Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

antikviteter personlighet moskéer amerikkalaiset arabit huonekalut Jumala juoruilu kalusteet kaupungit kevät kirjeet kukat kuninkaat luonteenpiirteet maskuliinisuus matkat naiset puut ranskalaiset ravintolat taiteilijat tavaratalot teatteritaide tulevaisuus vaatteet varallisuus

1 april 1881
Älskade Mamma,
I största hast för att ej lemna Mam-
mas bref obesvaradt. Jag har så
förtvifladt mycket att göra dessa dagar
(eftersatta teckningar, fullbordandet
af aqvarellen m.m. att jag har
mycket litet tid öfrig för tillrustnin
garne till resan. Om jag kan reser
jag onsdag afton, är om fredag i Madrid,
Stannar der en dag och reser så till
Cordova der jag stannar 1/2 dag för att se
moskén, och derifrån till Sevilla, der jag
stannar. Mrs Boït och Noël vänta mig
der. Den hel. veckan i Sevilla lär
vara af det mest storartadt praktfulla
man kan se, och vi stanna väl der
omk. 10 dagar, hvarefter jag reser
till Granada, mitt hufvudqvarter. Se
der ungefär marschrutan. Så upp
till Toledo och Madrid, der jag grundligt
skall se på Velasquez. Skulle det så
falla sig, ha vi ämnat göra en utflykt
från Granada via Ronda till Gibraltar
och Tanger i Marocco. Att få se en
bit rigtigt arabiskt lif vore ej så galet,
men hela detta projekt är ännu
alldeles sväfvande. Jag gläder

mig alldeles ofantligt åt att få
se det "sköna det herrliga Spanien"
tänk på Sevilla i vårskrud, tänk
på palmer rosor och lagrar i Al-
hambra – ack hvad jag är lycklig
som får se detta. Mitt sällskap
den ena amerikanare den andra
fransman, båda rika, båda dilettanter
(alls ej utan begåfning) äro utmärkt
hyggliga karlar, rigtiga gentlemen.
Måtte de blott ej resa för dyrt. –
Konni – det är dagens lösen här, mellan
Berndtson och mig. Han bor hos
B. och denne tyckes ha öfvernog
af honom. Med hans hufvudvärk och
ytterst beqväma natur, har B honom
på nacken hela dagen om. Han går
litet ut, (aldrig utan att någon af
oss följer honom), och sysselsätter
sig mest med att berätta Helsingfors
skandaler. B. och han ha redan
några gånger skurit ihop och jag
har fått lof att ge Berndtson rätt.
Trots hans brutala sätt. B. är ändå
en gentleman trots sina fel och
sin vilda, inbundna natur, och
det finnes hos honom en chevaleresk
sida, som K. saknar. Det är märk-

värdigt hvad K har litet af detta
nobla taktfulla sätt att tala om
qvinnor hvilka de än må vara, som
en karl bör ha. Indiskret, misstänk
sam, fåfäng till ytterlighet kör han
ihop stockar och stenar så väl om sig
sjelf som andra, alltid förklenande,
alltid med begär att se de sämsta
motiven till en handling. – Hans
tillgjorda smak för konstsaker och
antiqviteter ha vi i smyg skrattat
åt. Der är han då åtminstone
så rudis som möjligt. Här der hvar
je småborgare är en lika så god sam-
lare som Sliezin, och der det å andra
sidan finnes sådana samlingar som
Sommerards, Spitzers o.s.v. unika
i verlden förefaller hans prat om
"antika" möbler mycket naivt.
Vi kommo häromaftonen på en restau
ration der det fanns en pendyl Louis
XV, och Konni, med kännaremin
tar sig före att börja orera om den
och fästa uppmärksamheten på den.
Jag kunde ej låta bli att börja exa-
minera honom, och han vardt mycket
olycklig – Från hvilken tid är den,
hvad anser du den vara värd, är den
äkta o.s.v. – och då jag sjelf svarade
på dessa frågor, fick jag alltid till
svar: "Ja nog f-n vet jag det lika
bra som du." – Eget är att han

ändå har en mycket stor respekt
för mig och en ändå större för Mam-
ma. Petersburg är ändå en lämpli-
gare ort för honom tror jag. Deras
möbler, smak, pengar, kostar och
budet, budet se det är något det,
ehuru han också går åt allt detta.
Hela Pariserlifvet har en annan prägel,
ty här finnes så mycken verklig talang,
verklig, och välförstådd rikedom,
smak o.d. – För all del ej ett ord,
ej ett knyst om dessa mina reflexio
ner. Stackars Visen, nog har hon fått
plikta för sin enda rena stora och sanna
kärlek! Han K. har blifvit bekant
med Bastien, Dagnan, Baude Sargent
allt händelsevis, men olika intressen
göra honom dock temmeligen främman
de för dessa herrar.
I afton gå vi kanske på theatern.
Om Måndag skall jag gå till Bon-
Marché och bestyra om proflappar o.d.
– Nu får jag lof att skicka af brefvet
ifall det ej skall gå af först i morgon,
Jag skrifver i alla fall före min
afresa – Och nu farväl – Gud väl-
signe Eder alla, tusen helsningar
från
Atte.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • I största hast för att ej lemna Mammas bref obesvaradt. Jag har så förtvifladt mycket att göra dessa dagar (eftersatta teckningar, fullbordandet af aqvarellen m.m. att jag har mycket litet tid öfrig för tillrustningarne till resan.

 • Om jag kan reser jag onsdag afton, är om fredag i Madrid, Stannar der en dag och reser så till Cordova der jag stannar 1/2 dag för att se moskén, och derifrån till Sevilla, der jag stannar. Mrs Boït och Noël vänta mig der. Den hel. veckan i Sevilla lär vara af det mest storartadt praktfulla man kan se, och vi stanna väl der omk. 10 dagar, hvarefter jag reser till Granada, mitt hufvudqvarter. Se der ungefär marschrutan. Så upp till Toledo och Madrid, der jag grundligt skall se på Velasquez.

  Granada Madrid Sevilla Toledo Mezquita / moskén i Córdoba Córdoba Diego Velázquez Edward Boit Albert Noël
 • Skulle det så falla sig, ha vi ämnat göra en utflykt från Granada via Ronda till Gibraltar och Tanger i Marocco. Att få se en bit rigtigt arabiskt lif vore ej så galet, men hela detta projekt är ännu alldeles sväfvande.

  Granada Tanger Marocko Gibraltar
 • Jag gläder mig alldeles ofantligt åt att få se det "sköna det herrliga Spanien" tänk på Sevilla i vårskrud, tänk på palmer rosor och lagrar i Alhambra – ack hvad jag är lycklig som får se detta. Mitt sällskap den ena amerikanare den andra fransman, båda rika, båda dilettanter (alls ej utan begåfning) äro utmärkt hyggliga karlar, rigtiga gentlemen. Måtte de blott ej resa för dyrt.

  Alhambra Sevilla Espanja Edward Boit Albert Noël
 • Berndtson och mig. Han bor hos B. och denne tyckes ha öfvernog af honom. Med hans hufvudvärk och ytterst beqväma natur, har B honom på nacken hela dagen om. Han går litet ut, (aldrig utan att någon af oss följer honom), och sysselsätter sig mest med att berätta Helsingfors skandaler. B. och han ha redan några gånger skurit ihop och jag har fått lof att ge Berndtson rätt.

  Helsinki Gunnar Berndtson Konrad Zilliacus
 • Trots hans brutala sätt. B. är ändå en gentleman trots sina fel och sin vilda, inbundna natur, och det finnes hos honom en chevaleresk sida, som K. saknar.

  Gunnar Berndtson Konrad Zilliacus
 • Det är märkvärdigt hvad K har litet af detta nobla taktfulla sätt att tala om qvinnor hvilka de än må vara, som en karl bör ha. Indiskret, misstänk sam, fåfäng till ytterlighet kör han ihop stockar och stenar så väl om sig sjelf som andra, alltid förklenande, alltid med begär att se de sämsta motiven till en handling.

  Konrad Zilliacus
 • Hans tillgjorda smak för konstsaker och antiqviteter ha vi i smyg skrattat åt. Der är han då åtminstone så rudis som möjligt. Här der hvarje småborgare är en lika så god samlare som Sliezin, och der det å andra sidan finnes sådana samlingar som Sommerards, Spitzers o.s.v. unika i verlden förefaller hans prat om "antika" möbler mycket naivt. Vi kommo häromaftonen på en restauration der det fanns en pendyl Louis XV, och Konni, med kännaremin tar sig före att börja orera om den och fästa uppmärksamheten på den. Jag kunde ej låta bli att börja examinera honom, och han vardt mycket olycklig – Från hvilken tid är den, hvad anser du den vara värd, är den äkta o.s.v. – och då jag sjelf svarade på dessa frågor, fick jag alltid till svar: "Ja nog f-n vet jag det lika bra som du." – Eget är att han ändå har en mycket stor respekt för mig och en ändå större för Mamma. Petersburg är ändå en lämpli- gare ort för honom tror jag. Deras möbler, smak, pengar, kostar och budet, budet se det är något det, ehuru han också går åt allt detta. Hela Pariserlifvet har en annan prägel, ty här finnes så mycken verklig talang, verklig, och välförstådd rikedom, smak o.d. – För all del ej ett ord, ej ett knyst om dessa mina reflexioner. Stackars Visen, nog har hon fått plikta för sin enda rena stora och sanna kärlek!

  Pariisi Pietari Alexandra Edelfelt Sliezin [?] Konrad Zilliacus Ludvig XV Lovisa Ehrnrooth Alexandre Du Sommerard Frédéric Spitzer
 • Han K. har blifvit bekant med Bastien, Dagnan, Baude Sargent allt händelsevis, men olika intressen göra honom dock temmeligen främmande för dessa herrar.

  Jules Bastien-Lepage Charles Baude Pascal Dagnan-Bouveret John Singer Sargent Konrad Zilliacus
 • I afton gå vi kanske på theatern.

 • Om Måndag skall jag gå till Bon-Marché och bestyra om proflappar o.d. – Nu får jag lof att skicka af brefvet ifall det ej skall gå af först i morgon, Jag skrifver i alla fall före min afresa – Och nu farväl – Gud välsigne Eder alla, tusen helsningar från Atte.

  Bon Marché