behof. – Den juden
Reitlinger bad mig dock säga 5000
åt alla menniskor, likasåvisst som
Laroux och han redan gjort det.
Denne Leroux har något att göra
med Cercle de la Presse, har en massa
aktier der och har köpt flere taflor
isynnerhet af Boldini, så att
jag kan räkna på honom äfven
för framtiden. Bulla, som
bjudit 3000, bestälde genast en
reproduktion i halfva storleken.
Mac Lean och Tooth ha hvardera
bestält mindre taflor o. aqvareller

således ser Mamma att det
går "comme sur des roulettes".
Det är ju möjligt att jag kunnat
få mera sedan salongen öppnats
men då har jag ju tid att tänka
på annat. Sammanlagdt har jag
ej arbetat 3 veckor på taflan,
men färgen anses vara bra, om
också hufvudet, isynnerhet hvad
ögonens teckning beträffar lemnar
något att önska.
Skulle det skynda med betalnin
gen af bräderna, så kan ju mam-
ma med medföljande fullmakt lyfta
något af stipendiet, brådskar det
deremot ej, så rif sönder full-
magten.
Jag har hvilat i dag, men
har redan fått ledsamt t.f.
af lättjan. Som jag verkligen
ej arbetat öfver höfvan på min
salong, märker jag att jag nu
först får det rätta kuraget

på mig, och gör derföre upp
stora planer för sommaren. –
I dag var jag i Magasin du
Louvre för att ta proflappar
och se på kappor åt flickorna,
men den stora trängseln och
de många vackra sakerna som
drog uppmärksamheten till sig
gjorde att det ej blef något
köp af. Hettan var dessutom
olidlig, och jag skyndade till
Café de la regence, der jag såg
dagbladet. Der ingår ett slags
polemik ang. mig. Jag känner
igen Becker uti dessa rader.
Detta berigtigande var temmeligen
onödigt eftersom Schulten i sin
års berättelse aldrig sagt annat
än att jag var den första
finne
som
fått medalj i Parisersalongen –
Det skall bli skönt att be-
tala några gamla skulder – gam-
la surdegar som plåga mig

Chabod och förgyllaren samt
en skräddarräkning på redan
längesedan utslitna kläder.
– Mischas projekt att bygga
en villa har mycket gladt mig.
likasom tillfälle då yppas
ges
mig
att segla så mycket jag vill. –
Conciergen väntar på brefvet
som skall afsändas kl. 5; jag
slutar således och hoppas snart
kunna skrifva mera
Helsa tusenfaldt till flickorna
och alla bekanta. Till Etters
skall jag skrifva en af dagarne.
Farväl
Mammas Atte. –

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Var för all del ej orolig för betalningen af villans försköning.

  Villa Edelfelt
 • Jag har haft tur att sälja min tafla "les gravures, som jag sist och slutligen kallade "chez l'artiste" till ett förnuftigt pris 4000 frcs. Flera konsthandlare ha spekulerat på den, och då Reitlinger erbjöd mig 4000 med rätt att besluta mig inom 1 timme, tänkte jag att en fågel i hand är bättre än 10 i skogen, och att denna ena figur, och denna tafla som i det hela taget gått mycket fort, ändå var bra betalta med 4000. Köparen heter Leroux och då jag får ut qvittansen från Salongen (troligen i öfvermorgon) får jag lyfta pengarne.

  Charles Clovis Le Roux (epävarma yhteys) Reitlinger
 • Detta faller sig särdeles lämpligt, och jag skall genast tillställa mamma hvad som behöfves och mer dertill, med bön att lägga in det andra på ränta i föreningsbanken för sommarens behof.

  Alexandra Edelfelt
 • Den juden Reitlinger bad mig dock säga 5000 åt alla menniskor, likasåvisst som Laroux och han redan gjort det.

  Charles Clovis Le Roux (epävarma yhteys) Reitlinger
 • Denne Leroux har något att göra med Cercle de la Presse, har en massa aktier der och har köpt flere taflor synnerhet af Boldini, så att jag kan räkna på honom äfven för framtiden.

  Charles Clovis Le Roux (epävarma yhteys) Giovanni Boldini
 • Bulla, som bjudit 3000, bestälde genast en reproduktion i halfva storleken.

  Joseph Bulla
 • således ser Mamma att det går "comme sur des roulettes". Det är ju möjligt att jag kunnat få mera sedan salongen öppnats men då har jag ju tid att tänka på annat. Sammanlagdt har jag ej arbetat 3 veckor på taflan, men färgen anses vara bra, om också hufvudet, isynnerhet hvad ögonens teckning beträffar lemnar något att önska.

  Alexandra Edelfelt
 • Skulle det skynda med betalningen af bräderna, så kan ju mamma med medföljande fullmakt lyfta något af stipendiet, brådskar det deremot ej, så rif sönder fullmagten.

  Villa Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Jag har hvilat i dag, men har redan fått ledsamt t.f. af lättjan. Som jag verkligen ej arbetat öfver höfvan på min salong, märker jag att jag nu först får det rätta kuraget på mig, och gör derföre upp stora planer för sommaren.

 • I dag var jag i Magasin du Louvre för att ta proflappar och se på kappor åt flickorna, men den stora trängseln och de många vackra sakerna som drog uppmärksamheten till sig gjorde att det ej blef något köp af.

  Grands Magasins du Louvre Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Hettan var dessutom olidlig, och jag skyndade till Café de la regence, der jag såg dagbladet. Der ingår ett slags polemik ang. mig. Jag känner igen Becker uti dessa rader. Detta berigtigande var temmeligen onödigt eftersom Schulten i sin års berättelse aldrig sagt annat än att jag var den första finne som fått medalj i Parisersalongen

  Café de la Régence Adolf von Becker Maximus af Schultén
 • Det skall bli skönt att betala några gamla skulder – gamla surdegar som plåga mig Chabod och förgyllaren samt en skräddarräkning på redan längesedan utslitna kläder.

  Chabod
 • Mischas projekt att bygga en villa har mycket gladt mig likasom tillfälle då yppas ges mig att segla så mycket jag vill.

  Mikael Walleen
 • Conciergen väntar på brefvet som skall afsändas kl. 5; jag slutar således och hoppas snart kunna skrifva mera Helsa tusenfaldt till flickorna och alla bekanta. Till Etters skall jag skrifva en af dagarne. Farväl Mammas Atte.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Emilie von Etter Alexandra Edelfelt Paul von Etter